Obec Volfartice

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://volfartice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Volfartice
Volfartice 59
471 12 Volfartice

Datová schránka: rveb7ah
E-mail: ou.volfartice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 10. 2018 Záměr obce pronájmu pozemku p.č. 356/6 v k.ú. Volfartice o výměře 162 m2
02. 10. 2018 Záměr obce prodeje části pozemku p.č. 19 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře cca 32 m2
28. 09. 2018 Informace o konání 47. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice
27. 09. 2018 Výpis z usnesení z 46. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 8.8.2018, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 26. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 28.12.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 16.11.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 25. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 16.11.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 24. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 5.10.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 05.10.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 23. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 24.8.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 24.8.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 22. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 3.8.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 21. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 20.7.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 3.8.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 20.7.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 20. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 20.06.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 20.06.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 20.06.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 19. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 18.5.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 18.05.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 18. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 30.3.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 30.3.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 17. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 24.2.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 24.2.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Výpis z usnesení z 16. zasedání Zastupitelsva obce Volfartice, konaného dne 27.1.2016, od 17:00 hodin
25. 09. 2018 Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 27.01.2016, od 17.00 hodin v kulturním sále č.p. 60
25. 09. 2018 Návrh rozpočtu obce Volfartice na rok 2017
25. 09. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Volfartice na období let 2018 - 2020
25. 09. 2018 Schválený závěrečný účet Obce Volfartice za rok 2015, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Volfartice za rok 2015
25. 09. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany na rok 2017
25. 09. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí Peklo na rok 2017
25. 09. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Peklo na období let 2017 - 2020
25. 09. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
25. 09. 2018 Nařízení č. 3/2016 - plán zimní údžby místních komunikací pro obec Volfartice
25. 09. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Volfartice č. 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem produkovaným na území obce Volfartice nepodnikajícími fyz. osobami
25. 09. 2018 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce
25. 09. 2018 Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2011 - Požární řád obce
25. 09. 2018 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích II. a III. třídy a na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Česká Lípa v roce 2017 (SČVaK a.s.)
25. 09. 2018 Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Volfartice
25. 09. 2018 Oznámení o zamýšleném převodu pozemků p.č. 668/1 a 668/5 k.ú. Volfartice
25. 09. 2018 Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo 29.11.2016
25. 09. 2018 Nabídka pozemků Státního pozemkového úřadu k náhradím restitucím
25. 09. 2018 Upozornění ČEZu a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
25. 09. 2018 Oznámení o statistickém šetření - Strukturální šetření v zemědělství
25. 09. 2018 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
25. 09. 2018 Pozvánka na jednání 12. řádné valné hromady honebního společenstva Stružnice dne 22. srpna 2016
25. 09. 2018 Nařízení Libereckého kraje č.3/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
25. 09. 2018 Pozvánka na jednání 11. mimořádné valné hromady honebního společenstva Stružnice dne 3.8.2016
25. 09. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III. třídy č. 2627 a místní komunikaci p.č. 348/1 v k.ú. a obci Volfartice
25. 09. 2018 Oznámení o záměru: Kompostárna a výrobna stabilizované rekultivační směsi

XML