Obec Volfartice

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://volfartice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Volfartice
Volfartice 59
471 12 Volfartice

Datová schránka: rveb7ah
E-mail: ou.volfartice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje
19. 08. 2019 Oznámení o navýšení kapacity výrobny stavebního recyklátu na skládce Volfartice
15. 08. 2019 Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 25. 6. 2019
15. 08. 2019 Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 13. 8. 2019
15. 08. 2019 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 13. 8. 2019
14. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
14. 08. 2019 Záměr obce pronájmu pozemku p.č. 190/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves o výměře 1429 m2
14. 08. 2019 Záměr pronájmu pachtů p.č. 976/9 a část pozemku p.č. 976/10 v k.ú. Volfartice
08. 08. 2019 Oznámení o schválení rozpočtu 2018, Střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 Svazku obcí Peklo
07. 08. 2019 Oznámení o schválení rozpočtu 2019, Střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021, Svazku obcí Peklo
05. 08. 2019 Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 13. 8. 2019
02. 08. 2019 Oznámení o navýšení kapacity výrobny stavebního recyklátu na skládce Volfartice
24. 07. 2019 Veřejná vyhláška - zákaz odběru povrchovývch vod
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
04. 07. 2019 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
28. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
27. 06. 2019 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 25. 6. 2019
27. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Volfartice za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
27. 06. 2019 Záměr obce pronájmu pozemku p.č. 734 v k.ú. Volfartice o výměře 374 m2
27. 06. 2019 Výpis z usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 25. 6. 2019
27. 06. 2019 Schválený závěrečný účet obce Volfartice za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a dalších příloh
26. 06. 2019 Výpis z usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 28. 5. 2019
26. 06. 2019 Výpis z usnesení ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 25. 6. 2019
26. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
26. 06. 2019 Oznámení o schválení závěrečného účtu obce Volfartice za rok 2018
17. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 06. 2019 Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 25. 6. 2019
14. 06. 2019 Zápis a usnesení z 15. řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice
08. 06. 2019 Oznámení Honebního společenstva Stružnice o místě a způsobu vyplácení náhrad za přičleněné pozemky
03. 06. 2019 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
01. 06. 2019 Vyúčtování vodného a stočného za rok 2018
30. 05. 2019 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice
30. 05. 2019 Výpis z usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 23. 4. 2019
29. 05. 2019 Záměr obce pronájmu pozemku p.č. 304/1 v k.ú. Volfartice o výměře 206 m2
29. 05. 2019 Záměr obce prodeje pozemku p.č. 60 v k.ú. Volfartická Nová Ves a obci Volfartice
29. 05. 2019 Záměr obce prodeje pozemku p.č. 226 v k.ú. Volfartice a obci Volfartice
29. 05. 2019 Výpis z usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 28. 5. 2019
29. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Volfartice za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
29. 05. 2019 Závěrečný účet - cyklostezka Varhany 2018
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
29. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
29. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
29. 05. 2019 Záměr obce pronájmu pozemku p.č. 734 v k.ú. Volfartice o výměře 374 m2
28. 05. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2019
28. 05. 2019 Informace pro voliče o době a místě konání voleb
28. 05. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
28. 05. 2019 Zápis a usnesení z 15. řádné valné hromady Honebního společenstva Stružnice
20. 05. 2019 Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice
13. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

XML