Obec Volfartice

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://volfartice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Volfartice
Volfartice 59
471 12 Volfartice

Datová schránka: rveb7ah
E-mail: ou.volfartice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 04. 2019 Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 23. dubna 2019
12. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2018 - DSO Cyklostezka Varhany
10. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019 - DSO Cyklostezka Varhany
05. 04. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"
03. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu
02. 04. 2019 Výpis z usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 26.2.2019
02. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2
02. 04. 2019 Výpis z usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 26.3.2019
28. 03. 2019 Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 26. března 2019
27. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
27. 03. 2019 Záměr obce pronájmu pozemku p.č. 1280/6 v k.ú. Volfartice o výměře 206 m2
27. 03. 2019 Záměr obce prodeje pozemků p.č. 33/4 a 33/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves a obci Volfartice
27. 03. 2019 Dražební vyhláška - pozemeky p. č. 1169/2 a 1169/3 v k.ú. Volfartice
23. 03. 2019 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace "Renovace fasády a rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Volfartice."
21. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 26/2019
20. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 15/2019
18. 03. 2019 Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 26. března 2019
18. 03. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110 kV"
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 2
13. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 14/2019
08. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Peklo za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
05. 03. 2019 Výpis z usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 30. 1. 2019
05. 03. 2019 Výpis z usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 26.2.2019
05. 03. 2019 Dražební vyhláška - pozemeky p. č. 1169/2 a 1169/3 v k.ú. Volfartice
05. 03. 2019 Smlouva o dílo "Statické zajištění ohradní zdi u kostela sv. Petra a Pavla, Volfartice - 3. vyhlášení"
04. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 12/2019
04. 03. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 25/2019
04. 03. 2019 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace "Renovace fasády a rekonstrukce střechy ZŠ a MŠ Volfartice."
01. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2018
28. 02. 2019 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 26. února 2019
27. 02. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
27. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 7/2019
27. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 16/2019
27. 02. 2019 Záměr obce prodeje pozemku p.č. 134/1 v k.ú. Volfartická Nová Ves a obci Volfartice
25. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 10/2019
21. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 8/2019
21. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 9/2019
19. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 24/2019
19. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 13/2019
18. 02. 2019 Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice dne 26. února 2019
15. 02. 2019 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. „Obnova mostu M-02, Volfartice“
14. 02. 2019 Oznámení veřejného projednání záměru "Česká Lípa - Varnsdorf, propojovací vedení 110kV" dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
13. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 20/2019
13. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 5/2019
13. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 22/2019
12. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 18/2019
12. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 21/2019
12. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 6/2019
11. 02. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 3/2019

XML