Obec Volfartice

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://volfartice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Volfartice
Volfartice 59
471 12 Volfartice

Datová schránka: rveb7ah
E-mail: ou.volfartice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 06. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Slunečná
04. 06. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení výjimky
28. 05. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
27. 05. 2021 Výpis z usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 6. 4. 2021
27. 05. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
26. 05. 2021 Záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 338 v k. ú. Volfartice
26. 05. 2021 Výpis z usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 25. 5. 2021
26. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Volfartice za rok 2020, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020
26. 05. 2021 Záměr pronájmu části obecního pozemku p. č. 55 v k. ú. Volfartice
26. 05. 2021 Informace o konání 32. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 25. 5. 2021
26. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
25. 05. 2021 Oznámení o schválení Závěrečného účtu obce Volfartice za rok 2019
22. 05. 2021 SVS a.s. - Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2020
19. 05. 2021 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o povolení výjimky
17. 05. 2021 Informace o konání 32. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 25. 5. 2021
30. 04. 2021 SVS a.s. - Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2020
29. 04. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
26. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 18/2021
26. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 17/2021
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
24. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška rozh..." již není dostupný.
16. 04. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
12. 04. 2021 Veřejná vyhláška: Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a vyhotovení úplného znění Zásad územního rozvoje Libereckého kraje
08. 04. 2021 Výpis z usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 23. 2. 2021
07. 04. 2021 Záměr prodeje pozemků p. č. 274/1 a 274/3 v k. ú. Volfartice
07. 04. 2021 Výpis z usnesení z 31. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 6. 4. 2021
07. 04. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
07. 04. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška rozh..." již není dostupný.
07. 04. 2021 Záměr prodeje pozemků p. č. 457 a 458/2 v k. ú. Volfartice
07. 04. 2021 Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 6. 4. 2021
03. 04. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
31. 03. 2021 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
29. 03. 2021 Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 6. 4. 2021
29. 03. 2021 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Peklo za rok 2020
29. 03. 2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Peklo za rok 2020
26. 03. 2021 Záměr pronájmu obecního pozemku p. č. 338 v k. ú. Volfartice
24. 03. 2021 Mimořádné opatření č. 1/2021 starostky obce Volfartice
19. 03. 2021 Usnesení Vlády ČR ze dne 18. března 2021
19. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
17. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK
12. 03. 2021 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku z pobytu
08. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 14/2021
08. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 13/2021
04. 03. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
03. 03. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02. 03. 2021 Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1.3.2021 do odvolání
02. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 16/2021
02. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 12/2021
01. 03. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Volfartice č. 15/2021
25. 02. 2021 Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod

XML