Obec Volfartice

Město, městys, obec, MČ
Okres Česká Lípa

http://volfartice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Volfartice
Volfartice 59
471 12 Volfartice

Datová schránka: rveb7ah
E-mail: ou.volfartice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2022 Výpis z usnesení ze 48. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 22. 9. 2022
26. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022
24. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Volfartice
23. 09. 2022 Zveřejnění záměru prodeje majetku obce - část pozemku p. č. 171/1, k.ú. Volfartice sousedícího s p.p.č. 941/1 a 171/2 k.ú. Volfartice
19. 09. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na MK p.p.č. 348/1 a 384 k.ú. Volfartice (zklidnění dopravy)
14. 09. 2022 Informace o konání 48. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 22.9.2022
07. 09. 2022 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Cyklostezka Varhany za rok 2021 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
07. 09. 2022 Schválený závěrečný účet Svazku obcí Cyklostezka Varhany za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
31. 08. 2022 Vyrozumění o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování
30. 08. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
30. 08. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Volfartice
30. 08. 2022 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce - část pozemku p. č. 1009/2, nově označenou 1009/4 k.ú. Volfartice o výměře 1066 m2
26. 08. 2022 Výpis z usnesení ze 47. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 24. 8. 2022
25. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 7/2022
25. 08. 2022 Oznámení o schválení Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod 2023 - 2024
25. 08. 2022 Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod 2023-2024
25. 08. 2022 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce - pozemek p. č. 1205 k.ú. Volfartice o výměře 1353 m2
25. 08. 2022 Oznámení o svolání 1. zasedání okrskové volební komise
18. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici III/2627 na p.p.č. 1283 a MK na p.p.č. 311/1 k.ú. Volfartice (sběrné místo)
16. 08. 2022 Informace o konání 47. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 24.8.2022
16. 08. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici III/2627 na p.p.č. 1287 u č.p. 127 (posílení vedení vNN)
10. 08. 2022 Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce - část nemovitosti č.p. 59, Volfartice (půdní prostory OÚ)
09. 08. 2022 Dokument "Veřejná vyhláška MěÚ ..." již není dostupný.
04. 08. 2022 Dokument "Oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.
03. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebního okrsku
01. 08. 2022 Výpis z usnesení ze 46. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 27. 7. 2022
01. 08. 2022 Oznámení hejtmana Libereckého kraje pro území celého Libereckého kraje - zrušení platnosti opatření se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru
01. 08. 2022 Pravidla při prodeji, pronájmu a pachtu pozemků v majetku Obce Volfartice - aktualizace
29. 07. 2022 Rozpočtové opatření č. 6/2022
28. 07. 2022 Zveřejnění záměru budoucího prodeje majetku obce - odbočení pro vodovodní přípojku vedoucí k jednotlivým nemovitostem v části obce Nová Ves
25. 07. 2022 Oznámení hejtmana Libereckého kraje pro území celého Libereckého kraje - zvýšené nebezpečí vzniku požáru
25. 07. 2022 Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - zklidnění dopravy na MK ve Volfarticích
22. 07. 2022 Zákaz odběru povrchových vod s účinností od 21.7.2022 do 30.9.2022
19. 07. 2022 Informace o konání 46. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 27.7.2022
14. 07. 2022 Oznámení o schválení závěrečného účtu DSO Peklo za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021
13. 07. 2022 Výpis z usnesení ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice, konaného dne 30. 6. 2022
11. 07. 2022 Pravidla pronájmu kulturního sálu platná od 1.1.2023
07. 07. 2022 Rozpočtové opatření č. 5/2022
07. 07. 2022 Oznámení o schválení Závěrečného účtu obce Volfartice za rok 2021
07. 07. 2022 SCHVÁLENÝ závěrečný účet obce Volfartice za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
07. 07. 2022 Informace pro voliče k prokazování totožnosti a státního občanství ČR
22. 06. 2022 Informace o konání 45. zasedání Zastupitelstva obce Volfartice konaného dne 30.6.2022
20. 06. 2022 Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu obce Volfartice
15. 06. 2022 Podání kandidátních listin - kontakty na pracovníky registračního úřadu
13. 06. 2022 Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
10. 06. 2022 Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ / Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу
10. 06. 2022 Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)
09. 06. 2022 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III.třídy č. 2627 na p.p.č. 1283 k.ú. Volfartice (dešťová kanalizace sběrné místo)
08. 06. 2022 Pozvánka na jednání Svazku obcí Peklo
07. 06. 2022 NÁVRH závěrečného účtu obce Volfartice za rok 2021, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

XML