Obec Tochovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Příbram

http://tochovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Tochovice
Tochovice 11
262 81 Tochovice

Datová schránka: 796bmcz
E-mail: obecni.urad@tochovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2018 Návrh rozpočtu 2018
29. 01. 2018 Návrh střednědobého výhledu obce Tochovice 2019 - 2021
29. 01. 2018 Střednědobý výhled příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Tochovice na roky 2019, 2020
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 9/2017
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 8/2017
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 7/2017
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2017
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2017
29. 01. 2018 Schválený závěrečný účet za rok 2016
29. 01. 2018 Závěrečný účet za rok 2016 Březnicko svazek obcí
29. 01. 2018 Návrh závěrečného účtu 2016
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2017
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2017
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2017
29. 01. 2018 Výhled obce Tochovice 2017-2019.pdf
29. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2017
29. 01. 2018 Schválený rozpočet na rok 2017
29. 01. 2018 Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu ZADÁNÍ územního plánu obce Tochovice
29. 01. 2018 Územní plán obce Tochovice - NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání
29. 01. 2018 Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele rámci výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Vodovodní přípojky Tochovice – 3. etapa “
29. 01. 2018 Výzva k podání nabídek - ,,Vodovodní přípojky Tochovice – 3. etapa“
29. 01. 2018 Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele rámci výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu ,, Mateřská škola Tochovice č.p. 165 – modernizace sociální zařízení a dovybavení kuchyně
29. 01. 2018 Veřejná zakázka "Mateřská škola Tochovice č.p. 165 – modernizace sociálního zařízení a dovybavení kuchyně“"
29. 01. 2018 OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE "Protipovodňová opatření obce Tochovice"
29. 01. 2018 Výzva k podání nabídky "Protipovodňová opatření obce Tochovice"
29. 01. 2018 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
29. 01. 2018 Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
29. 01. 2018 Předání informací Státní veterinární správy
29. 01. 2018 Usnesení soudní exekutor odročuje elektronickou dražbu
29. 01. 2018 Dražebního jednání č.j. 124 EX 914/14-237
29. 01. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
29. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
29. 01. 2018 OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ II. KOLA VOLBY PREZIDENTA
29. 01. 2018 Výroční zpráva obce Tochovice o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017
29. 01. 2018 BŘEZNICKO, SVAZEK OBCÍ Rozpočtové opatření č. 1/2017
29. 01. 2018 BŘEZNICKO, SVAZEK OBCÍ - Závěrečný účet za rok 2016
29. 01. 2018 BŘEZNICKO, SVAZEK OBCÍ Schválený střednědobý výhled rozpočtu na období 2018 - 2020 Schválený rozpočet na rok 2018
29. 01. 2018 Schválený rozpočet na rok 2018
29. 01. 2018 Nařízení dražebního jednání č.j. 124 EX 914/14-300

XML