Obec Častrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://castrov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Častrov
Častrov 105
394 63 Častrov

Datová schránka: ctgbmkw
E-mail: obec@castrov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 12. 2021 OZNÁMENÍ - aplikace insekticidního přípravku na řepku
30. 12. 2021 veřejná vyhláška_daň z nemovitých věcí 2016
30. 12. 2021 oznámení o zahájení staveb. a vodopráního řízení _Kanalizace Metánov
30. 12. 2021 veřejná vyhláška _UP Pelhřimov
30. 12. 2021 opatření obecné povahy_omezení provozu na komunikacích Žirovnice-Cholunná-Jakubín-Ctiboř-Častrov-Metánov-Žirovnice
30. 12. 2021 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.12
30. 12. 2021 návrh opatření obecné povahy_rozsah záplavového území Želivka
30. 12. 2021 Dokument "schválení kompexních ..." již není dostupný.
30. 12. 2021 oznámení06_zahájení správního řízení_kácení dřevin Metánov_obec
30. 12. 2021 oznámení05_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_LKačerová
30. 12. 2021 oznámení04_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_IPřesličková
30. 12. 2021 rozhodnutí01_povolení kácení dřevin_Pelec_obec
30. 12. 2021 oznámení02_zahájení správního řízení_kácení dřevin Častrov_JŠvandová
30. 12. 2021 oznámení03_zahájení správního řízení_kácení dřevin Jakubín_VMikolášek
30. 12. 2021 usnesení zastupitelstva obce č.11_2016
30. 12. 2021 vyhláška č.1_2016 o místním poplatku za likvidaci odpadů
30. 12. 2021 kalkulace nákladů za odpady
30. 12. 2021 kalkulace
30. 12. 2021 zpráva o výsledku přezk.hospodaření obce 2015
30. 12. 2021 výpis ze zprávy o výsledku přezk.hospodaření obce 2015
30. 12. 2021 záverečný účet obce 2015 vč.hospodaření školy
30. 12. 2021 výkaz FIN2-12
30. 12. 2021 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.11_2016
30. 12. 2021 Podpora jednoho pracovního místa v obci
30. 12. 2021 oznámení01_zahájení správního řízení_kácení dřevin_Pelec_obec
30. 12. 2021 usnesení zastupitelstva obce č.10_2016
30. 12. 2021 záměr obce č.1_2016
30. 12. 2021 záměr obce č.2_2016
30. 12. 2021 záměr obce č.3_2016
30. 12. 2021 záměr obce č.4_2016
30. 12. 2021 záměr obce č.5_2016
30. 12. 2021 záměr obce č.6_2016
30. 12. 2021 záměr obce č.7_2016
30. 12. 2021 pozvánka na řádné shromáždění starostů DSO Nová Lípa
30. 12. 2021 výkaz FIN2-12M o plnění rozpočtu 2015 DSO Nová Lípa
30. 12. 2021 inventerizační zpráva 2015_DSO Nová Lípa
30. 12. 2021 rozvaha_2015_DSO Nová Lípa
30. 12. 2021 výsledovka_2015_DSO_Nová Lípa
30. 12. 2021 příloha_2015_DSO_Nová Lípa
30. 12. 2021 závěrečný_účet_2015_DSO Nová Lípa
30. 12. 2021 zpráva o přezkoumání hospodaření2015_DSO_Nová Lípa
30. 12. 2021 návrh rozpočtu pro rok 2016 DSO Nová Lípa
30. 12. 2021 oznámení_zveřejnění návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina
30. 12. 2021 opatření obecné povahy-Národní plán povodí
30. 12. 2021 územní rozhodnutí stavby "Malá vodní nádrž Pod Louvarem" - prodloužení
30. 12. 2021 DSO Sompo - informace - rozpočtové opatření č. 2
30. 12. 2021 Rozpočtové opatření obce Častrov č. 30
30. 12. 2021 Rozpočet obce Častrov 2022 příjmy
30. 12. 2021 Rozpočet obce Častrov 2022 výdaje
30. 12. 2021 Rozpočet ZŠ a MŠ Častrov na rok 2022

XML