Obec Častrov

Město, městys, obec, MČ
Okres Pelhřimov

http://castrov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Častrov
Častrov 105
394 63 Častrov

Datová schránka: ctgbmkw
E-mail: obec@castrov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 02. 2022 vyhláška_FÚ_zprístupnění k nahlédnutí_daň z nemovitostí
03. 02. 2022 Informace o dani z nemovitostí
03. 02. 2022 informace k zaslání složenek pro platby daně z nemovitostí
03. 02. 2022 informace ke zpřístupnění hromadného předpisového seznamu _daň z nemovitostí2017
03. 02. 2022 oznámení03_zahájení správního řízení_kácení dřevin_ Metánov_PVichrová
03. 02. 2022 výzva_součinnost_nedostatečně identifikovatelní vlastníci
03. 02. 2022 Dokument "dražba nemovitostí_k...." již není dostupný.
03. 02. 2022 rozpočtové opatření č.2_2017
03. 02. 2022 Dokument "Dražební vyhláška mov..." již není dostupný.
03. 02. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.18_2017
03. 02. 2022 záměr obce č.2_2017
03. 02. 2022 rozpočtové opatření_kanalizace Metánov
03. 02. 2022 závěrečný účet_Obec_2016
03. 02. 2022 informace o projednání výsledku přezkoumání hospodaření obce 2016_ZO
03. 02. 2022 oznámení02_zahájení správního řízení_kácení dřevin Metánov_PSvoboda
03. 02. 2022 pozvánka na jednání zastupiteltva obce č.18_2017
03. 02. 2022 výkaz zisku a ztráty_ZŠ_2016
03. 02. 2022 výkaz zisku a ztráty Obec_2016
03. 02. 2022 rozvaha_Obec_2016
03. 02. 2022 rozvaha_ZŠ_2016
03. 02. 2022 rozpočet_obec_2016
03. 02. 2022 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce_2016
03. 02. 2022 rozpočtové opatření č.1_2017
03. 02. 2022 Přiznání k dani z příjmů
03. 02. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.17_2017
03. 02. 2022 záměr obce č.1_2017
03. 02. 2022 Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail
03. 02. 2022 pozvánka na jednání zastupitelstva obce č.17_2017
03. 02. 2022 zásady zveřejňování příspěvků v "NašemZpravodaji"
03. 02. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
03. 02. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Povodí Labe
03. 02. 2022 Oznámení o vydání opatření veřejné povahy - povodí Dunaje
03. 02. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Povodí Odry
03. 02. 2022 Rozpočet obce Častrov 2022 příjmy
03. 02. 2022 Rozpočet obce Častrov 2022 výdaje
03. 02. 2022 Rozpočet ZŠ a MŠ Častrov na rok 2022
03. 02. 2022 Střednědobý výhled obce Častrov 2022-2025
03. 02. 2022 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Častrov
03. 02. 2022 Oznámení k rozpočtu na rok 2022
03. 02. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.24 ze dne 5.10.2021
03. 02. 2022 obecně závazná vyhláška č.2 ze dne 2.9.2021
03. 02. 2022 výzva_vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám o přihlášení se k vlastnictví nemovitostí dle přílohy
03. 02. 2022 NášZpravodaj_2019_zima
03. 02. 2022 obecně závazná vyhláška č.3_2019 o místním poplatku ze psů
03. 02. 2022 obecně závazná vyhláška č.4_2019 o místním poplatku za pobyt
03. 02. 2022 obecně závazná vyhláška č.5_2019 o místním poplatku ze vstupného
03. 02. 2022 návrh - rozpočet škola_2020
03. 02. 2022 návrh - střednědobý výhled_rozpočet_škola_2021-2023
03. 02. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.09_2019
03. 02. 2022 usnesení zastupitelstva obce č.08_2019

XML