Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2019 Výběrové řízení č. HMSO/02/2019 s aukcí
06. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HMSO/02/2019 a jeho podmínkách
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška MZe - opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212
04. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 13/2019
04. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 14/2019
04. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 15/2019
04. 04. 2019 Záměr směny části pozemku č. 2/2019
03. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
02. 04. 2019 Pozvánka na 103. zasedání Valné hromady DSO Jaroměřsko
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška:přechodná úprava provozu na silnici I/33 při místní části Jezbiny a Semonice
28. 03. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/30815 a na účelové komunikaci v obci Jasenná z důvodu provedení přípravných prací (zatrubnění silničního příkopu, pokládka silničních obrub) a výstavba chodníku
28. 03. 2019 Oprava mostu ev.č. 33-010 Jezbiny na silnici č. I/33
27. 03. 2019 Usnesení RM 20.03.2019
27. 03. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích ulic Bavlnářská, Mánesova, Jiráskova a Pionýrská v k.ú. Jaroměř, z důvodu úprav (výměny) a částečné přeložky NTL a STL plynovodu
27. 03. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu z důvodu provádění stavby: „Rekonstrukce mostu ev.č. 33-010 Jezbiny“ na sil. I/33
27. 03. 2019 Výběrové řízení č. 13/2019 Správce informačních a komunikačních technologií, odbor informatiky zařazený do Městského úřadu Jaroměř
26. 03. 2019 USNESENÍ
26. 03. 2019 Nařízení města č. 1/2019, kterým se stanovují maximální ceny odtahové služby
22. 03. 2019 Výzva pro zájemce o stánkový prodej - pronájem pozemku při akci BRUTAL ASSAULT 2019
22. 03. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 12/2019
22. 03. 2019 DSO Kladská stezka - oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
21. 03. 2019 Pozvánka na 102.zasedání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko
21. 03. 2019 Opakované výběrové řízení č. 10/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností - kurátor/ka pro děti a mládež
20. 03. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava na místních komunikacích, k. ú. Josefov u Jaroměře, z důvodu natáčení filmu "FREUD"
20. 03. 2019 Právní předpis č. 44 - Politika ochrany osobních údajů u města Jaroměř
20. 03. 2019 Pozvánka na 102. zasedání Valné hromady DSO Jaroměřsko
19. 03. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici II/285 v k.ú. Jaroměř z důvodu provedení pilotáže pro výstavbu mostního objektu v rámci stavby dálnice D11 SO 07 (Smiřice – Jaroměř) v místě křížení se silnicí II/285
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava na silnici II/285, ulice Národní v k.ú. Jaroměř, na silnici II/285 v k.ú. Velichovky, z důvodu nutnosti upozornění na havárii (sesuv části vozovky)
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava na silnici III/033 25, ulice Žižkova a Nádražní, na místních komunikacích, ulice Jezbinská, Na Rybníčku a prostor parkoviště v k.ú. Jaroměř
19. 03. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/299 15, III/325 42 a místní komunikaci v k.ú. Jaroměř a Horní Dolce z důvodu provedení překopu tělesa místní komunikace
19. 03. 2019 Výzva k podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře na rok 2019
19. 03. 2019 Možnost internetového objednávání na přepážky občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
19. 03. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019
19. 03. 2019 Výběrové řízení č. 12/2019 - Investiční referent oddělení investic a rozvoje zařazeného pod odborem majetku města Městského úřadu Jaroměř
19. 03. 2019 Opakované výběrové řízení č. 3/2019 Referent územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř
19. 03. 2019 Výběrové řízení č. 11/2019 Správce informačních a komunikačních technologií, odbor informatiky zařazený do Městského úřadu Jaroměř
19. 03. 2019 Výběrové řízení č. 9/2019 Referent/ka odboru výstavby pro výkon agendy státní památkové péče Městského úřadu Jaroměř
19. 03. 2019 Poučení o zpracování osobních údajů
19. 03. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 10/2019
19. 03. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 11/2019
19. 03. 2019 Oznámení o záměru výpůjčky č. 3/2019
19. 03. 2019 Usnesení ZM 20.2.2019
19. 03. 2019 Usnesení RM 06.03.2019
19. 03. 2019 Usnesení RM 20.02.2019
19. 03. 2019 Usnesení RM 18.02.2019
19. 03. 2019 Usnesení RM 06.02.2019
19. 03. 2019 Usnesení RM 23.01.2019
19. 03. 2019 Usnesení RM 21.01.2019
19. 03. 2019 Usnesení RM 09.01.2019

XML