Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 03. 2020 OOP-přechodná úprava, ZD Dolany ORP
13. 03. 2020 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
13. 03. 2020 Záměr prodeje č. 4/2020
12. 03. 2020 OOP-přechodná úprava, akce "REKO MS Jaroměř - Alšova +1"
12. 03. 2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ č. 10/2020 - „Rožnov-rek NN za kNN výměna TS NA 0467, č. stavby IE-12-2006419“
12. 03. 2020 Usnesení RM 11.03.2020
11. 03. 2020 Koncepce Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje
10. 03. 2020 Výběrové řízení č. 12/2020 Referent/ka územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř
10. 03. 2020 Výběrové řízení č. 13/2020 Referent/ka odboru výstavby pro výkon agendy státní památkové péče Městského úřadu Jaroměř
10. 03. 2020 Výběrové řízení č. 11/2020 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací), odbor informatiky zařazený do Městského úřadu Jaroměř
09. 03. 2020 Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy
09. 03. 2020 Usnesení RM 04.03.2020
06. 03. 2020 Usnesení ZM 26.02.2020
06. 03. 2020 Záměr prodeje č. 3/2020
06. 03. 2020 Záměr pronájmu č. 9/2020
05. 03. 2020 Výběrové řízení č. 10/2020 Referent/ka odboru plánovacího a finančního
04. 03. 2020 OOP-přechodná úprava - stavba lešení, ul. Palackého
04. 03. 2020 JAK SNÍŽIT RIZIKO NAKAŽENÍM KORONAVIREM
04. 03. 2020 OOP-přechodná úprava, silnice II/307 Velký Třebešov
04. 03. 2020 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
02. 03. 2020 Usnesení RM 26.02.2020
02. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
28. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
27. 02. 2020 OOP - přechodná úprava, ul. Bulharská
27. 02. 2020 Veřejná vyhláška - SPOLEČNÉ POVOLENÍ č. 11/2020 - změna souboru staveb před jejím dokončením - rodinný dům v obci Rožnov
26. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Vý..." již není dostupný.
24. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - OZ..." již není dostupný.
21. 02. 2020 Záměr pronájmu č. 8/2020
21. 02. 2020 Záměr prodeje stroje na úpravu ledu​​​​​​​
20. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
20. 02. 2020 Usnesení RM 19.02.2020
19. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18. 02. 2020 Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva města
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - rodinný dům v k. ú. Starý Ples
14. 02. 2020 POZVÁNKA Na zasedání II. valné hromady DSO Kladská stezka
13. 02. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
13. 02. 2020 OOP-přechodná úprava, ul. Nádražní
13. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - OZ..." již není dostupný.
13. 02. 2020 Výběrové řízení č. 8/2020 Technický/á redaktor/ka jaroměřského Zpravodaje, zaměstnance odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Jaroměř
13. 02. 2020 Výběrové řízení č. 9/2020 Referent/ka odboru výstavby pro výkon agendy státní památkové péče Městského úřadu Jaroměř
13. 02. 2020 Záměr č. 2/2020
12. 02. 2020 Oznámení o záměru pronájmu č. 5/2020
12. 02. 2020 Oznámení o záměru č. 6/2020
12. 02. 2020 Oznámení o záměru pronájmu č. 7/2020
11. 02. 2020 Záměr prodeje č. 2/2020
10. 02. 2020 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 3/2020 O UMÍSTĚNÍ ZMĚNY DOSAVADNÍ STAVBY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ
10. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy - Velký Třebešov
10. 02. 2020 Výzva k odstranění vozidla (vraku)
10. 02. 2020 Usnesení RM 05.02.2020
10. 02. 2020 Výzva k podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře na rok 2020 na účel stanovený zvláštním právním předpisem

XML