Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 18/2019
16. 05. 2019 Oznámení o záměru pachtu č. 2/2019
16. 05. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na silnici I/37 v úseku Jaroměf - Heřmanlce od okružnl křiiovatky silnic I/33, I/37 a 11/299 (Na ŠplcI) po úsek při mlstni části Brod obce Heřmarnlce; dále na silnici I/37, I/33, I/35, I/11
16. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: Sta..." již není dostupný.
16. 05. 2019 Výběrové řízení č. 20/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) oddělení sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností - kurátor/ka pro děti a mládež
16. 05. 2019 Opakované výběrové řízení č. 15/2019 Referent/ka územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř
15. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška-opa..." již není dostupný.
14. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
14. 05. 2019 Výběrové řízení č. 19/2019 Referent/ka státní správy, úsek přestupkového řízení v dopravě, odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jaroměř pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř
14. 05. 2019 Rozpočtové opatření 7/2019, OMM 4/2019
10. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
10. 05. 2019 Usnesení RM 29.04.2019
07. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2018
07. 05. 2019 Valná hromada svazku obcí Královská věnná města
07. 05. 2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZA ROK 2018
03. 05. 2019 Vyhrazení ploch pro vylepení volebních plakátů
03. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
03. 05. 2019 Opakované výběrové řízení č. 16/2019 Referent/ka odboru majetku města (evidence majetku - účetní), zařazeného pod odborem majetku města Městského úřadu Jaroměř
02. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné-MěVAK
02. 05. 2019 Město Hostinné-výběrové řízení,,tajemník/tajemnice Městského úřadu Hostinné"
02. 05. 2019 Termín výběrového řízení a podmínky pro příjem žádostí na poskytnutí zápůjček z prostředků Fondu rozvoje a oprav nemovitostí na území města Jaroměře pro rok 2019/2
02. 05. 2019 DSO-pozvánka na 104. zasedání Valné hormady
30. 04. 2019 Usnesení ZM 17.04.2019
30. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné-DSO
29. 04. 2019 Město Hostinné-výběrové řízení,,tajemník/tajemnice Městského úřadu Hostinné"
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/304 22, III/308 15, III/304 24 v k.ú. Starý Ples, Jásenná, Šestajovice z důvodu provedení souvislé obnovy krytu vozovky silnice III/304 22 v úseku Šestajovice – Starý Ples
26. 04. 2019 Pozvánka na VI. zasedání Zastupitelstva města
25. 04. 2019 Rozpočtové opatření 6/2019
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na sil. III/285 13 v k.ú. Rychnovek, v intravilánu obce Rychnovek, z důvodu rekonstrukce chodníku podél silnice III/285 13 od železničního přejezdu směrem k sil. II/285 vpravo, v délce cca 150 m
25. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: ozn..." již není dostupný.
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška-o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
25. 04. 2019 Veřejná vyhláška: záměr „Výrobní hala SO 26, výrobní závod JUTA 04 Jaroměř“
25. 04. 2019 Výběrové řízení č. 17/2019 Referent/ka odboru majetku města (agenda pronájmů, pachtů a výpůjček) zařazeného pod odborem majetku města Městského úřadu Jaroměř
25. 04. 2019 Výběrové řízení č. 18/2019 Referent/ka odboru majetku města (městské památky) zařazeného pod odborem majetku města Městského úřadu Jaroměř
25. 04. 2019 Opakované výběrové řízení č. 14/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ) oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností - kurátor/ka pro děti a mládež
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/299 15 v k.ú. Horní Dolce v rámci výstavby dálničního tělesa D11 SO 07 (Smiřice – Jaroměř) v místě křížení se silnicí III/299 15
24. 04. 2019 DSO Jaroměřsko - závěrečný účet 2018
23. 04. 2019 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
18. 04. 2019 Usnesení RM 15.04.2019
18. 04. 2019 Pozvánka na zasedání II. valné hromady DSO Kladská stezka
18. 04. 2019 Městská správa Hostinné,s.r.o,vyhlašuje výběrové řízení-vedoucí středisek VaK a koupaliště
17. 04. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: pov..." již není dostupný.
17. 04. 2019 Oznámení DSO Jaroměřsko o povinně zveřejňovaných dokumentech
16. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 04. 2019 Oznámení o záměru pachtu č. 1/2019
16. 04. 2019 Oznámení o záměru výpůjčky č. 4/2019
16. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 16/2019
16. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 17/2019
16. 04. 2019 DSO Kladská stezka: Závěrečný účet za rok 2018
15. 04. 2019 Veřejná vyhláška: územní rozhodnutí o umístění stavby - optická trasa Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem

XML