Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 11. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 36/2019
15. 11. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 37/2019
15. 11. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 38/2019
15. 11. 2019 Oznámení o záměru č. 39/2019
14. 11. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - změna stavby rodinného domu před jejím dokončením v k.ú. Rožnov a Neznášov
14. 11. 2019 Záměr prodeje 9/2019
13. 11. 2019 Nové Město nad Metují-,,Výběrové řízení na obsazení místa vedoucí Obecního živnostenského úřadu"
13. 11. 2019 OOP - přechodná úprava - silnice II/299, oprava žel. přejezdu
13. 11. 2019 OOP - přechodná úprava, oprava vozovky a šachet na silnici I/33
13. 11. 2019 Pozvánka na 107. zasedání Valné hromady DSO Jaroměřsko
12. 11. 2019 Pozvánka na IX. zasedání Zastupitelstva města
11. 11. 2019 OOP - přechodná úprava- sil. II/285-provedení pilotáže a opěr pro výstavbu mostního objektu na D11
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 66/2019 - „Pevnost Josefov - obnova vnějšího pláště Bastionu IX"
07. 11. 2019 Vyhláška
07. 11. 2019 Výběrové řízení č. 43/2019 Referent/ka odboru výstavby pro výkon agendy státní památkové péče Městského úřadu Jaroměř
07. 11. 2019 Výběrové řízení č. 44/2019 Referent/ka územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř
06. 11. 2019 Pozvánka na zasedání VIII. valné hromady DSO Kladská stezka
06. 11. 2019 DSO Jaroměřsko - Návrh rozpočtu na rok 2020
06. 11. 2019 DSO Jaroměřsko - Očekávané plnění rozpočtu a schválený rozpočet 2019
06. 11. 2019 DSO Jaroměřsko - Střednědobý výhled na roky 2021-2022
05. 11. 2019 Usnesení RM 30.10.2019
04. 11. 2019 Výběrové řízení č. 42/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností - kurátor/ka pro děti a mládež
04. 11. 2019 Výběrové řízení č. 41/2019 Vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř
04. 11. 2019 Opakované výběrové řízení č. 40/2019 Terénní pracovník/ice odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) Městského úřadu Jaroměř
01. 11. 2019 Město Hostinné -,,Výběrové řízení - jednatel MěS a ředitele TS"
01. 11. 2019 Dražební vyhláška
01. 11. 2019 Usnesení RM 23.10.2019
30. 10. 2019 VV-4. změna termínu přechodné úpravy provozu na sil. II/285, ul. Velichovská, provádění pilotáže, stavba dálnice D11
30. 10. 2019 Dražební vyhláška
30. 10. 2019 Dražební vyhláška
29. 10. 2019 OOP-místní úprava, ul. Na Valech - vyhrazené parkování Česká pošta
25. 10. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy, přechodná ú
25. 10. 2019 VV - dopr. značení -prodloužení termínu část. uzavírky sil. I/33 - oprava mostu v Jezbinách
24. 10. 2019 OOP - přechodná úprava - oprava žel. přejezdu
24. 10. 2019 Usnesení RM 16.10.2019
23. 10. 2019 Výběrové řízení na odprodej p.p.č. 297/14 v k.ú. Josefov u Jaroměře,obec Jaroměř
23. 10. 2019 Energetika s.r.o. Jaroměř: výběrové řízení na pracovní pozici „strojník energetických zařízení“
22. 10. 2019 Rozpočtová opatření 14, 15, 16/2019, OMM 7/2019
22. 10. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ V ZAHÁJENÉM SPOLEČNÉM ÚZEMNÍM A STAVEBNÍM ŘÍZENÍ S VÝZVOU A UPOZORNĚNÍM JEHO ÚČASTNÍKŮM
21. 10. 2019 Veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodného DZ - oprava žel. přejezdu ev.č. P5433 na silnici II/285 mezi obcemi Jaroměř a Rychnovek
21. 10. 2019 Záměr prodeje 8/2019
18. 10. 2019 POZVÁNKA Na zasedání valné hromady DSO Kladská stezka
18. 10. 2019 Záměr výpůjčky č. 32/2019
18. 10. 2019 Záměr pronájmu č. 33/2019
18. 10. 2019 Záměr pronájmu č. 34/2019
18. 10. 2019 Záměr pronájmu č. 35/2019
17. 10. 2019 OOP - přechodná úprava DZ, Česká TV - natáčení filmu "Božena Němcová"
16. 10. 2019 Upozornění na opravu železničního přejezdu P5433 na silnici II/285 ve směru z Jaroměře do Rychnovka
16. 10. 2019 Oznámení o výběrovém řízení č. HMSO/08/2019 s aukcí
15. 10. 2019 Opakované výběrové řízení č. 36/2019 Vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) Městského úřadu Jaroměř pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř

XML