Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 29/2019
19. 09. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 30/2019
19. 09. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 31/2019
19. 09. 2019 Zveřejnění Územní energetické koncepce Královéhradeckého kraje
19. 09. 2019 Veřejná vyhláška-oznámení o uložení písemnosti sp.zn.:5600053515-exekuční příkaz
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 Oznámení o výběrovém řízení - MěÚ MILETÍN
17. 09. 2019 Pozvánka na VIII. zasedání Zastupitelstva města
17. 09. 2019 Rozpočtová opatření 12, 13/2019
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - SPOLEČNÉ POVOLENÍ č. 53/2019 - rodinný dům v k.ú. Jasenná
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na místních komunikacích v ulicích nám. Československé armády a Havlíčkova v Jaroměři, z důvodu pořádání „Svatováclavské pouti“ ve dnech 23.9.2019 – 30.9.2019
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnicích II/285, III/299 15, III/325 42, v k.ú. Jaroměř, Zaloňov, z důvodu opravy železničního přejezdu č. P5231 v Kašově – vyznačení objízdné trasy
13. 09. 2019 Stanovisko ke koncepce Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2021-2027
13. 09. 2019 POZVÁNKA Na zasedání VI. valné hromady DSO Kladská stezka
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici II/299 Zd. Němečka, na silnici III/299 7 ul. Lidická a místních komunikacích v k.ú. Josefov u Jaroměře, z důvodu natáčení filmu „HAVEL“
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci v ulici náměstí Československé armády v Jaroměři, z důvodu natáčení filmu „FRANCEK- Kořeny a inspirace malíře F. Kupky“
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ č. 41/2019 - "Reko MS Jaroměř - Jiráskova + 1"
11. 09. 2019 Informace o konání akce
10. 09. 2019 Usnesení RM 04.09.2019
09. 09. 2019 Informace o termínu konání akce
09. 09. 2019 Informace o podrobném hospodaření města
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - změna dokončené stavby "Pevnost Josefov Bastion IX - obnova vnějšího pláště"
06. 09. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou-Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
06. 09. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/299 7 ulice Rudé armády a na místní komunikaci ul. Průmyslová v k.ú. Josefov u Jaroměře, z důvodu pořádání cyklistických závodů horských kol „Memoriál Oldřicha Máchy“
06. 09. 2019 Oznámení veřejnou vyhláškou Návrh opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
06. 09. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 27/2019
06. 09. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 28/2019
06. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
05. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
05. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
05. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
04. 09. 2019 Čipování psů od roku 2020
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
03. 09. 2019 Opakované výběrové řízení č. 31/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností - kurátor/ka pro děti a mládež
03. 09. 2019 Opakované výběrové řízení č. 32/2019 Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř
03. 09. 2019 Opakované výběrové řízení č. 33/2019 Referent/ka státní správy: oddělení sociálněprávní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností
29. 08. 2019 Usnesení RM 21.08.2019
29. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: roz..." již není dostupný.
27. 08. 2019 Výběrové řízení č. 34/2019 Referent/ka odboru výstavby pro výkon agendy státní památkové péče Městského úřadu Jaroměř
27. 08. 2019 Výběrové řízení č. 35/2019 Referent/ka územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř
27. 08. 2019 Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici II/299 v ulici Zd. Němečka, Tyršova, 5. května a na sil. č. III/299 7 v ul. Rudé armády, Riegrovo náměstí v k.ú. Josefov u Jaroměře, z důvodu pořádání akce „Gladiátor Race Josefov“
23. 08. 2019 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
23. 08. 2019 Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení č. 28/2019/OMM
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška: zahájení projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Velichovky místní komunikace v ul. Na Třešnovce
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení stavebního řízení „II/285 Jaroměř – Nové Město nad Metují, úseky 1,2,3“
19. 08. 2019 Dokument "Závěr zjišťovacího ři..." již není dostupný.
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení - rekonstrukce železničního přejezdu velké závory v Jaroměři.
15. 08. 2019 Výběrové řízení č. 31/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností - kurátor/ka pro děti a mládež
15. 08. 2019 Výběrové řízení č. 32/2019 Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř

XML