Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 02. 2019 Výběrové řízení č. 7/2019 - Investiční referent oddělení investic a rozvoje zařazeného pod odborem majetku města Městského úřadu Jaroměř
19. 02. 2019 Oznámení o záměru výpůjčky č. 2/2019
19. 02. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 8/2019
19. 02. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 9/2019
14. 02. 2019 Usnesení RM 06.02.2019
14. 02. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019, rozpočtová opatření OMM 1/2019 a OMM 2/2019
13. 02. 2019 Zahájení zjišťovacího řízení: Výrobní hala SO 26, výrobní závod JUTA 04 Jaroměř
12. 02. 2019 Pozvánka na IV. zasedání Zastupitelstva města
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/304 22  z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace
11. 02. 2019 Dražební vyhláška
11. 02. 2019 Výběrové řízení č. 3/2019 Referent územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř
11. 02. 2019 Výběrové řízení č. 4/2019 Referent obrany a krize
11. 02. 2019 Výběrové řízení č. 5/2019 Správce informačních a komunikačních technologií, odbor informatiky zařazený do Městského úřadu Jaroměř
11. 02. 2019 Výběrové řízení č. 6/2019 Mzdová/ý účetní, odbor tajemnice zařazený do Městského úřadu Jaroměř
11. 02. 2019 Nařízení města č. 1/2019 ze dne 6.2.2019, kterým se stanovují maximální ceny odtahové služby
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ č. 4/2019 - kabelové vedení distribuční soustavy NN veřejného osvětlení včetně stožárů veřejného osvětlení v obci Rožnov
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ č. 4/2019
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení stavebního řízení „D11 stavba 1107 Smiřice – Jaroměř“
07. 02. 2019 Výběrové řízení č. HMSO/01/2019 s aukcí
07. 02. 2019 Oznámení o výběrovém řízení č.HMSO/01/2019 s aukcí a jeho podmínkác
07. 02. 2019 Oznámení o záměru výpůjčky č. 1/2019
07. 02. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 5/2019
07. 02. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 6/2019
07. 02. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 7/2019
05. 02. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - odstranění změny dokončené stavby bez č.p./č.e. v k.ú. Jasenná
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnicích a místních komunikacích v ORP Jaroměř, z důvodu označení úseku při vyjíždění zemědělské techniky při provádění sklizně z přilehlých polností v daném úseku silnice či místní komunikace
04. 02. 2019 Volby do Evropského parlamentu 2019
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška: místní úprava na pozemních komunikacích (ul. Jiráskova/Pionýrská)
30. 01. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici II/299 v ulici Zd. Němečka, sil. č. III/299 7 v ul. Rudé armády, Riegrovo náměstí a na místní komunikaci ul. Průmyslová v k.ú. Josefov z důvodu pořádání akce „Winter Gladiátor Race 2019“
30. 01. 2019 Výběrové řízení č. 2/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností – pracovník/ice pro náhradní rodinnou péči
29. 01. 2019 Dražební vyhláška
29. 01. 2019 Usnesení RM 23.01.2019
25. 01. 2019 Usnesení RM 21.01.2019
24. 01. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 2/2019
24. 01. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 3/2019
21. 01. 2019 Oznámení výběrového řízení na zjistění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
18. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení MĚSTO HOSTINNÉ
18. 01. 2019 Dražební vyhláška
18. 01. 2019 Dražební vyhláška
18. 01. 2019 Usnesení - odročení Dražební vyhlášky
18. 01. 2019 Výběrové řízení č. 1/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností – kurátor/ka pro děti a mládež
17. 01. 2019 Pozvánka na 101. zasedání Valné hromady DSO Jaroměřsko
16. 01. 2019 Usnesení RM 09.01.2019
15. 01. 2019 Zveřejnění výše dotace ze státního rozpočtu a použití finančních částek v roce 2018
15. 01. 2019 Veřejná vyhláška-rozhodnutí-stavební povolení-I/37 Jaroměř-Heřmanice,oprava silnice
11. 01. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 1/2019
10. 01. 2019 Dražební vyhláška
09. 01. 2019 Záměr prodeje 01/2019
09. 01. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici II/285 v k.ú. Jaroměř z důvodu provedení pilotáže pro výstavbu mostního objektu v rámci stavby dálnice D11 SO 07 (Smiřice – Jaroměř) v místě křížení se silnicí II/285
09. 01. 2019 Záměr prodeje 01/2018

XML