Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - rodinný dům v k.ú. Jasenná
18. 07. 2019 Záměr daru 7/2019
18. 07. 2019 DSO Jaroměřsko Oznámení DSO Jaroměřsko o povinně zveřejňovaných dokumentech
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška: Místní úprava provozu na místní komunikaci č. III/8c na pozemku p.č. 314 v intravilánu obce Miskolezy, od objektu čp. 51 po křižovatku u požární nádrže
17. 07. 2019 Dražební vyhláška
17. 07. 2019 Usnesení RM 10.07.2019
17. 07. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici III/285 12, na silnici II/285, na silnici III/285 13 v intravilánu obce Rychnovek, na MK v k.ú Zvole, na silnici III/340 21 v extravilánu obce a na silnici II/304
17. 07. 2019 POZVÁNKA na zasedání IV. valné hromady DSO Kladská stezka
16. 07. 2019 Veřejná vyhláška: společné povolení Zvýšení bezpečnosti (přechody) na kom. I/33 v lokalitách Svinišťany, Dolany, Čáslavky – obec Dolany
15. 07. 2019 Rozpočtové opatření OMM 5/2019
15. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře v režimu de minimis č. OS/OSKT-0425/2019
12. 07. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava na místní komunikaci ulice Okružní v k.ú. Josefov u Jaroměře z důvodu provedení výkopu o rozměrech 2 x 1 m pro uložení optického kabelu
11. 07. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 24/2019
11. 07. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 25/2019
11. 07. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 26/2019
11. 07. 2019 Oznámení o nabídce pronájmu pro umístění stánků během festivalu BRUTAL ASSAULT 2019
11. 07. 2019 Město Jaroměř - závěrečný účet za rok 2018
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na místní komunikaci, ulice Hradecká v k.ú. Jezbiny (ŽP č. P5525) a na silnici II/299, ulice 5. května a místní komunikaci, ulice Průmyslová v k.ú. Josefov u Jaroměře (ŽP č. P5226)
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška: povolení vzdouvání povrchových vod pohyblivým vzduchovým poklopem na jezu Heřmanice
10. 07. 2019 Opakované výběrové řízení č. 23/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností - pracovník/ice pro náhradní rodinnou péči
10. 07. 2019 Výběrové řízení č. 29/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále OSPOD) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností - kurátor/ka pro děti a mládež
10. 07. 2019 Výběrové řízení č. 30/2019 Referent/ka státní správy: oddělení sociálně - právní ochrany dětí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností
09. 07. 2019 Výběrové řízení č. 28/2019 Referent/ka odboru školství na odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností
09. 07. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava dopravního značení na silnici II/299, ulice 5. května a na místní komunikaci, ulice Průmyslová, Za Tratí v k.ú. Josefov u Jaroměře (ŽP č. P5226)
08. 07. 2019 Odměna členů okrskových volebních komisí - Volby do EP 2019
04. 07. 2019 Usnesení ZM 26.06.2019
04. 07. 2019 Usnesení RM 26.06.2019
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - přenosné dopravní značení a dopravní zařízení
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici III/033 25, ulice Nádražní v Jaroměři (před budovou ČD)
04. 07. 2019 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")
04. 07. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu na místní komunikaci v ulici Masarykovo náměstí, Nemocniční, Traxlerova, Duškova, Emigrantů, a sil. II/299 ulice Zd. Němečka, místní část Josefov
04. 07. 2019 Opakované výběrové řízení č. 21/2019 Referent/ka odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností
03. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-ozná..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška-ozná..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Záměr darování 5/2019
03. 07. 2019 Záměr prodeje 4/2019
03. 07. 2019 Záměr prodeje 6/2019
02. 07. 2019 Rozpočtové opatření 10/2019
02. 07. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu města 2019-2022 - aktualizace č. 1
02. 07. 2019 Veřejná vyhláška: změna přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulice Hradecká a účelové komunikaci v Jezbinách z důvodu provádění stavby: „Rekonstrukce mostu ev. č. 33-010 Jezbiny“ na sil. I/33
02. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - OZ..." již není dostupný.
02. 07. 2019 Výběrové řízení č. 26/2019 Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) odboru sociálních věcí a zdravotnictví (OSVZ) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností Jaroměř
02. 07. 2019 Výběrové řízení č. 27/2019 Terénní pracovník/ice odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále OSVZ) Městského úřadu Jaroměř
28. 06. 2019 Usnesení RM 21.06.2019
28. 06. 2019 Usnesení RM 24.06.2019
27. 06. 2019 Výzva č.2/2019/OOVV k podání nabídek-Dodávka a montáž kancelářského nábytku-nám.Československé armády č.p.49,Jaroměř
27. 06. 2019 Veřejná vyhláška:Oznámení o vydání Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královehradeckého kraje
27. 06. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška: Ozn..." již není dostupný.
26. 06. 2019 Dokument "VV-oznámení o uložení..." již není dostupný.

XML