Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 02. 2020 Záměr pronájmu č. 8/2020
21. 02. 2020 Záměr prodeje stroje na úpravu ledu​​​​​​​
20. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
20. 02. 2020 Usnesení RM 19.02.2020
19. 02. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
18. 02. 2020 Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva města
17. 02. 2020 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - rodinný dům v k. ú. Starý Ples
14. 02. 2020 POZVÁNKA Na zasedání II. valné hromady DSO Kladská stezka
13. 02. 2020 Dražební vyhláška
13. 02. 2020 OOP-přechodná úprava, ul. Nádražní
13. 02. 2020 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - podzemní kabelové vedení nízkého napětí distribuční soustavy v elektroenergetice v ul. Na Ptákách a B. Němcové, Jaroměř
13. 02. 2020 Výběrové řízení č. 8/2020 Technický/á redaktor/ka jaroměřského Zpravodaje, zaměstnance odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Jaroměř
13. 02. 2020 Výběrové řízení č. 9/2020 Referent/ka odboru výstavby pro výkon agendy státní památkové péče Městského úřadu Jaroměř
13. 02. 2020 Záměr č. 2/2020
12. 02. 2020 Oznámení o záměru pronájmu č. 5/2020
12. 02. 2020 Oznámení o záměru č. 6/2020
12. 02. 2020 Oznámení o záměru pronájmu č. 7/2020
11. 02. 2020 Záměr prodeje č. 2/2020
10. 02. 2020 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 3/2020 O UMÍSTĚNÍ ZMĚNY DOSAVADNÍ STAVBY PRO VÝROBU A SKLADOVÁNÍ
10. 02. 2020 Návrh opatření obecné povahy - Velký Třebešov
10. 02. 2020 Výzva k odstranění vozidla (vraku)
10. 02. 2020 Usnesení RM 05.02.2020
10. 02. 2020 Výzva k podání žádosti na poskytnutí dotace z rozpočtu města Jaroměře na rok 2020 na účel stanovený zvláštním právním předpisem
07. 02. 2020 Oznámení o záměru pronájmu č. 5/2020
07. 02. 2020 Oznámení o záměru č. 6/2020
07. 02. 2020 Oznámení o záměru pronájmu č. 7/2020
06. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - OZ..." již není dostupný.
06. 02. 2020 „Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě“
06. 02. 2020 Ucelená koncepce Královéhradeckého kraje o vodě
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ, VÝZVA ÚČASTNÍKŮM - podzemní kabelové vedení nízkého napětí distribuční soustavy elektrické energie v k.ú. Vestec u Jaroměře a Horní Dolce
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška OOP - návrh místní úpravy provozu na místní komunikaci v místí části Starý Ples
03. 02. 2020 Městský úřad Hostinné-Oznámení o vyhlášení výběrového řízení,,vedoucí odboru investic a majetku"
03. 02. 2020 MĚSTO HOSTINNÉ - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - investiční referent/ka
03. 02. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19.02.2020
03. 02. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 19.02.2020
03. 02. 2020 Výběrové řízení č. 7/2020 Referent/ka územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř
03. 02. 2020 Částečné vypořádání dotací DSO Kladská stezka
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - stanovení přechodného dopravního značení, akce Josefovský masopust dne 15.2.2020
29. 01. 2020 Opakované výběrové řízení č. 2/2020 Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací), odbor informatiky zařazený do Městského úřadu Jaroměř
28. 01. 2020 Usnesení RM 22.01.2020
27. 01. 2020 Záměr daru č. 1/2020
24. 01. 2020 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019
24. 01. 2020 Záměr pronájmu č. 3/2020
24. 01. 2020 Záměr pronájmu č. 4/2020
22. 01. 2020 Vyhláška o určení data úmrtí
22. 01. 2020 OOP-přechodná úprava - ELEKTRO COMP spol. s r.o. - V Hruštičkách
22. 01. 2020 OOP-přechodná úprava, ELEKTRO COPM spol. s r.o.- sil. II/299, sil. III/299 7 a MK
17. 01. 2020 Výběrové řízení na odprodej p.p.č.297/14 v k.ú.Josefov u Jaroměře
17. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
16. 01. 2020 OOP-přechodná úprava - ZLINMARK DZ s.r.o. - ul. 5. května, ul. Průmyslová, silnice II/299

XML