Město Jaroměř

Město, městys, obec, MČ
Okres Náchod

http://jaromer-josefov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Jaroměř
nám. Československé armády 16
551 01 Jaroměř

Datová schránka: sbwbzd5
E-mail: podatelna@jaromer-josefov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 04. 2019 Městská správa Hostinné,s.r.o,vyhlašuje výběrové řízení-vedoucí středisek VaK a koupaliště
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška: povolení změny užívání stavby „Jednotná kanalizace Velký Třebešov“
17. 04. 2019 Oznámení DSO Jaroměřsko o povinně zveřejňovaných dokumentech
16. 04. 2019 Dražební vyhláška
16. 04. 2019 Oznámení o záměru pachtu č. 1/2019
16. 04. 2019 Oznámení o záměru výpůjčky č. 4/2019
16. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 16/2019
16. 04. 2019 Oznámení o záměru pronájmu č. 17/2019
16. 04. 2019 DSO Kladská stezka: Závěrečný účet za rok 2018
15. 04. 2019 Veřejná vyhláška: územní rozhodnutí o umístění stavby - optická trasa Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem
15. 04. 2019 Výběrové řízení č. 15/2019 Referent/ka územního plánování na odboru výstavby Městského úřadu Jaroměř
15. 04. 2019 Výběrové řízení č. 16/2019 Referent/ka odboru majetku města (evidence majetku - účetní), zařazeného pod odborem majetku města Městského úřadu Jaroměř
13. 04. 2019 DSO Jaroměřsko: 1. úprava rozpočtu 2019
12. 04. 2019 Oprava silnice 111/304 22 Šestajovice - Starý Ples
12. 04. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava na místních komunikacích, ulic Lužická, Na Škváráku v k. ú. Jaroměř, v intravilánu města Jaroměř, z důvodu provedení výkopů v tělese chodníku v ulici Lužické, pro uložení optického kabelu
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Územní plán Chvalkovice
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 3 územního plánu obce Velichovky
11. 04. 2019 Územní plán obce Rasošky - Právní stav po vydání změn č. 1 - 4
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 4 územního plánu obce Rasošky
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Územní plán Vlkov
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 2 územního plánu obce Nový Ples
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Územní plán Šestajovice
11. 04. 2019 Územní plán Hořenice - Právní stav změně č. 1
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Územní plán Hořenice, Změna č. 1
11. 04. 2019 Územní plán obce Zaloňov - Právní stav vydání změny č. 2
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 2 Územního plánu obce Zaloňov
11. 04. 2019 Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu obce Dolany
11. 04. 2019 Územní plán Velký Třebešov - Právní stav po vydání změny č. 1
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu Velký Třebešov
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 1 Územního plánu obce Dolany
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 1b územního plánu obce Jasenná
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu obce Jasenná
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna č. 3 Územního plánu obce Rychnovek
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 2 územního plánu obce Jasenná
11. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Změna č. 2 Územního plánu obce Rychnovek
11. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Změna č. 1 územního plánu obce Velichovky
11. 04. 2019 Urbanistická studie Hořenice
10. 04. 2019 Usnesení RM 03.04.2019
09. 04. 2019 Vyhlášení nálezu: mobilní buňka-evidován pod zn.č.1/ZN/2019
09. 04. 2019 Pozvánka na V. zasedání Zastupitelstva města
09. 04. 2019 Rozpočtová opatření 4, 5/2019
09. 04. 2019 Informace o termínu konání akce,,Babylon cup 2019"
09. 04. 2019 Opakované výběrové řízení č. 9/2019 Referent/ka odboru výstavby pro výkon agendy státní památkové péče Městského úřadu Jaroměř
08. 04. 2019 Oprava mostu ev.č. 33-010 Jezbiny na silnici č. I/33 (aktualizováno)
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška: přechodná úprava provozu z důvodu provádění stavby: „Rekonstrukce mostu ev.č. 33-010 Jezbiny“ na sil. I/33 (aktualizováno)
08. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
08. 04. 2019 Opatření obecné povahy - Územní plán Jaroměř
08. 04. 2019 Výběrové řízení č. 14/2019 Referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen OSVZ) oddělení sociálněprávní ochrany dětí (dále jen OSPOD) Městského úřadu Jaroměř, pro území obce s rozšířenou působností – kurátor/ka pro děti a mládež
06. 04. 2019 Výběrové řízení č. HMSO/02/2019 s aukcí
06. 04. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HMSO/02/2019 a jeho podmínkách

XML