Město Říčany

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://ricany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Říčany
Masarykovo nám. 53/40
251 01 Říčany

Datová schránka: skjbfwd
E-mail: e-podatelna@ricany.cz, podatelna@ricany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 03. 2015 02.03. 2015 - Okresní soud Praha - Východ - výzva k zajištění data úmrtí - Václava Káry
02. 03. 2015 1. SčV - Oznámení o přerušení dodávky vody dne 11.03. 2015 od 10.00 do 11.00 hod. - Říčany - ul. Fibichova čp. 845, 848,849,852,1287,1392,1419,1748, ul. Tylova čp. 870
02. 03. 2015 02.03. 2015 - Nařízení ústního jednání k podanému odvolání spis. zn. 96222-2014-Pl.
02. 03. 2015 27.02. 2015 - Oznámení zahájení společného řízení na stavbu podzemní garáž, Říčany, Táborská ul. na p.č. 1391-4 kú Říčany u Prahy
27. 02. 2015 27.02. 2015 - OŽP - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - Inženýrské sítě - ul. Ke Hradu, Mirošovice - kanalizace a vodovod
26. 02. 2015 26.02. 2015 - OKS - Výroční zpráva dle zákona 106-1999 o svobodném přístupu k informacím
26. 02. 2015 Dokument "26.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
25. 02. 2015 25.02.2015 - OUPRR - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednávání návrhu zadání regulačního plánu lokality Stará náves, k.ú. Říčany-Radošovice
25. 02. 2015 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 19.03. 2015 od 8.00 - 14.00 hod. v ul. Domažlická nepůjde čp. 344
25. 02. 2015 25.02. 2015 - Krajský soud v Praze - Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení pod sp.zn. 50 A 1-2015, navrhovatel - Hana Kotašková, odpůrce - Krajský úřad Středočeského kraje
25. 02. 2015 25.02. 2015 - Město Říčany - zveřejňuje záměr obce pronajmout - nebytové prostory v přízemí polyfunkčního domu čp. 1910 na Komenského nám. v Říčanech
24. 02. 2015 Dokument "24.02. 2015 - OŽP - D..." již není dostupný.
24. 02. 2015 24.02. 2015 - OUPRR - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení veřejného projednání návrhu ÚP Kostelec u Křížků
23. 02. 2015 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 13.03. 2015 - od 10.30 do 13.30 hod. - Kuříčko čp. 1511,1510, Autostav Mix a 3 objekty bývalého STS
23. 02. 2015 Dokument "23.02. 2015 - Výzva v..." již není dostupný.
23. 02. 2015 23.02. 2015 - OŽP - Sdělení informace o zahájení vod. řízení o udělení souhlasu k realizaci 3 vrtů - na p.č. 1335-9 kú Stříbrná Skalice
23. 02. 2015 Dokument "23.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
23. 02. 2015 Dokument "23.02. 2015 -Exekutor..." již není dostupný.
23. 02. 2015 Dokument "23.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
23. 02. 2015 Dokument "23.02. 2015 - Okresní..." již není dostupný.
20. 02. 2015 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 12.03. 2015 - od 8.00 do 16.00 hod. - nepůjde pravá strana ul. Smetanova, od ul. Kamlerova směrem dolů ke sportovní hale
20. 02. 2015 Dokument "20.02. 2015 - VV - Vý..." již není dostupný.
20. 02. 2015 Dokument "20.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
19. 02. 2015 Dokument "19.02.2015 - Exekutor..." již není dostupný.
19. 02. 2015 19.02.2015 - MHMP-VV - Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - Silniční okruh kolem Prahy,stavba 511 Běchovice - dálnice D1
18. 02. 2015 18.02. 2015 - Ministerstvo ŽP - Závěr zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na ŽP - Národní plán povodí Labe
18. 02. 2015 18.02. 2015 - Obecně závazná vyhláška města Říčany - č. 1 - 2015 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností ve městě Říčany
18. 02. 2015 Dokument "18.02.2015 - Rozhodnu..." již není dostupný.
18. 02. 2015 18.02. 2015 - Oznámení zahájení územ. řízení - uložení KG rour p.č. 890-10 kú Tehovec
18. 02. 2015 18.02. 2015 - ÚZSVM - Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitosti dostatečně určitě - seznam aktualizovaný k 1.2. 2015
16. 02. 2015 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 03.03. 2015 od 7.30 do 10.30 hod. v ul. Černokostelecká - levá i pravá strana od ul. Úvalská po hotel Pratol a Renault Pilař, ul. U Disku, Benzina půjde
16. 02. 2015 Dokument "16.02. 2015 - OSAD - ..." již není dostupný.
16. 02. 2015 Dokument "16.02. 2015 - OSAD - ..." již není dostupný.
16. 02. 2015 Dokument "16.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
16. 02. 2015 Dokument "16.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
16. 02. 2015 Dokument "16.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
16. 02. 2015 Dokument "16.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
13. 02. 2015 13.02. 2015 - OŽP - Rozhodnutí povoluje změnu stavby vodního díla - kanalizace splašková a vodovod Říčany u Prahy na p.č. 738-62,63 - prodloužení lhůty
13. 02. 2015 13.02. 2015 - OŽP - Rozhodnutí vydává stavební povolení - kanalizační řad p.č. 62-1,83,84... kú Říčany Radošovice
12. 02. 2015 12.02. 2015 - ÚZSVM - Oznámení o výběrovém řízení č. SHMS-011-2015 na zjištění zájemce o koupi pozemku p.č. 486 kú Voděrádky
12. 02. 2015 Dokument "12.02. 2015 - OŽP - D..." již není dostupný.
11. 02. 2015 11.02. 2015 - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 3 regulačního plánu lokality Voděradská v Říčanech
11. 02. 2015 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 25.02. 2015 - od 8.00 do 16.00 hod. - nepůjde pravá strana ul. Smetanova, od ul. Kamlerova směrem dolů ke sportovní hale
11. 02. 2015 Dokument "11.02. 2015 - Exekuto..." již není dostupný.
11. 02. 2015 11.02. 2015 - Exekutorský úřad Praha 7 - dražební vyhláška - povinný - Marek Pokorný, Magdalena Pokorná
11. 02. 2015 11.02. 2015 - Exekutorský úřad Teplice - dražební vyhláška čj. 110 EX 10271-13-321 - odročení na neurčito - povinná - Kateřina Hlavešová
11. 02. 2015 1. SčV - Oznámení o přerušení dodávky vody dne 25.02. 2015 od 10.00 do 14.00 hod. - Říčany - ul. Petra Fastra
10. 02. 2015 10.02. 2015 - OSAD - VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozem. komunikacích - místní komunikace ul. V Březinkách a Sportovní v obci Vyžlovka
10. 02. 2015 10.02. 2015 - OŽP - Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před dokončením - vodovod Region jih - napojení Kostelních Střímelic
09. 02. 2015 09.02. 2015 - Usnesení o zastavení řízení - stavební úpravy , nástavba a přístavba a změna užívání RD na bytový dům o 1 b.j. Říčany čp. 60, Masarykovo nám. 33

XML