Město Zábřeh

Město, městys, obec, MČ
Okres Šumperk

http://zabreh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh

Datová schránka: hk9bq2f
E-mail: posta@muzabreh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 03. 2016 Výroční zpráva - poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
03. 03. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Olomoucká, Zábřeh
03. 03. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Zábřeh ul. Zahradní č. p. 2330/13
03. 03. 2016 Svolání 10. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh
03. 03. 2016 Dokument "Dražební vyhláška - F..." již není dostupný.
03. 03. 2016 Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu - silnice II/369, ul. Dvorská, Zábřeh
03. 03. 2016 Oznámení pronájmu předzahrádky v k. ú. Zábřeh na Moravě
03. 03. 2016 Oznámení záměru prodloužení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě
03. 03. 2016 Personální výběrové řízení na pozici - referent Odboru správního, oddělení životního prostředí Městského úřadu Zábřeh
03. 03. 2016 Personální výběrové řízení na pozici - samostatný referent Odboru správního, Oddělení stavební a vyvlastňovací úřad Městského úřadu Zábřeh
03. 03. 2016 Oznámení o zahájení stavebního řízení - Společný pás pro pěší a cykolisty na ulici Leštinská
26. 02. 2016 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků - odstranění a oklešťení strmoví a jiných porostů
26. 02. 2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - RC Team ZábřehMetadata o uzavřené smlouvě:1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci RC Team Zábřeh2) partner - RC Team Zábřeh3) IČ - 226074214) celková poskytnutá částka - 80.000,00 KčDotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - Oznámení o správním řízení - Robert Teffer
26. 02. 2016 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
26. 02. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - St..." již není dostupný.
26. 02. 2016 Dokument "Dražební vyhláška - V..." již není dostupný.
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - ul. Tunklova, Zábřeh
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - nakládání a rampování dříví
26. 02. 2016 Oznámení pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě
26. 02. 2016 Oznámení záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě
26. 02. 2016 Oznámení záměru výpůjčky pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě
26. 02. 2016 Dokument "Dražební vyhláška - Z..." již není dostupný.
26. 02. 2016 Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Tatenice
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na PK - ul. Na Nové, Říční - Zábřeh
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - určení data úmrtí - Milan Švik/1961
26. 02. 2016 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - Cyklostezka Dubicko - Bohuslavice
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - silnice III/31532 v úseku mezi obcemi Václavov - Svébohov
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pK - ul. ČSA, Zábřeh
26. 02. 2016 Oznámení změny nájemce
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu - Zábřeh
26. 02. 2016 Dokument "Ddražební vyhláška - ..." již není dostupný.
26. 02. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - St..." již není dostupný.
26. 02. 2016 Veřejná vyhláška - Stanovení přechcodné úpravy provozu na PK - ul. Oborník, U Vodárny - Zábřeh
26. 02. 2016 Dokument "Veřejná vyhláška - o ..." již není dostupný.
26. 02. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Hněvkov
26. 02. 2016 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Zábřeh
26. 02. 2016 Personální výběrové řízení - vedoucí Odboru občanskosprávních agend Městského úřadu Zábřeh
26. 02. 2016 Oznámení o zahájen vodoprávního řízení a veřejná vyhláška - Vyšehoří - splašková kanalizace
18. 02. 2015 Dokument "60_2015.pdf Veřejná v..." již není dostupný.
18. 02. 2015 59_2015.pdf Oznámení záměru prodloužení nájemní smlouvy
18. 02. 2015 58_2015.pdf Oznámení pronájmu části pozemku - restaurační předzahrádka
18. 02. 2015 57_2015.pdf Oznámení záměru prodloužení nájmu nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě
18. 02. 2015 56_2015.pdf Oznámení záměru snížení nájemného
18. 02. 2015 55_2015.pdf Oznámení pronájmu části střechy - nám. Osvobození 15, Zábřeh
18. 02. 2015 54_2015.pdf Oznámení pronájmu místosti č. 116, nám. Osvobození 15, Zábřeh
17. 02. 2015 53_2015.pdf Oznámení o zahájení stavebního řízení - Kryté hnojiště ze zemědělské stavby - Štíty
17. 02. 2015 52_2015.pdf Volné nabídkové řízení - pronájem parkovacího stání
16. 02. 2015 51_2015.pdf Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy - RD včetně napojení na inženýrské sítě
16. 02. 2015 Dokument "50_2015.pdf Dražební ..." již není dostupný.

XML