Praha 20

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://pocernice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 20
Jívanská 647/10
193 00 Praha 9

Datová schránka: seibq29
E-mail: urad@pocernice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2020 Ohlášení přerušení dodávky elektřiny Náchodská
28. 01. 2020 Dokument "sdělení - seznámení s..." již není dostupný.
27. 01. 2020 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání Z-2440/00
27. 01. 2020 OOP - návrh místní úpravy provozu - ZTP ul. Lhotská (Mezilesí)2
27. 01. 2020 MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství
24. 01. 2020 Záměr prodeje obecních pozemků v k.ú. Horní Počernice
24. 01. 2020 Záměr směny pozemků v k. ú. Horní Počernice
24. 01. 2020 Záměr prodeje části pozemku KN parc. č. 2145/149 o výměře 2 m2 v k. ú. Horní Počernice
24. 01. 2020 OOP - návrh místní úpravy provozu - ZTP ul. Lhotská (Mezilesí)
24. 01. 2020 Návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2020 a návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 20 do roku 2025
23. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
23. 01. 2020 Sdělení - seznámení s podklady: "Výstavba Bílý vrch"
22. 01. 2020 ZŠ Ratibořická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 ZŠ Stoliňská-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 FZŠ Chodovická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 Dům dětí a mládeže-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 Mš Chodovická-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 Kulturní centrum Horní Počernice-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 Chvalský zámek -Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 ZŠ a MŠ Spojenců - Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 MŠ U Rybníčku-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
22. 01. 2020 Místní veřejná knihovna-Návrh rozpočtu 2020 a návrh střednědobého výhledu 2021-2022
15. 01. 2020 VŘ - OMH - referent - správce veřejné zeleně
15. 01. 2020 VŘ - OHSaI - referent majetkové správy
15. 01. 2020 VŘ - OSVŠ - správce DPS
14. 01. 2020 oznámení o přerušení dodávky elektřiny
13. 01. 2020 usnesení - přerušení řízení, předběžná otázka: Rodinné domy Klánovice - 16 RD v ul. Slatinská, Rodov
13. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
13. 01. 2020 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 ÚP SÚ HMP
10. 01. 2020 Záměr pronájmu části NP umístěném v bud. bez čp/če na pozemku parc.č. 786/137 v k.ú. H.Poč.
10. 01. 2020 MHMP - výběrové řízení - psychiatrie
10. 01. 2020 Rozpočtová opatření č. 121 až 131
07. 01. 2020 OOP - trvalá úprava provozu - ul. Lhotská (Mezilesí)
07. 01. 2020 OOP - trvalá úprava provozu - ul. Třebešovská
07. 01. 2020 OOP - návrh místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Stoliňs
07. 01. 2020 OOP - přechodná úprava provozu: Vyhrazené místo pro ZTO - ul. NN4164 (Chodovická)
06. 01. 2020 MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče
03. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy - cyklotrasa A50
03. 01. 2020 VŘ - OVÚR - referent úz. plánování a stav. řádu
03. 01. 2020 VŘ - OSVŠ - OSPOD - sociální pracovník - zástup za MD
02. 01. 2020 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu - krátkodobé opravy
02. 01. 2020 Rozpočtové provizorium 2020
02. 01. 2020 Rada MČ Praha 7 - konkurzní řízení - ředitel/ka ZŠ Fr. Plamínkové
20. 12. 2019 Oznámení o odstraňování a oklešťování stromů a jiných porostů pod vedením vysokého napětí
19. 12. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: zvláštní užívání - celoroční opravy
13. 12. 2019 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o společném jednání o návrzích změn ÚP SÚ HMP
13. 12. 2019 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav
13. 12. 2019 Vyvěšení veřejné vyhlášky – Vyrozumění o podaném odvolání proti rozhodnutí Drážního úřadu
11. 12. 2019 Vyvěšení usnesení na úřední desku
11. 12. 2019 Svolání 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20

XML