Praha 20

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://pocernice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 20
Jívanská 647/10
193 00 Praha 9

Datová schránka: seibq29
E-mail: urad@pocernice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 08. 2020 Informace o oznámení koncepce_Program zlepšování kvality ovzduší Praha
04. 08. 2020 Městská část Praha 21 - výběrové řízení na post vedoucího OŽPD
04. 08. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): zateplení bytového domu č.p. 2334 a 2335 na pozemcích parc. č
03. 08. 2020 OOP - návrh stanovení místní úpravy provozu ul. Češovská, Jizbická
03. 08. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu ul. Štverákova
03. 08. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu České r
31. 07. 2020 Žádost o zveřejnění dražební vyhlášky č. 1153-EDD/20 na úřední desce
30. 07. 2020 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba inženýrských sítí - Studnická
28. 07. 2020 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - bezpečnost dětí před ZŠ Chodovick
28. 07. 2020 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: přechodná úprava provozu - bezpečnost dětí před ZŠ Stoliňská
28. 07. 2020 Rozpočtová opatření č. 46 a 49
28. 07. 2020 Nařízení a mimořádná opaření hygienické stanice - covid-19
27. 07. 2020 Nařízení HSHMP
24. 07. 2020 Návrh OOP-stanovení místní úpravy provozu: instalace nabíjecí stanice - Obchodní
21. 07. 2020 Návrh OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-19a: kulturní akce "Zahájení 15. divadelní sezóny"
20. 07. 2020 OOP-přechodná úprava provozu: uzavírka NN 4142 - přeložka IS
17. 07. 2020 OOP - návrh místní úpravy - parkoviště pro osobu ZTP ul. Lhotská
17. 07. 2020 Informace o době a místě konání voleb a informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Sená
17. 07. 2020 OOP - místní úprava provozu - ul. V Lukách
16. 07. 2020 OOP - přechodná úprava provozu: Parkovací místo ZTP - Třebešovská
15. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0028
15. 07. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
14. 07. 2020 Svolání 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20
14. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - správce DPS v OSVŠ
14. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník pro SPOD v OSVŠ - zástup za MD
14. 07. 2020 Rozpočtová opatření č. 44 a 45
14. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0029
14. 07. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace S/30/2020/0027
14. 07. 2020 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje h
14. 07. 2020 oznámení stavebního záměru: P3 PRAGUE HORNÍ POČERNICE - IV. ETAPA, STAVEBNÍ ÚPRAVY HALY X (nájemní j
09. 07. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Praha 14- Černý Most, RS 9450 P3 Park-kVN, kNN, opto-III.et
09. 07. 2020 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: výstavba inženýrských sítí - Studnická
09. 07. 2020 rozhodnutí - uložení povinnosti: vrak - Domkovská - BL08HVZ
08. 07. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
08. 07. 2020 Závěrečný účet za rok 2019
03. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Na Chvalce
02. 07. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul. Obchodní
02. 07. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu ul. Bříšťanská
01. 07. 2020 OOP - přechodná úprava provozu - Božanovská, Komárovská
30. 06. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice C
30. 06. 2020 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-19a: instalace nabíjecí stanice - Obchodní
30. 06. 2020 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: instalace nabíjecí stanice - Obchodní
30. 06. 2020 Záměr pronájmu budovy bez čp/če, umístěné na pozemku KN parc. č. 1987/10 v k. ú. Horní Počernice
30. 06. 2020 Záměr pronájmu části pozemku KN parc. č. 786/105 o výměře cca 20 m2 v k.ú. H. Počernice
30. 06. 2020 Záměr pronájmu neb. prostor umístěných v pavilonu A a B budovy FZŠ Chodovická č.p. 2250
29. 06. 2020 Rozpočtová opatření č. 39 až 43
26. 06. 2020 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: uzavírka NN 4142 - přeložka IS
25. 06. 2020 Stanovení místní úpravy provozu - parkoviště pro ZTP veřejná účelová komunikace č. NN4164
24. 06. 2020 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 02 úprav ÚP SÚ HMP
24. 06. 2020 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změny Z 1424/07 ÚP SÚ HMP

XML