Praha 20

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://pocernice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 20
Jívanská 647/10
193 00 Praha 9

Datová schránka: seibq29
E-mail: urad@pocernice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2019 Rozpočtová opatření č. 89 až 91
13. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - alergologie a klinická imunologie
13. 09. 2019 Svolání 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 20
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie-jednodenní péče
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - chirurgie
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - chirurgie-jednodenní péče
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - urologie
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - ortodoncie
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - všeobecná sestra-domácí péče
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - reprodukční medicína
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - gynekologie a porodnictví
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku-jednodenní péče
12. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - zubní lékařství
12. 09. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: rekonstrukce komunikace Božanovská
12. 09. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu:NN 4155
11. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení -rozhodnutí o umístění stavby - oplocení ul. Chodovická
11. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - 1 borovice Božanovská čp.67
10. 09. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-Stoliňská-kanalizační a vodovodní přípojka
09. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - 1 borovice Chodovická
09. 09. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu v ul. Božanovská
09. 09. 2019 VŘ - OŽOSA - referent kontroly agendy živnostenské
09. 09. 2019 VŘ - OŽOSA - vedoucí odd. kontroly a registrace agendy živnostenské
09. 09. 2019 VŘ - OSVŠ - OSPOD - psycholog
06. 09. 2019 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny V celoměstsky významných změn Ú
06. 09. 2019 Obecné vyjádření OVÚR: Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny úprav 08 ÚP SÚ HMP
04. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci S/12/2019/1404
04. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území -"Psí hřiště Čuřinka"
04. 09. 2019 MHMP - výběrové řízení - angiologie
03. 09. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-uložení kabelu VN-U Jeslí,Chodovická,Ratibořická, Komárovská
03. 09. 2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - S/30/2019/0083 - Tenisový klub Sokol HP
03. 09. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
02. 09. 2019 OOP-MHMP-místní úprava provozu-Náchodská
30. 08. 2019 OOP - přechodná úprava provozu: žádost o vydání rozhodnutí o zvláštní užívání pozemní komunikace
29. 08. 2019 OOP-MHMP-přechodná úprava provozu
29. 08. 2019 VŘ - OVÚR - referent úz. plánování a stav. řádu
29. 08. 2019 Vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území HMP pro rok 2020
26. 08. 2019 Usnesení - přerušení odvolacího řízení "MUK Beranka": stavba "D11 - MÚK Beranka"
23. 08. 2019 Rozpočtová opatření č. 83 - 88
23. 08. 2019 Záměr prodeje pozemku parc. č. 4413/9 v k. ú. Horní Počernice
21. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - 1 jabloň - park Prachovská - OMH
21. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - 1 prunus Hartenberská - OMH
21. 08. 2019 VŘ - OSVŠ - OSPOD - sociální pracovník - zástup za MD
20. 08. 2019 Dokument "220 EX 14506/14-12-EP..." již není dostupný.
20. 08. 2019 Obecné vyjádření OVÚR: oznámení o projednávání návrhu změn vlny 18 ÚP SÚ HMP + CD
19. 08. 2019 Obecné vyjádření OVÚR: Opravný dopis oznámení o zahájení řízení o vydání části změn vlny 14
16. 08. 2019 MHMP - výběrové řízení - cévní chirurgie
16. 08. 2019 MHMP - výběrové řízení - neurologie
15. 08. 2019 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu-Slatiňanská od č.p. 946 po 2544
15. 08. 2019 oznámení o zahájení řízení - jeřáb a bříza u DH Běluňská - OMH

XML