Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 04. 2015 Dokument "Dokument ke stažení U..." již není dostupný.
30. 04. 2015 Dokument "Dokument ke stažení V..." již není dostupný.
29. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - fyzioterapie
29. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - rehabilitační a fyzikální medicíny
29. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - dětská neurologie
29. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - dětská urologie
28. 04. 2015 Dokument ke stažení Přehled usnesení 4. mimořádné RMČ ze dne 28.4.2015
28. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o výběrovém řízení č. HMS/4/2015 a jeho podmínkách - 4. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v k.ú.Hostivař
28. 04. 2015 Dokument ke stažení Pozvánka - 5. Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15
28. 04. 2015 Dokument ke stažení Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013 - 2033 (aktualizace 2014)"
27. 04. 2015 Dokument "Dokument ke stažení D..." již není dostupný.
27. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - klinická psychologie
24. 04. 2015 Dokument ke stažení Záměr - "Pronájem 1 bytu v domě svěřeném do správy MČ Praha 15"
24. 04. 2015 Dokument ke stažení Záměr - "Prodej 1 neobsazené bytové jednotky v bytovém domě v Horních Měcholupech"
24. 04. 2015 Dokument ke stažení Záměr - "Pronájem 6 bytů v domech svěřených do správy MČ Praha 15"
24. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Vedoucí oddělení právního a evidencí - KUT"
23. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru životního prostředí (OŽP)"
23. 04. 2015 Dokument "Dokument ke stažení U..." již není dostupný.
23. 04. 2015 Dokument ke stažení Rozhodnutí - Změna stavby před jejím dokončením - "SO 10 Komunikace a zpevněné plochy v k.ú.Hostivař"
23. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení - Zahájení stavebního řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Propojení chodníku Horolezecká - Bělinského v k.ú.Hostivař"
23. 04. 2015 Dokument ke stažení Přehled usnesení 12. RMČ ze dne 22.4.2015
22. 04. 2015 Dokument ke stažení Veřejná vyhláška - "Návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek"
21. 04. 2015 Dokument ke stažení Záměr - "Pronajmout spol.Green Life spol.s.r.o. část pozemku parc.č.523/883, k.ú. Horní Měcholupy"
21. 04. 2015 Dokument ke stažení Záměr - "Pronajmout panu Jaroslavu Blažkovi část pozemku parc.č.951, k.ú. Hostivař"
21. 04. 2015 Dokument ke stažení Záměr - "Pronajmout paní Mgr.Šárce Wagenknechtové část přízemí objektu Boloňská - ordinace lékaře"
21. 04. 2015 Dokument ke stažení Vyhláška o insolvenčním návrhu dlužníka č.j.: KSPH 72 INS 8662/2015-A-3
21. 04. 2015 Dokument ke stažení Informace - "Parčík Dubeč - pietní zóna ul.Městská Praha 10 - Dubeč v k.ú. Dubeč"
21. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Interní auditor - Odbor kontrolně informační"
20. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - zrakový terapeut
20. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - "ul.Bělinského a ul.Horolezecká"
20. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - "ul.Bělinského, ul.Kytínská a ul.Plukovníka Mráze"
20. 04. 2015 Dokument ke stažení Upozornění - Omezení dopravy v oblasi ulice U Břehu - Zápotoční 28.4.2015
17. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - "Referent odboru stavebního (OST)"
17. 04. 2015 Dokument ke stažení Vyhláška č.j.MSPH 96 INS 9437/2015-A-2 - Zahájení insolvenčního řízení
17. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Obchodní zóna Hornoměcholupská," obchodní centrum "Retail park" - Praha 15, při ulici Hornoměcholupská
17. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Obchodní zóna Hornoměcholupská," obchodní centrum "Kaufland" - Praha 15, při ulici Hornoměcholupská
16. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - revmatologie
16. 04. 2015 Dokument ke stažení Přehled usnesení 3. mimořádné RMČ ze dne 14.4.2015
15. 04. 2015 Dokument ke stažení Usnesení 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 14.4.2015
15. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - psychiatrie
15. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - dětská kardiologie
15. 04. 2015 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - angiologie
14. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - "Herbenova č.p. 617, 616, 491"
14. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení - Zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání - "Stavební úpravy fasády nákupního centra Taškent v k.ú. Hostivař"
13. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - "Holoubkovská č.p. 98,72,41, č.parc. 456/1"
13. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - "Holoubkovská č.p. 107"
13. 04. 2015 Dokument ke stažení Konkurzní řížení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy Libkovská se sídlem Libkovská 1069, Praha 10
10. 04. 2015 Dokument ke stažení Záměr - "Bezúplatný převod pozemků par.č. 2747/46, 2747/47, 2747/48 a 2747/67, k.ú. Horní Měcholupy Univerzitě Karlově v Praze"
10. 04. 2015 Dokument ke stažení Záměr - "Výpůjčka části pozemku parc.č. 2663/1, k.ú.Hostivař společnosti Strabag Rail,a.s."
09. 04. 2015 Dokument ke stažení Oznámení - "Hlavní město Praha a Městské části Prahy oznamují, že bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Klánovice"

XML