Praha 15

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha15.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 15
Boloňská 478/1
109 00 Praha 10

Datová schránka: nkybvp5
E-mail: podatelna@praha15.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označení v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Termíny svateb na rok 2014
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú.Třeboradice
04. 12. 2014 Dokument ke stažení USNESENÍ 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 15 ze dne 10.11.2014
04. 12. 2014 Dokument "Dokument ke stažení D..." již není dostupný.
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výzva k odstranění silníčních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu na poz.kominukacích MČ Praha 15
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení - "Hlavní město Praha a Městské části Prahy oznamují, že bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Sobín"
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby v k.ú. Miškovice
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Nabídka pozemků k pronájmu/ pachtu
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - gastroenterologie
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - sexuologie
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - kardiologie
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Záměr - "Prodej bytových jednotek včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a zastavěných pozemcích, vše v k.ú. Horní Měcholupy"
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Územní rozhodnutí - "Rezidence Hostivař" - k.ú.Hostivař
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení zahájení územního řízení - "Rekonstrukce komunikace v ulici U Lázeňky" - k.ú.Dubeč, Dolní Měcholupy
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Usnesení Č.j.: MSPH 94 INS 27914/2014 - A - 11
04. 12. 2014 Dokument "Dokument ke stažení D..." již není dostupný.
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - urologie
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - zubní lékařství
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - dermatovenerologie
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Konkurzní řízení na místo ředitele / ředitelky - Mateřská škola Křeslice
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Rozhodnutí - Změna územního rozhodnutí - "Výroba izolačních a plášťových směsí - PRAKAB, k.ú. Hostivař"
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Čakovice
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Přehled usnesení 2. RMČ ze dne 26.11.2014
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Pozvánka 2. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva MČ Praha 15
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - otorinolaryngologie
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení zahájení územního řízení - "Obytný soubor Štěrboholy - Dolní Měcholupy I.etapa" - k.ú. Štěrboholy, Dolní Měcholupy
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Územní rozhodnutí - "Parkování Sáňkařská a přeložka kabelů NN" - k.ú. Hostivař
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Termíny svateb na rok 2015
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Závěr zjišťovacího řízení - "Aktualizace Strategického plánu hlavního města Prahy 2014"
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení zahájení územního řízení - "Parkoviště u polikliniky ul.Tenisová" - k.ú.Hostivař
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Přehled usnesení 1. RMČ ze dne 19.11.2014
04. 12. 2014 Dokument "Dokument ke stažení U..." již není dostupný.
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Záměr - "Pronajmout obchodní firmě Psychologické pracoviště s.r.o. mimo nabídkové řízení část přízemí objektu Boloňská 312, Praha 10"
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Usnesení č.j. 134 EX 01327/12-365
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul.Elišky Junkové 1538, 1439, 1361, 1493
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul.K Jezeru Areál kouliště Hostivař, ul.K Jezeru č.p.1111, Hostivař TS 1956 a TS 7499
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul.Hostivařská: č.p. 159/46
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - ul.Hostivařská: č.p. 223/36, 189/38, 178/40, 259/42, 160/44, stacionář
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Usnesení Č.j.:40 C 114/2014-8
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru - angiologie
04. 12. 2014 Dokument ke stažení Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v k.ú. Krč

XML