Obec Cítov

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Cítov
Cítov 203
277 04 Cítov

Datová schránka: dexbv24
E-mail: info@citov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 09. 2020 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu ČR
16. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 12/2020
15. 09. 2020 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN
14. 09. 2020 Usnesení zastupitelstva obce č. 3/2020
14. 09. 2020 Nařízení KHS č. 4/2020
10. 09. 2020 Vyrozumění o konání školení pro okrskové volební komise
07. 09. 2020 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu po pozemkových úpravách Cítov, Býkev
04. 09. 2020 Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
02. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11/2020
31. 08. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
17. 08. 2020 Dokument "Usnesení - prodloužen..." již není dostupný.
17. 08. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 10/2020
12. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
12. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volbních okrsků - Senát
28. 07. 2020 Záměr - pronájem kadeřnictví, stp. č. 72/1 v k.ú. Cítov
27. 07. 2020 Opatření obecné povahy
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
15. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
03. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 9/2020
01. 07. 2020 Rozhodnutí - změna části katastrální hranice k. ú. Býkev a k. ú. Cítov
18. 06. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednávání změny č. 1 ÚP Lužec nad Vltavou
17. 06. 2020 Usnesení Zastupitelstva obce Cítov 2/2020
12. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2019
12. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8/2020
12. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 7/2020
09. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6/2020
02. 06. 2020 Zasedání Zastupitelstva obce Cítov
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
22. 05. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2020
19. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
12. 05. 2020 Klakulace cen vodné a stočné Středočeské vodárny a.s.
06. 05. 2020 Komplexní pozemkové úpravy Cítov - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
04. 05. 2020 Usnesení Vlády ČR - o přijetí krizového opatření a o prodloužení nouzového stavu
30. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Cítov za rok 2019
30. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4/2020
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam-daň z nemovitých věcí na rok 2020
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednávání změny č. 1 ÚP Lužec nad Vltavou
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení veřejného projednávání změny č. 3 ÚP Horní Počaply
14. 04. 2020 Prodloužení nouzového stavu
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam-daň z nemovitých věcí na rok 2020
06. 04. 2020 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2020
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
01. 04. 2020 Záměr - pacht pozemku p. č. 633/174 v k. ú. Cítov
01. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
30. 03. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
23. 03. 2020 Veřejná vyhláška-oznámení o rozšíření obvodu upravovaného území v rámci KPÚ v k. ú. Cítov
17. 03. 2020 Usnesení zastupitelstva obce 1/2020
13. 03. 2020 Oznámení o zvěřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2020

XML