Obec Cítov

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://imunis.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Cítov
Cítov 203
277 04 Cítov

Datová schránka: dexbv24
E-mail: info@citov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 10. 2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam pro vyměření místního poplatku
19. 10. 2021 Zasedání Zastupitelstva obce Cítov
18. 10. 2021 Oznámení o zahájení řízení ve věci 25. změny integrovaného povolení
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
11. 10. 2021 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP-Nové dopr. řešení H. Počaply., Cítov a D. Beřkovice
06. 10. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 12/2021
06. 10. 2021 Záměr - prodej nemovitého majetku obce Cítov
21. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb
14. 09. 2021 Opatření obecné povahy
13. 09. 2021 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, termín školení
13. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 11/2021
09. 09. 2021 První zasedání okrskové volební komise
27. 08. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v KN (neznámý vlastník)
25. 08. 2021 Upozornění k uplatnění osvobození od daně dle zákona o dani z nemovitých věcí
25. 08. 2021 Rozhodnutí - povolení výjimky
20. 08. 2021 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
16. 08. 2021 Záměr o prodeji nemovitého majetku
11. 08. 2021 Usnesení zastupitelstva obce 2/2021
09. 08. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 10/2021
03. 08. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 9/2021
02. 08. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
27. 07. 2021 Zasedání Zastupitelstva obce Cítov
09. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
01. 07. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 8/2021
28. 06. 2021 Záměr - pronájem nebytových prostor sloužící podnikání - kadeřnictví
18. 06. 2021 Doručení oznámení zahájení řízení o povolení výjimky
10. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení vydání změny č. 3 územního plánu Cítov
08. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 7/2021
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu opatření obecné povahy - povodňová rizika povodí Labe
28. 05. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
12. 05. 2021 Usnesení zastupitelstva obce 1/2021
10. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu za rok 2020
07. 05. 2021 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2021
05. 05. 2021 Veřejné projednávání-posuzování vlivů na ŽP-nové dopravní řešení v lokalitě H. Počaply-D. Beřkovice-Cítov
30. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 6/2021
28. 04. 2021 Zasedání Zastupitelstva obce Cítov
26. 04. 2021 Veřejná vyhláška-daň z nemovitostí 2021-hromadný předpisný seznam
15. 04. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 5/2021
14. 04. 2021 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
09. 04. 2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
08. 04. 2021 Opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
07. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu 2020 obce Cítov
29. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 4/2021
23. 03. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
17. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 3/2021
11. 03. 2021 Posuzování vlivů na ŽP-možnost nahlížení do dokumentace "Nové dopravní řešení v lokalitě H.P, D.B, Cítov"
10. 03. 2021 Záměr obce Konětopy - pronájem obecní hospody
08. 03. 2021 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 2/2021
08. 03. 2021 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
02. 03. 2021 Záměr - výpůjčka

XML