Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
29. 01. 2015 PER-3163/2015 finanční referent / referentka v odboru podnikatelských aktivit
29. 01. 2015 PER-3166/2015 právník / právnička v odboru „Kancelář primátora“ - zrušení výběrového řízení
29. 01. 2015 OZP-3153/2015 Žádost o připomínky k návrhu změny vymezení stávající lokality EVL Radotínské údolí
29. 01. 2015 MZO-2863/2015 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území hl. m. Prahy
29. 01. 2015 SVM-2876/2015 výpůjčka pozemků v k.ú. Michle a k.ú. Kunratice
29. 01. 2015 Dokument "DSC-3156/2015 KHALIMO..." již není dostupný.
29. 01. 2015 ODA-3146/2015 výzva k odstranění nepovoleného reklamního zařízení na zábradlí v dělícím pásu komunikace Českoclovenského exilu na území MČ Praha 12
29. 01. 2015 OZP-3149/2015 Žádost WELL Consulting s.r.o., o povolení výjimky podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny pro velevruba malířského a škebli rybničnou v souvislosti s akcí „Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě“
28. 01. 2015 Dokument "OPA-3157/2015 podíl 1..." již není dostupný.
28. 01. 2015 Dokument "OPA-3159/2015 podíl 2..." již není dostupný.
28. 01. 2015 Dokument "OPA-3161/2015 dražba ..." již není dostupný.
28. 01. 2015 Dokument "OPA-3160/2015 č.j.137..." již není dostupný.
28. 01. 2015 MZO-3151/2015 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy
28. 01. 2015 MZO-3152/2015 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy
28. 01. 2015 MZO-3154/2015 Zajištění sběru, svozu a využití či odstranění nepoužitelných léčiv z lékáren na území hl. m. Prahy
28. 01. 2015 Dokument "OPA-3148/2015 podíl 1..." již není dostupný.
28. 01. 2015 OPA-3147/2015 č.j.067EX 24188/14-30 oznámení o skončení exekuce
28. 01. 2015 OZP-3150/2015 Žádost Přírodovědecké fakulty UK o výjimku a odchylný postup ze zákazů stanovených v zákoně o ochraně přírody a krajiny, konkrétně ze zákazu chytat a rušit vybrané druhy pěvců a šplhavců. Činnosti budou prováděny za účelem výzkumu a výuky.
28. 01. 2015 SLU-3142/2015 Vyhlášení popisu věci : Mobilní telefon Samsung Galaxy SIII.
28. 01. 2015 SCZ-3143/2015 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Edita Novotná
28. 01. 2015 SCZ-3144/2015 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Adamova lékárna spol. s r.o.
28. 01. 2015 OZP-3137/2015 Pozvánka na metodické proškolení stráže přírody, konané 23.2.2015 od 15:00 do 18:00 hod., na adrese Jungmannova 35/29, Praha 1, 1. patro, místnost č. 201
28. 01. 2015 SVM-3109/2015 zrušení záměru na prodej pozemku parc.č. 919 v k.ú. Libeň formou výběrového řízení
28. 01. 2015 SVM-3042/2015 pronájem pozemku parc. č. 897 v k. ú. Smíchov
28. 01. 2015 SVM-2859/2015 garáže pešlova
28. 01. 2015 Dokument "DSC-3135/2015 Usnesen..." již není dostupný.
27. 01. 2015 INF-3138/2015 Mapový redakční systém (MRSys)
27. 01. 2015 MZO-3139/2015 Krajinářské úpravy zeleného pásu okolí RN Slatina
27. 01. 2015 MZO-3140/2015 Revitalizace Rokytky v km 6,5 - 8,5 a Hostavického potoka km 1,0 - 2,0 - 3. etapa - Hostavický potok
27. 01. 2015 SVM-3011/2015 NP - objekt Dubečská 900/10, Praha 10 k.ú. Strašnice
27. 01. 2015 OVP-3129/2015 Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu pro příspěvkové organizace v působnosti odboru SMS MHMP
27. 01. 2015 Dokument "OPA-3102/2015 odročen..." již není dostupný.
27. 01. 2015 SUP-3131/2015 Umístění stavby nazvané "Revitalizace nádraží Žižkov" - zahájení řízení o obnově řízení
27. 01. 2015 Dokument "SUP-3132/2015 Dodateč..." již není dostupný.
27. 01. 2015 Dokument "SUP-3134/2015 Stavba ..." již není dostupný.
27. 01. 2015 SCZ-3122/2015 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Nina Fusková
27. 01. 2015 SCZ-3123/2015 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marcela Pišoftová
27. 01. 2015 OTV-3126/2015 TV Běchovice, etapa 0025 Podchod ČD
27. 01. 2015 SVM-3052/2015 pozemky parc. č. 1906 a 2017/2 k.ú. Vysočany
26. 01. 2015 Dokument "OPA-3117/2015 podíl 1..." již není dostupný.
26. 01. 2015 SCZ-3121/2015 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Evropské centrum stomatolgie Praha s.r.o.
26. 01. 2015 Dokument "OPA-3118/2015 p.č.192..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Dokument "OPA-3120/2015 Dodatek..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Dokument "OPA-3119/2015 podíl 1..." již není dostupný.
26. 01. 2015 OZP-3125/2015 EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru Polyfunkční objekt v areálu hotelu Step, Praha 9, k. ú. Libeň
26. 01. 2015 MZO-3101/2015 Rámcová smlouva na provozování sběrných dvorů na území hl . m. Prahy
26. 01. 2015 Dokument "OPA-3105/2015 byt č.1..." již není dostupný.
26. 01. 2015 OPA-3106/2015 č.j.167EX 52460/13-67 oznámení o skončení exekuce
26. 01. 2015 Dokument "OPA-3103/2015 č.j.181..." již není dostupný.
26. 01. 2015 Dokument "OPA-3104/2015 dražba ..." již není dostupný.

XML