Mag.hl.m. Praha

Kraj
Praha

http://praha.eu

Údaje orgánu veřejné moci

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Mariánské náměstí 2/2
110 00 Praha 1

Datová schránka: 48ia97h
E-mail: posta@cityofprague.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 02. 2015 SMS-3382/2015 ZŠ Ružinovská P4 - rekonstrukce a přístavba objektu
12. 02. 2015 Dokument "OPA-3380/2015 byt č.1..." již není dostupný.
12. 02. 2015 Dokument "OPA-3398/2015 podíl o..." již není dostupný.
12. 02. 2015 Dokument "OPA-3376/2015 věci mo..." již není dostupný.
12. 02. 2015 INF-3384/2015 Podpora zálohovacího a archivačního software
12. 02. 2015 OZP-3383/2015 EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru Centrum ICT služeb – DATACENTRUM LUCERNA, Praha 9
12. 02. 2015 SVM-3315/2015 zrušení výběrového řízení na prodej pozemku v k.ú. Křeslice
12. 02. 2015 SVM-3318/2015 Zrušení VŘ na prodej pozemku parc. č. 40 v k. ú Komořany
12. 02. 2015 SVM-3319/2015 zrušení záměru výběrového řízení na prodej pozemku v k.ú,Hloubětín
12. 02. 2015 SVM-3360/2015 zrušení záměru na prodej části pozemku v k.ú. Vysočany
12. 02. 2015 ODA-3344/2015 parkovací zóna Praha 5
12. 02. 2015 Dokument "ODA-3368/2015 Rozhodn..." již není dostupný.
12. 02. 2015 ODA-3338/2015 Parkovací zóna Praha 6
11. 02. 2015 MZO-3353/2015 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy
11. 02. 2015 MZO-3372/2015 Managementové práce ve zvláště chráněném území, přírodní rezervaci Prokopské údolí, lokalita Dalejská lada – Jinonický sad, na léta 2009 – 2015.
11. 02. 2015 MZO-3373/2015 Managementové práce ve zvláště chráněném území, přírodní rezervace Prokopské údolí, lokalita Butovické hradiště, na léta 2009 – 2015
11. 02. 2015 MZO-3347/2015 Realizace projektu "Plán péče o přírodní památku Ctirad"
11. 02. 2015 MZO-3348/2015 Realizace projektu "Plán péče o přírodní rezervaci Homolka"
11. 02. 2015 MZO-3349/2015 Realizace projektu „Plán péče o přírodní památku Dolní Šárka
11. 02. 2015 MZO-3350/2015 Celková revitalizace lokality zařazené do návrhu EVL Prokopské údolí
11. 02. 2015 MZO-3351/2015 Průzkum stability skal ve vybraných lokalitách na území hl. m. Prahy v období 2013 - 2015
11. 02. 2015 MZO-3352/2015 Realizace projektu „Plán péče o přírodní památku U Závisti“
11. 02. 2015 MZO-3356/2015 Realizace projektu „Plán péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Cikánka II“
11. 02. 2015 MZO-3357/2015 Realizace projektu plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Zmrzlík
11. 02. 2015 MZO-3358/2015 Strojní kosení luk ve vybraných významných přírodních lokalitách v hl. m. Praze.
11. 02. 2015 MZO-3359/2015 Péče o zvláště chráněné území, přírodní památku Krňák
11. 02. 2015 MZO-3339/2015 Provozování sběrného dvora hl. m. Prahy Podnikatelská na území městské části Praha 21
11. 02. 2015 MZO-3346/2015 Sběr, svoz a nakládání s objemným odpadem pomocí velkoobjemových kontejnerů a provozování mobilních sběrných dvorů na území hl. m. Prahy
11. 02. 2015 SCZ-3345/2015 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - Psychiatrické centrum Praha
11. 02. 2015 SLU-3323/2015 Vyhlášení popisu věci, která byla dne 7.9.2014 zajištěna: Fiat Ducato červené barvy, bez SPZ.
11. 02. 2015 SCZ-3325/2015 Vyhlášení VŘ na uzavření smluvního vztahu se zdravotními pojišťovnami v oboru klinická psychoogie pro uzemí hl.m.Prahy
11. 02. 2015 Dokument "DSC-3324/2015 JIČÍNSK..." již není dostupný.
11. 02. 2015 SVM-3274/2015 pozemky parc. č. 473/328 a 473/285, oba v k.ú. Veleslavín
10. 02. 2015 Dokument "OPA-3329/2015 podíl 1..." již není dostupný.
10. 02. 2015 Dokument "OPA-3333/2015 p.č.4/3..." již není dostupný.
10. 02. 2015 Dokument "OPA-3334/2015 byt č.2..." již není dostupný.
10. 02. 2015 Dokument "OPA-3335/2015 byt č.2..." již není dostupný.
10. 02. 2015 Dokument "OPA-3336/2015 garáž č..." již není dostupný.
10. 02. 2015 Dokument "OPA-3330/2015 podíl 1..." již není dostupný.
10. 02. 2015 OZP-3328/2015 EIA - závěr zjišťovacího řízení záměru AKONTEX – tiskárna, Praha 20, k.ú. Horní Počernice
10. 02. 2015 MZO-3326/2015 Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy
10. 02. 2015 ROZ-3321/2015 Přezkoumání hospodaření hl.m. Prahy za kalendářní roky 2014-2017
10. 02. 2015 SCZ-3287/2015 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Sabina Moravcová
10. 02. 2015 SLU-3322/2015 Ministerstvo obrany oznamuje zahájení VŘ na prodej pozemků v k.ú. Chodov, Sedlec a Kunice, bytu 3+1 ve Stodůlkách a areálu skladů LPH v Hor. Počernicích.
10. 02. 2015 Dokument "DSC-3307/2015 Sýkora ..." již není dostupný.
10. 02. 2015 Dokument "DSC-3309/2015 Pavlysh..." již není dostupný.
10. 02. 2015 OZP-3320/2015 Oznámení o zahájení řízení o souhlasu se stavební činností v ochranném pásmu přírodní památky Hrnčířské louky.
10. 02. 2015 SVM-3257/2015 pronájem části podzemního prostoru býv. pomníku JVS a části pozemku parc.č. 2137/11 k. ú. Holešovice - Containall- kulturní centrum
09. 02. 2015 MZO-3313/2015 Zajištění služby svozu komunálního odpadu na území MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016
09. 02. 2015 MZO-3311/2015 Zajištění nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy od 1.2.2015 do maximálně 31.7.2016 s výjimkou MČ Praha 2, Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 14 a Praha-Troja

XML