Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 209 KB)
13. 05. 2019 Předání MZe nepřípustné odvolání LÍŠTÍ z.s._povolení k odběru PV_Náhrada studní Sudoměřice u Tábora (PDF, 343 KB)
06. 05. 2019 Nabídka nepotřebného majetku č.j. 18280/2019-MZE-11143 (PDF, 432 KB)
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Odboru potravinářského v Sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 227 KB)
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 235 KB)
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Odboru zemědělských registrů v Sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 225 KB)
03. 05. 2019 Reglone - zrušení Nařízení o povolení minorit (PDF, 406 KB)
29. 04. 2019 Nabídka nepotřebného majetku č.j. 16004/2019-MZE-11143 (PDF, 286 KB)
26. 04. 2019 LEPINOX PLUS - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití - drobné ovoce (PDF, 493 KB)
26. 04. 2019 VITISAN - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do drobného ovoce (PDF, 482 KB)
24. 04. 2019 IQ-Crystal/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ, zrušení (PDF, 402 KB)
16. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrátora dotací v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 172 KB)
15. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady (právník) v oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 174 KB)
13. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – metodik dotací v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 168 KB)
05. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v Ministerstvu zemědělství (PDF, 169 KB)
05. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 232 KB)
03. 04. 2019 Opatření obecné povahy (PDF, 179 KB)
03. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - metodik spisové služby v oddělení správního archivu a spisové služby v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 77 KB)
29. 03. 2019 Domark 10 EC / UKZ - NařízeníÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 515 KB)
29. 03. 2019 NeemAzal-T/S / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 559 KB)
29. 03. 2019 Vertimec 1.8 EC / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 554 KB)
29. 03. 2019 Topsin M 500 SC / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 534 KB)
27. 03. 2019 Discus / UKZ - opravné nařízení (PDF, 479 KB)
19. 03. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Gobi (PDF, 345 KB)
19. 03. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Quick 5 EC II (PDF, 345 KB)
19. 03. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku GraFoP II (PDF, 345 KB)
19. 03. 2019 Výběrové řízení na rybářský revír Černovický potok 3 - úřední deska (PDF, 2 MB)
15. 03. 2019 Actara 25 WG/UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 490 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka/náměstkyně pro řízení Sekce zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 221 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka/náměstkyně pro řízení Sekce EU a zahraničních vztahů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 229 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 175 KB)
14. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/034053-G z 14.3. 2019_změna MVO č.j. SVS/2018/127886-G z 26.10.2018 k AMP - celostátní_intenzivní odlov_trofeje_kuchyňské odpady_seno_sláma (PDF, 194 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace cross compliance v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 169 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci v odboru Řídicí orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 199 KB)
14. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/0033005-G z 12. 3. 2019 o ukončení platnosti MVO č. j. SVS/2017/097138-G ze dne 14. 8. 2017, ve znění nařízení č. j. SVS/2017/102751-G ze dne 29. 8. 2017 a ve znění nařízení č. j. SVS/2017/118650-G ze (PDF, 269 KB)
13. 03. 2019 Vyrozumění o právu seznámit se s podklady rozhodnutí (PDF, 247 KB)
11. 03. 2019 Dessicash 20% SL / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení Nařízení o povolení (PDF, 375 KB)
05. 03. 2019 Cruiser OSR, Elado FS 480 / UKZ - nařízení (výsev) (PDF, 344 KB)
01. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Sekci lesního hospodářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 233 KB)
01. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Sekci státního tajemníka (sekretariát sekce) v Ministerstvu zemědělství (PDF, 178 KB)
01. 03. 2019 EDN/UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 601 KB)
26. 02. 2019 Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení myslivosti v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 167 KB)
22. 02. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS-2019-024048-G z 19.2.2019 o změně nařízení č.j. SVS-2018-039334-G z 28.3.2018 - změna podmínek pro přemisťování domácích prasat (PDF, 193 KB)
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru informačních a komunikačních technologií v Sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 296 KB)
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení v odboru Řídicí orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 165 KB)
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru kanceláře ministra - sekretariát I. v Ministerstvu zemědělství (PDF, 174 KB)
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru kanceláře ministra - sekretariát II. v Ministerstvu zemědělství (PDF, 174 KB)
13. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení speciálních plodin v odboru rostlinných komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 228 KB)
05. 02. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Quick 5 EC (PDF, 345 KB)
05. 02. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku GraFoP (PDF, 345 KB)

XML