Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2020 PRVKÚ ČR - SUCHO - SEA - Veřejné projednání (PDF, 194 KB)
03. 07. 2020 ALGINURE - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do chmele (PDF, 734 KB)
02. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení strategie environmentálních podpor v odboru environmentálních podpor PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 218 KB)
01. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/právník v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
01. 07. 2020 Volby kandidátů do Rady Vinařského fondu (PDF, 158 KB)
30. 06. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku BELOUKHA (PDF, 708 KB)
29. 06. 2020 EDN - Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku (PDF, 995 KB)
24. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení protipovodňových opatření v odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 212 KB)
24. 06. 2020 Vivando - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 727 KB)
23. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace evropských záležitostí v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)
19. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)
16. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Stříbrný potok 1A (PDF, 234 KB)
10. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 196 KB)
10. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (KRMIVA) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 194 KB)
01. 06. 2020 Roundup Rapid / UKZ - změnové nařízení o menšinovém použití po obnovení povolení (PDF, 765 KB)
01. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 196 KB)
29. 05. 2020 Reglone/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (PDF, 911 KB)
28. 05. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Naturalis (PDF, 782 KB)
26. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod (PDF, 207 KB)
22. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/interní auditor v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 197 KB)
18. 05. 2020 R o odvolání spolku Líští z.s.-přezkumné řízení - SP náhrada studní Sudoměřice,k.ú. Sudoměřice u Tábora (PDF, 258 KB)
18. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení bezpečnostní politiky v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 194 KB)
18. 05. 2020 LENTAGRAN WP - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do česneku (PDF, 740 KB)
13. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
08. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK v Ministerstvu zemědělství (PDF, 214 KB)
06. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 212 KB)
30. 04. 2020 Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin přípravkem Actara 25 WG (PDF, 724 KB)
29. 04. 2020 Phostoxin tablety / UKZ - nařízení o povolení menšinového použití (PDF, 1006 KB)
29. 04. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Pulsar 40 (PDF, 764 KB)
28. 04. 2020 Aversol/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (PDF, 903 KB)
28. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí (PDF, 197 KB)
24. 04. 2020 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
24. 04. 2020 Stopkus/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (PDF, 903 KB)
23. 04. 2020 CERONE 480 SL - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do listnaých dřevin (PDF, 748 KB)
16. 04. 2020 Movento 100 SC - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 781 KB)
15. 04. 2020 Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin přípravkem Storanet (PDF, 795 KB)
14. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího oddělení ochrany zvířat v odboru environmentálním a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 221 KB)
14. 04. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího oddělení ekologického zemědělství v odboru environmentálním a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 226 KB)
06. 04. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Moddus ME (PDF, 755 KB)
06. 04. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Shiro (PDF, 751 KB)
27. 03. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Buzzin 70 WG (PDF, 738 KB)
19. 03. 2020 Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin přípravkem Actara 25 WG (PDF, 805 KB)
06. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí v oddělení protipovodňových opatření v odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 232 KB)
06. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení vodohospodářské politiky v odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
06. 03. 2020 Nařízení aplikace Stutox II_rozhoz (PDF, 735 KB)
06. 03. 2020 Nařízení aplikace Stutox II_nory (PDF, 721 KB)
06. 03. 2020 Nařízení aplikace Ratron_nory (PDF, 718 KB)
02. 03. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o zrušení nařízení o povolení na menšinová použití přípravku Actara 25 WG (PDF, 519 KB)
01. 03. 2020 EDN - Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku (PDF, 996 KB)
25. 02. 2020 Usnesení - prodloužení lhůty k vyřízení odvolání studna Bystrá - KÚ Vysočina (PDF, 268 KB)

XML