Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2019 Resortni_nabidka_nepotrebneho_nemoviteho_majetku_dle_19_zakona_c._219_2000_Sb._pozemky_v_k._u._Strakonice (PDF, 235 KB)
15. 07. 2019 CORAGEN 20 SC / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 504 KB)
12. 07. 2019 Luna Privilege / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 562 KB)
11. 07. 2019 BISCAYA 240 OD - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 505 KB)
10. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru zahraničně obchodní spolupráce v sekci EU a zahraničních vztahů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 237 KB)
04. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 208 KB)
29. 06. 2019 EDN/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ, navazující (PDF, 710 KB)
26. 06. 2019 Žádost o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí (PDF, 269 KB)
20. 06. 2019 SYSTIVA - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do ostropestřce mariánského (PDF, 479 KB)
19. 06. 2019 Apel / UKZ - zrušení nařízení (PDF, 478 KB)
13. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 209 KB)
13. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – metodik dotací v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 201 KB)
11. 06. 2019 Contans WG/UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření na menšinová použití (PDF, 518 KB)
10. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrátora dotací v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)
10. 06. 2019 Benevia / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 519 KB)
10. 06. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Troy 480 (PDF, 156 KB)
07. 06. 2019 Integral Pro/UKZ - nařízení o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 513 KB)
03. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - metodik spisové služby v oddělení správního archivu a spisové služby v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 202 KB)
31. 05. 2019 Rozhodnutí v přezkumném řízení II. (PDF, 325 KB)
30. 05. 2019 Contans WG/UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření na menšinová použití (PDF, 522 KB)
30. 05. 2019 Actara 25 WG / UKZ - nařízení (PDF, 519 KB)
29. 05. 2019 Storanet / UKZ - nařízení UKZ - výjimka na 120 dní (PDF, 518 KB)
28. 05. 2019 Nabídka nepotřebného majetku centrála a regiony (PDF, 732 KB)
28. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího Oddělení hospodářské úpravy lesů v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 226 KB)
24. 05. 2019 Dagonis / UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 549 KB)
24. 05. 2019 Nařízení UKZUZ - Protapianta Ethen (PDF, 556 KB)
24. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)
22. 05. 2019 Zrušení MVO - maso z Brazílie (PDF, 186 KB)
22. 05. 2019 SIGNUM - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do celeru (PDF, 509 KB)
21. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace evropských záležitostí v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
17. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 209 KB)
13. 05. 2019 Předání MZe nepřípustné odvolání LÍŠTÍ z.s._povolení k odběru PV_Náhrada studní Sudoměřice u Tábora (PDF, 343 KB)
06. 05. 2019 Nabídka nepotřebného majetku č.j. 18280/2019-MZE-11143 (PDF, 432 KB)
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Odboru potravinářského v Sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 227 KB)
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 235 KB)
03. 05. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Odboru zemědělských registrů v Sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 225 KB)
03. 05. 2019 Reglone - zrušení Nařízení o povolení minorit (PDF, 406 KB)
29. 04. 2019 Nabídka nepotřebného majetku č.j. 16004/2019-MZE-11143 (PDF, 286 KB)
26. 04. 2019 LEPINOX PLUS - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití - drobné ovoce (PDF, 493 KB)
26. 04. 2019 VITISAN - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do drobného ovoce (PDF, 482 KB)
24. 04. 2019 IQ-Crystal/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ, zrušení (PDF, 402 KB)
16. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrátora dotací v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 172 KB)
15. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady (právník) v oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 174 KB)
13. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – metodik dotací v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 168 KB)
05. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v Ministerstvu zemědělství (PDF, 169 KB)
05. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 232 KB)
03. 04. 2019 Opatření obecné povahy (PDF, 179 KB)
03. 04. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - metodik spisové služby v oddělení správního archivu a spisové služby v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 77 KB)
29. 03. 2019 Domark 10 EC / UKZ - NařízeníÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 515 KB)
29. 03. 2019 NeemAzal-T/S / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 559 KB)

XML