Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 03. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Buzzin 70 WG (PDF, 738 KB)
19. 03. 2020 Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin přípravkem Actara 25 WG (PDF, 805 KB)
06. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí v oddělení protipovodňových opatření v odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 232 KB)
06. 03. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení vodohospodářské politiky v odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
06. 03. 2020 Nařízení aplikace Stutox II_rozhoz (PDF, 735 KB)
06. 03. 2020 Nařízení aplikace Stutox II_nory (PDF, 721 KB)
06. 03. 2020 Nařízení aplikace Ratron_nory (PDF, 718 KB)
02. 03. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o zrušení nařízení o povolení na menšinová použití přípravku Actara 25 WG (PDF, 519 KB)
01. 03. 2020 EDN - Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku (PDF, 996 KB)
25. 02. 2020 Usnesení - prodloužení lhůty k vyřízení odvolání studna Bystrá - KÚ Vysočina (PDF, 268 KB)
25. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení hospodářské úpravy lesů v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 212 KB)
20. 02. 2020 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS_2020_021378-G z 14. 2. 2020 o ukončení MVO k AMP_pro přemisťování domácích prasat za účelem domácí porážky (PDF, 313 KB)
20. 02. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Fresco (PDF, 702 KB)
19. 02. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití příravu Enervin SC (PDF, 721 KB)
19. 02. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Ranman Top (PDF, 795 KB)
18. 02. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Kabuki (PDF, 688 KB)
17. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení ochrany zvířat v odboru environmentálním a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 477 KB)
14. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
14. 02. 2020 Volba kandidáta do Rady Vinařského fondu (PDF, 166 KB)
14. 02. 2020 Reldan 22 - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 555 KB)
14. 02. 2020 Sonata - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 859 KB)
13. 02. 2020 Nařízení aplikace Ratron_nory (PDF, 718 KB)
13. 02. 2020 Nařízení aplikace Stutox II_nory (PDF, 720 KB)
13. 02. 2020 Nařízení aplikace Stutox II_rozhoz (PDF, 732 KB)
12. 02. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Serenade ASO (PDF, 735 KB)
12. 02. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Evito T (PDF, 799 KB)
11. 02. 2020 TEPPEKI - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do broskvoně a slivoně (PDF, 708 KB)
10. 02. 2020 NeemAzal?T/S/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 773 KB)
06. 02. 2020 Nabídka nepotřebného nábytku (PDF, 78 KB)
06. 02. 2020 Nabídka nepotřebných elektrospotřebičů (PDF, 202 KB)
06. 02. 2020 DECIS PROTECH - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do lničky, jetelovin (PDF, 735 KB)
05. 02. 2020 Nabídka nepotřebných elektrospotřebičů (PDF, 202 KB)
05. 02. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - elektrospotřebiče (PDF, 202 KB)
05. 02. 2020 Nabídka nepotřebného nábytku (PDF, 78 KB)
05. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 199 KB)
05. 02. 2020 Nabídka nepotřebného majetku (PDF, 78 KB)
04. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 199 KB)
03. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)
31. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemědělských vstupů v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
22. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 212 KB)
20. 01. 2020 Rozhodnutí o odvolání - 2019 (PDF, 280 KB)
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 194 KB)
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (KRMIVA) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 183 KB)
17. 01. 2020 Nařízení ÚKZÚZ - Cruiser 600 FS/Cruiser SB a Poncho Beta FS 453,3 (OP II st.) (PDF, 512 KB)
10. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Černý rybník Mošnice (PDF, 257 KB)
10. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Střela 6 (PDF, 257 KB)
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 195 KB)
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení prostorových informacích v odboru zemědělských registrů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
06. 01. 2020 Betanal maxxPro / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení (PDF, 404 KB)
03. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hospodářských zvířat v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)

XML