Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - nábytek a elektrospotřebiče č.j. 47609/2020-MZE-11143 (PDF, 726 KB)
23. 09. 2020 Usnesení - prodloužení termínu rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje, pochybnost VT, Malhostovice (PDF, 619 KB)
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přikyselování, povolení vinařské technologie (PDF, 607 KB)
11. 09. 2020 Benevia/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 675 KB)
08. 09. 2020 Rozhodnutí o odvolání - 2020 (PDF, 296 KB)
03. 09. 2020 Nařízení Ratron GW / UKZ - nory (PDF, 737 KB)
03. 09. 2020 Nařízení Stutox II / UKZ - nory (PDF, 741 KB)
03. 09. 2020 Nařízení Stutox II / UKZ - rozhoz (PDF, 732 KB)
03. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení personálních činností v odboru personálním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 209 KB)
03. 09. 2020 Vyrozumění o podaném odvoláníUsnesení o prodloužení lhůty pro odvolání sportovní areál Pivoň, KÚ Plzeňský kraj (PDF, 265 KB)
01. 09. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku BotaniGard WP / MEU (PDF, 699 KB)
26. 08. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – pověřenec pro ochranu osobních údajů, risk manager v Ministerstvu zemědělství (PDF, 221 KB)
25. 08. 2020 Výběrové řízení na služební místo ministerský rada v oddělení právní a licenční podpory v odboru právním (PDF, 211 KB)
24. 08. 2020 Storanet / UKZ - nařízení k povolení POR pro mimořádné stavy v OR dle čl. 53 nař. 1107/2009 (PDF, 794 KB)
21. 08. 2020 Prodej nepotřebného vozidla Škoda Superb Combi, DSG 4x4 (PDF, 165 KB)
20. 08. 2020 Důvodová zpráva k Nařízení o zrušení Nařízení ÚKZÚZ ke X. fastidiosa (PDF, 579 KB)
20. 08. 2020 Nařízení o zrušení Nařízení ÚKZÚZ ke Xylella fastidiosa (PDF, 580 KB)
14. 08. 2020 NeemAzal T/S - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do drobného ovoce (PDF, 735 KB)
03. 08. 2020 Proteus 110 OD / UKZ - zrušení Nařízení ÚKZÚZ o povolení menšinového použití (PDF, 558 KB)
03. 08. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o zrušení Nařízení o povolení na menšinová použití přípravku Biscaya 240 OD (PDF, 581 KB)
28. 07. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Scab 80 WG (PDF, 688 KB)
28. 07. 2020 PRVKÚ ČR - SUCHO - SEA - Zápis z veřejného projednání (PDF, 218 KB)
15. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/interní auditor v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize (PDF, 197 KB)
15. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemědělských vstupů v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 210 KB)
15. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 208 KB)
14. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 197 KB)
14. 07. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Propulse (PDF, 692 KB)
10. 07. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Lepinox Plus (PDF, 663 KB)
08. 07. 2020 PRVKÚ ČR - SUCHO - SEA - Veřejné projednání (PDF, 194 KB)
03. 07. 2020 ALGINURE - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do chmele (PDF, 734 KB)
02. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení strategie environmentálních podpor v odboru environmentálních podpor PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 218 KB)
01. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/právník v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
01. 07. 2020 Volby kandidátů do Rady Vinařského fondu (PDF, 158 KB)
30. 06. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku BELOUKHA (PDF, 708 KB)
29. 06. 2020 EDN - Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití přípravku (PDF, 995 KB)
24. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení protipovodňových opatření v odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 212 KB)
24. 06. 2020 Vivando - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 727 KB)
23. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace evropských záležitostí v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)
19. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)
16. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Stříbrný potok 1A (PDF, 234 KB)
10. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 196 KB)
10. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (KRMIVA) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 194 KB)
01. 06. 2020 Roundup Rapid / UKZ - změnové nařízení o menšinovém použití po obnovení povolení (PDF, 765 KB)
01. 06. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 196 KB)
29. 05. 2020 Reglone/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (PDF, 911 KB)
28. 05. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Naturalis (PDF, 782 KB)
26. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod (PDF, 207 KB)
22. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/interní auditor v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 197 KB)
18. 05. 2020 R o odvolání spolku Líští z.s.-přezkumné řízení - SP náhrada studní Sudoměřice,k.ú. Sudoměřice u Tábora (PDF, 258 KB)
18. 05. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení bezpečnostní politiky v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 194 KB)

XML