Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 487 KB)
09. 04. 2021 Curatio / UKZ - nařízemí UKZUZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (PDF, 870 KB)
09. 04. 2021 Stutox II / UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 739 KB)
09. 04. 2021 Stutox II / UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 749 KB)
09. 04. 2021 Ratron GW / UKZ - nařízení UKZUZ (PDF, 744 KB)
07. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 477 KB)
30. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 519 KB)
26. 03. 2021 Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin přípravkem Actara 25 WG / UKZ (PDF, 904 KB)
25. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení strategie environmentálních podpor v odboru environmentálních podpor PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 480 KB)
23. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady (rozpočtáře)v oddělení rozpočtu a financování v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 483 KB)
23. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 441 KB)
15. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení rozpočtu a financování v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 481 KB)
15. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí v oddělení výzkumu v odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 513 KB)
12. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 475 KB)
12. 03. 2021 *Acrobat MZ WG /UKZ - Nařízení ÚKZÚZ, zrušení (PDF, 555 KB)
12. 03. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o menšinovém použití přípravku na ochranu rostlin Laudis (PDF, 752 KB)
09. 03. 2021 SpinTor - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do rukoly seté (PDF, 266 KB)
08. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení kybernetické bezpečnosti v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 486 KB)
08. 03. 2021 FLIPPER - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 696 KB)
03. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/interní auditor v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 475 KB)
03. 03. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor PRV v Odboru environmentálních podpor PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 487 KB)
01. 03. 2021 EDN - Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin (PDF, 1000 KB)
25. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právního zastupování a rozkladové komise v odboru právním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 486 KB)
19. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení právního zastupování a rozkladové komise v odboru právním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 513 KB)
19. 02. 2021 MOVENTO 100 SC - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do zelenin (PDF, 760 KB)
10. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK (PDF, 484 KB)
09. 02. 2021 Amistar Gold/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití (PDF, 741 KB)
04. 02. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení koncepcí lesního hospodářství v Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 435 KB)
04. 02. 2021 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/017360-G z 4. 2. 2021 o MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky (PDF, 732 KB)
01. 02. 2021 SELECT SUPER - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití (PDF, 768 KB)
28. 01. 2021 Ministerský rada v oddělení průřezových agend v odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 487 KB)
27. 01. 2021 Ministerský rada v oddělení průřezových agend v odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 482 KB)
26. 01. 2021 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/013009-G z 26. 1. 2021 o MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky (PDF, 720 KB)
22. 01. 2021 EXIREL - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do ovocných stromů proti škůdcům (PDF, 758 KB)
18. 01. 2021 Roundup Klasik Pro / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 716 KB)
18. 01. 2021 Touchdown Quattro / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 722 KB)
15. 01. 2021 Dokument "Nové rozhodnutí o odv..." již není dostupný.
11. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace evropských záležitostí v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 427 KB)
18. 12. 2020 Návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik - elektronická úřední deska (PDF, 471 KB)
18. 12. 2020 Návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik - elektronická úřední deska (PDF, 564 KB)
16. 12. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Captan 80 WG (PDF, 524 KB)
10. 12. 2020 SIGNUM - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do borůvky a rukoly (PDF, 783 KB)
10. 12. 2020 REVUS - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do rukoly (PDF, 682 KB)
08. 12. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Alar 85 SG (PDF, 684 KB)
04. 12. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Pictor Active (PDF, 808 KB)
02. 12. 2020 Rozhodnutí o odvolání rybník Blatec (PDF, 523 KB)
25. 11. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Luna Sensation (oprava) (PDF, 764 KB)
25. 11. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2021_č.j. 57174-2020-MZE-18141 ze dne 19.11.2020 (PDF, 1 MB)
24. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení speciálních plodin v odboru zemědělských komodit (PDF, 480 KB)
23. 11. 2020 Rozhodnutí o odvolání - podjatost (PDF, 591 KB)

XML