Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
14. 02. 2020 Volba kandidáta do Rady Vinařského fondu (PDF, 166 KB)
14. 02. 2020 Reldan 22 - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 555 KB)
14. 02. 2020 Sonata - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 859 KB)
13. 02. 2020 Nařízení aplikace Ratron_nory (PDF, 718 KB)
13. 02. 2020 Nařízení aplikace Stutox II_nory (PDF, 720 KB)
13. 02. 2020 Nařízení aplikace Stutox II_rozhoz (PDF, 732 KB)
12. 02. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Serenade ASO (PDF, 735 KB)
12. 02. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Evito T (PDF, 799 KB)
11. 02. 2020 TEPPEKI - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do broskvoně a slivoně (PDF, 708 KB)
10. 02. 2020 NeemAzal?T/S/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 773 KB)
06. 02. 2020 Nabídka nepotřebného nábytku (PDF, 78 KB)
06. 02. 2020 Nabídka nepotřebných elektrospotřebičů (PDF, 202 KB)
06. 02. 2020 DECIS PROTECH - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do lničky, jetelovin (PDF, 735 KB)
05. 02. 2020 Nabídka nepotřebných elektrospotřebičů (PDF, 202 KB)
05. 02. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - elektrospotřebiče (PDF, 202 KB)
05. 02. 2020 Nabídka nepotřebného nábytku (PDF, 78 KB)
05. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 199 KB)
05. 02. 2020 Nabídka nepotřebného majetku (PDF, 78 KB)
04. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 199 KB)
03. 02. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)
31. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemědělských vstupů v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
22. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 212 KB)
20. 01. 2020 Rozhodnutí o odvolání - 2019 (PDF, 280 KB)
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 194 KB)
17. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin (KRMIVA) v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 183 KB)
17. 01. 2020 Nařízení ÚKZÚZ - Cruiser 600 FS/Cruiser SB a Poncho Beta FS 453,3 (OP II st.) (PDF, 512 KB)
10. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Černý rybník Mošnice (PDF, 257 KB)
10. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Střela 6 (PDF, 257 KB)
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 195 KB)
08. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení prostorových informacích v odboru zemědělských registrů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
06. 01. 2020 Betanal maxxPro / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení (PDF, 404 KB)
03. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hospodářských zvířat v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)
30. 12. 2019 Cruiser OSR (UKZ) - Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 582 KB)
20. 12. 2019 Nařízení SVS _č. j. SVS_2019_151645-G ze dne 16.12.2019 o MVO k prevenci SLAK (PDF, 272 KB)
20. 12. 2019 Elado FS 480 / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 637 KB)
20. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí tiskového oddělení v odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 224 KB)
20. 12. 2019 Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami - elektronická úřední deska (PDF, 205 KB)
19. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení provozu a podpory aplikací, v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 229 KB)
18. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení kontrol a evidence stížností v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 204 KB)
18. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení bezpečnostní politiky v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
18. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/interní auditor v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 189 KB)
13. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 200 KB)
13. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemí SNS, Afriky a proexportní politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 218 KB)
13. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení zemědělských vstupů v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 225 KB)
06. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení potravinového práva a kvality potravin v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 193 KB)
06. 12. 2019 Nařízení ÚKZÚZ_Cruiser 600 FS_Cruiser SB_Poncho Beta 4533_výsev cukrovky (PDF, 512 KB)
28. 11. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Propulse (PDF, 521 KB)
26. 11. 2019 Coragen 20 SC / UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení (PDF, 536 KB)
21. 11. 2019 VitiSan / UKZ - nařízení (PDF, 515 KB)

XML