Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení výzkumu v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 414 KB)
22. 06. 2022 rozhodnutí o odvolání Ph8 - DOCK MARINA (PDF, 454 KB)
21. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/odborná referentka v sekretariátu odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 414 KB)
20. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod v Ministerstvu zemědělství (PDF, 410 KB)
09. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího v oddělení speciálních plodin v odboru rostlinných komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 434 KB)
09. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího v oddělení živočišných komodit a ústřední evidence zvířat v odboru živočišných komodit a ochrany zvířat v Ministerstvu zemědělství (PDF, 439 KB)
09. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru informačních a komunikačních technologií v sekci ekonomiky a informačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 435 KB)
09. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí / vedoucího oddělení průřezových agend v odboru průřezových činností a zemědělských informací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 434 KB)
02. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – pověřenec pro ochranu osobních údajů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 422 KB)
24. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení rozpočtu a financování v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 411 KB)
20. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK (PDF, 410 KB)
18. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení stížností, kontroly a regulace v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK v Ministerstvu zemědělství (PDF, 412 KB)
13. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemí Asie a obchodní politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 413 KB)
12. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v Sekci ekonomiky a informačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 405 KB)
03. 05. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení precizního zemědělství v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 425 KB)
27. 04. 2022 Nabídka nepotřebného majetku (PDF, 575 KB)
21. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hospodářských zvířat v odboru živočišných komodit a ochrany zvířat v Ministerstvu zemědělství (PDF, 421 KB)
20. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení státní služby v odboru personálním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 414 KB)
20. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení živočišných komodit a ústřední evidence zvířat v odboru živočišných komodit a ochrany zvířat v Ministerstvu zemědělství (PDF, 415 KB)
20. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení průřezových agend v odboru průřezových činností a zemědělských informací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 411 KB)
14. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci v odboru Řídící orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 407 KB)
08. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru živočišných komodit a ochrany zvířat v sekci ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 436 KB)
08. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru rostlinných komodit v sekci ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 433 KB)
08. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 444 KB)
08. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení kontrol a evidence stížností (PDF, 408 KB)
08. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení personálních činností v Odboru personálním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 405 KB)
08. 04. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Odboru průřezových činností a zemědělských informací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 437 KB)
29. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení rozpočtu a financování v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 412 KB)
23. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru environmentálního a ekologického zemědělství v Sekci ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 442 KB)
22. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – pověřenec pro ochranu osobních údajů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 423 KB)
17. 03. 2022 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS-2022/0237830-G z 16.3.2022 _MVO k zamezení zavlečení nebezpečných nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka na území ČR (PDF, 386 KB)
11. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení vnitřní legislativy v odboru legislativním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 416 KB)
04. 03. 2022 Ředitel/Ředitelka Mateřské školy Klásek, s. p. o. (PDF, 422 KB)
03. 03. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení stížností, kontroly a regulace v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK (PDF, 416 KB)
22. 02. 2022 Nařízení ÚVS SVS č.j.SVS-2022-025286-G ze dne 17.2.2022 o ukončení mimořádných veterinárních opatření_ aviární influenza_ č.j.: SVS/2021/144958-G ze dne 24. 11. 2021 (PDF, 642 KB)
22. 02. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 416 KB)
16. 02. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru informačních a komunikačních technologií v sekci ekonomiky a informačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 440 KB)
14. 02. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – náměstka pro řízení sekce v Sekci ekonomiky a informačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 439 KB)
14. 02. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hospodářských zvířat v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 421 KB)
10. 02. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemí Asie a obchodní politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 417 KB)
09. 02. 2022 Aukční řízení k pronájmu školícího a rekreačního zařízení „Skalský Dvůr“ čp. 52, Lísek (PDF, 376 KB)
08. 02. 2022 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
20. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení kontrol a evidence stížnosí v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 410 KB)
18. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod v Ministerstvu zemědělství (PDF, 409 KB)
10. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení stížností, kontroly a regulace v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK v Ministerstvu zemědělství (PDF, 413 KB)
10. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Zvláštní orgán v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 412 KB)
08. 01. 2022 OPRAVNÉ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_ oprava zřejmé nepřesnosti v "Metodice kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2022"_č.j. MZE-60660-2021-18141 ze dne 23. 11. 2021 (PDF, 340 KB)
05. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – náměstka pro řízení sekce v Sekci ekonomiky a informačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 436 KB)
05. 01. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady – náměstka pro řízení sekce v Sekci ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 437 KB)
31. 12. 2021 Vyhlášení výběrového řízení na pozici Generální ředitel/ředitelka státního podniku Lesy České republiky, s. p. (PDF, 372 KB)

XML