Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 08. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v oddělení vzdělávání a poradenství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 495 KB)
30. 08. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/vrchní referentka v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 655 KB)
30. 08. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení monitoringu a hodnocení environmentálních podpor rozvoje venkova v Ministerstvu zemědělství (PDF, 594 KB)
14. 08. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v oddělení výzkumu (PDF, 497 KB)
10. 08. 2023 Rozhodnutí v přezkumném řízení (PDF, 1 MB)
03. 08. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 597 KB)
03. 08. 2023 Rozhodnutí o odvolání Povodí Moravy, s. p.,pochybnost o vodním toku Tasov nad Veličkou (PDF, 467 KB)
31. 07. 2023 vyrozumění o podaném rozkladu spolku Voda z Tetčic, z.s. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru průřezových činností a zemědělských informací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 514 KB)
31. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 514 KB)
31. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru Řídicí orgán rozvoje venkova v oddělení Projektových opatření II v Ministerstvu zemědělství (PDF, 517 KB)
31. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v odboru bezpečnosti potravin v oddělení bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 495 KB)
28. 07. 2023 Žádost o prodloužení lhůty (PDF, 452 KB)
14. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v oddělení výzkumu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 528 KB)
14. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 646 KB)
13. 07. 2023 Jindřichovický potok (443041) - Rozhodnutí o změně (PDF, 488 KB)
13. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v sekci státního tajemníka v oddělení státní služby v Ministerstvu zemědělství (PDF, 557 KB)
11. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru personálním v oddělení personálních činností v Ministerstvu zemědělství (PDF, 497 KB)
04. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení živočišných komodit a ústřední evidence zvířat v odboru živočišných komodit a ochrany zvířat v Ministerstvu zemědělství (PDF, 499 KB)
03. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru legislativního a právního v Ministerstvu zemědělství (PDF, 515 KB)
03. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru pro vztahy s EU a zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 540 KB)
03. 07. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ vedoucího oddělení zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 725 KB)
28. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru ekonomiky a rozpočtu v oddělení programového a projektového financování v Ministerstvu zemědělství (PDF, 495 KB)
28. 06. 2023 Dokument "Oznámení o vyhlášení ..." již není dostupný.
28. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v oddělení výzkumu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 527 KB)
28. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada – analytik ICT v odboru informačních a komunikačních technologií v oddělení architektury a digitalizace v Ministerstvu zemědělství (PDF, 690 KB)
22. 06. 2023 námitka podjatosti KÚ JMK - změna povolení nakládání s vodami VN Nové Mlýny (PDF, 451 KB)
19. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru Řídicí orgán rozvoje venkova v oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci v Ministerstvu zemědělství (PDF, 553 KB)
16. 06. 2023 Oznámení o zahájení správního řízení (PDF, 399 KB)
12. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru vodovodů a kanalizací v oddělení metodického řízení provozu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 731 KB)
12. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru informačních a komunikačních technologií v oddělení registrů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 532 KB)
12. 06. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK v oddělení analytickém a benchmarkinguv Ministerstvu zemědělství (PDF, 648 KB)
09. 06. 2023 Žádost o provedení změny v rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru (PDF, 432 KB)
30. 05. 2023 Dokument "Oznámení o vyhlášení ..." již není dostupný.
24. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/vrchní referentka v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 679 KB)
24. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení státní služby v Ministerstvu zemědělství (PDF, 550 KB)
23. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru živočišných komodit a ochrany zvířat v oddělení živočišných komodit a ústřední evidence zvířat v Ministerstvu zemědělství (PDF, 549 KB)
19. 05. 2023 Usnesení o zahájení přezkumného řízení (PDF, 653 KB)
19. 05. 2023 Nabídka nepotřebného majetku (PDF, 522 KB)
15. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru informačních a komunikačních technologií v oddělení registrů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 259 KB)
12. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru potravinářském v oddělení pro víno v Ministerstvu zemědělství (PDF, 549 KB)
12. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru informačních a komunikačních technologií v oddělení registrů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 506 KB)
12. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru pro vztahy s EU v oddělení koordinace evropských záležitostí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 517 KB)
12. 05. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/ odborná referentka – asistent/asistentka ředitele odboru v odboru státní správy myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 507 KB)
05. 05. 2023 Přečíslování revíru Morava 25 (PDF, 426 KB)
04. 05. 2023 Dokument "Rozhodnutí o odvolání..." již není dostupný.
28. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru průřezových činností a zemědělských informací v oddělení půdy a geoprostorových informací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 727 KB)
28. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru průřezových činností a zemědělských informací v oddělení průřezových agend v Ministerstvu zemědělství (PDF, 766 KB)
26. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru environmentálním a ekologického zemědělství v oddělení OZE a environmentálních strategií (PDF, 558 KB)
24. 04. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 527 KB)
24. 04. 2023 Uveřejnění "Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat na území ČR" (PDF, 540 KB)

XML