Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku Decis Forte (PDF, 895 KB)
25. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – pověřenec pro ochranu osobních údajů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 423 KB)
25. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení investic a rozpočtu v odboru vnitřní správy v Ministerstvu zemědělství (PDF, 412 KB)
25. 11. 2021 Nařízení SVS čj. SV/2021/144958-G ze dne 24.11.2021 o MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy, tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky (PDF, 519 KB)
23. 11. 2021 Nařízení SVS č.j.SVS/2021/143556-G ze dne 23.11.2021 o MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy-vysoce patogenní influenzy ptáků (aviární influenzy) na území České republiky (PDF, 656 KB)
22. 11. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku MIMIC (PDF, 906 KB)
19. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci v odboru Řídící orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 408 KB)
16. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení v odboru Řídící orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 414 KB)
16. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod v Ministerstvu zemědělství (PDF, 416 KB)
12. 11. 2021 Rozhodnutí o změně postupu zarybňování a změně výměry - Labe 25, 411 057 - ČRS, MO Týnec nad Labem (PDF, 417 KB)
12. 11. 2021 Rozhodnutí o změně postupu zarybňování, zrušení výjimek a změně popisu - Vltava 4, 401016 - ČRS, ÚS města Prahy (PDF, 427 KB)
12. 11. 2021 Rozhodnutí o zrušení výjimek, změně popisu, změně CHRO - Šárecký potok 1, 401 012 - ČRS, ÚS města Prahy (PDF, 405 KB)
12. 11. 2021 Rozhodnutí o změně postupu zarybňování, zrušení výjimek a změně popisu - Vinořský potok 1, 401 014 - ČRS, ÚS města Prahy (PDF, 418 KB)
12. 11. 2021 Force 1,5 G / UKZ - nařízení (PDF, 829 KB)
12. 11. 2021 Decis Forte / UKZ - nařízení (PDF, 896 KB)
11. 11. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Mospilan Mizu 120 SL (PDF, 732 KB)
09. 11. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Národní agentury pro zemědělský výzkum v odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 410 KB)
08. 11. 2021 Oznámení o možnosti nominace kandidáta na pozici člena Rady Vinařského fondu (PDF, 340 KB)
05. 11. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Dagonis (PDF, 760 KB)
04. 11. 2021 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2021_č.j. 57174-2020-MZE-18141 ze dne 19.11.2020 (PDF, 1 MB)
31. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 411 KB)
31. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení stížností, kontroly a regulace v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK v Ministerstvu zemědělství (PDF, 413 KB)
31. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení živočiš. komodit a ústř. ev. zvířat v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 417 KB)
31. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Flipper (PDF, 760 KB)
31. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku SpinTor (PDF, 923 KB)
31. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o povolení pro omezené a kontrolované použití přípravků Cruiser 600 FS a Poncho Beta (PDF, 726 KB)
31. 10. 2021 Rozhodnutí o změně rybářského revíru Smědá 1, 441 055 - vyjmutí nádrže Kunratická - ČRS, Severočeský ÚS (PDF, 389 KB)
31. 10. 2021 Opatření obecné povahy 1/2021Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/017360-G z 4. 2. 2021 o MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (tzv. "ptačí chřipky") na území České republiky (PDF, 732 KB)
31. 10. 2021 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/013009-G z 26. 1. 2021 o MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky (PDF, 720 KB)
27. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 411 KB)
27. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení stížností, kontroly a regulace v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK v Ministerstvu zemědělství (PDF, 413 KB)
26. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení živočiš. komodit a ústř. ev. zvířat v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 417 KB)
25. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Flipper (PDF, 760 KB)
21. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití přípravku SpinTor (PDF, 923 KB)
21. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o povolení pro omezené a kontrolované použití přípravků Cruiser 600 FS a Poncho Beta (PDF, 726 KB)
12. 10. 2021 Pyramid / SWE - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření na menšinová použití (PDF, 700 KB)
07. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Decis Forte (PDF, 914 KB)
06. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku TOPREX (PDF, 735 KB)
05. 10. 2021 Žádost o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí - vodovody Luka (PDF, 440 KB)
05. 10. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Národní agentury pro zemědělský výzkum v odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 410 KB)
04. 10. 2021 Rozhodnutí o změně rybářského revíru Smědá 1, 441 055 - vyjmutí nádrže Kunratická - ČRS, Severočeský ÚS (PDF, 389 KB)
01. 10. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku FROOTI (PDF, 752 KB)
22. 09. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Gibb Plus (PDF, 721 KB)
22. 09. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Globaryll 100 (PDF, 720 KB)
20. 09. 2021 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Movento 100 SC (PDF, 888 KB)
16. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího v oddělení Národní agentury pro zemědělský výzkum v odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 442 KB)
16. 09. 2021 Usnesení o převzetí žádosti MENDELU od Krajského úřadu (PDF, 373 KB)
15. 09. 2021 Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů rostlin v ochraně rostlin přípravkem Captan 80 WG (PDF, 757 KB)
14. 09. 2021 Nabídka nepotřebného majetku (PDF, 745 KB)
07. 09. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace evropských záležitostí v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 414 KB)

XML