Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 Ministerský rada v oddělení průřezových agend v odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 482 KB)
26. 01. 2021 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2021/013009-G z 26. 1. 2021 o MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy na území České republiky (PDF, 720 KB)
22. 01. 2021 EXIREL - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do ovocných stromů proti škůdcům (PDF, 758 KB)
18. 01. 2021 Roundup Klasik Pro / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 716 KB)
18. 01. 2021 Touchdown Quattro / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 722 KB)
15. 01. 2021 Nové rozhodnutí o odvolání (01/2021)- změna manipulačního řádu VD Orlík (PDF, 628 KB)
11. 01. 2021 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení koordinace evropských záležitostí v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 427 KB)
18. 12. 2020 Návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik - elektronická úřední deska (PDF, 471 KB)
18. 12. 2020 Návrh plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik - elektronická úřední deska (PDF, 564 KB)
16. 12. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Captan 80 WG (PDF, 524 KB)
10. 12. 2020 SIGNUM - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do borůvky a rukoly (PDF, 783 KB)
10. 12. 2020 REVUS - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do rukoly (PDF, 682 KB)
08. 12. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Alar 85 SG (PDF, 684 KB)
04. 12. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Pictor Active (PDF, 808 KB)
02. 12. 2020 Rozhodnutí o odvolání rybník Blatec (PDF, 523 KB)
25. 11. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Luna Sensation (oprava) (PDF, 764 KB)
25. 11. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY_Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace na rok 2021_č.j. 57174-2020-MZE-18141 ze dne 19.11.2020 (PDF, 1 MB)
24. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení speciálních plodin v odboru zemědělských komodit (PDF, 480 KB)
23. 11. 2020 Rozhodnutí o odvolání - podjatost (PDF, 591 KB)
23. 11. 2020 CALLISTO 480 SC - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití do svazenky shloučené (PDF, 760 KB)
20. 11. 2020 Oznámení o pokračování v řízení (PDF, 399 KB)
19. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/právník v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 473 KB)
19. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 477 KB)
13. 11. 2020 Nařízení ÚVS SVS č.j.: SVS/2020/131356-G ze dne 12.11.2020 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření AMP na území ČR_v oblasti s intenzivním odlovem 2020 - Liberecký, Ústecký krajNařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Luna Sensation (PDF, 832 KB)
09. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 486 KB)
09. 11. 2020 Rozhodnutí o odvolání - Plavební komora Praha-Nové Město č.j. MHMP 966664/2019 ze dne 6.8.2019 (PDF, 836 KB)
06. 11. 2020 Cruiser OSR / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o povolení POR pro omezené a kontrolované použití (PDF, 753 KB)
27. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v Oddělení koncepcí lesního hospodářství v Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 505 KB)
27. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 484 KB)
27. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – administrátor dotací v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 484 KB)
27. 10. 2020 Vyhlášení výběrového řízení na rybářský revír Jevíčka 1P (PDF, 484 KB)
21. 10. 2020 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Pendifin 400 SC (PDF, 521 KB)
20. 10. 2020 R o odvolání proti opravnému R KUZL - Přeložka Přílepského potoka - Dálnice R49 - Hulín - Fryšták (PDF, 426 KB)
19. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení průřezových agend v odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 569 KB)
14. 10. 2020 Kabuki/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití (PDF, 728 KB)
06. 10. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemí Asie a obchodní politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 554 KB)
06. 10. 2020 SCORE 250 EC - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do pažitky (PDF, 701 KB)
05. 10. 2020 Opatření obecné povahy - zvyšování přirozeného obsahu alkoholu (PDF, 613 KB)
02. 10. 2020 Nařízení ÚKZÚZ k řešení mimořádných stavů v ochraně rostlin přípravkem Cruiser 600 FS, Cruiser SB (PDF, 655 KB)
30. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru právního v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 581 KB)
30. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení hospodářských zvířat v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 544 KB)
23. 09. 2020 Nabídka nepotřebného majetku - nábytek a elektrospotřebiče č.j. 47609/2020-MZE-11143 (PDF, 726 KB)
23. 09. 2020 Usnesení - prodloužení termínu rozhodnutí KÚ Jihomoravského kraje, pochybnost VT, Malhostovice (PDF, 619 KB)
21. 09. 2020 Opatření obecné povahy - přikyselování, povolení vinařské technologie (PDF, 607 KB)
11. 09. 2020 Benevia/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku (PDF, 675 KB)
08. 09. 2020 Rozhodnutí o odvolání - 2020 (PDF, 296 KB)
03. 09. 2020 Nařízení Ratron GW / UKZ - nory (PDF, 737 KB)
03. 09. 2020 Nařízení Stutox II / UKZ - nory (PDF, 741 KB)
03. 09. 2020 Nařízení Stutox II / UKZ - rozhoz (PDF, 732 KB)
03. 09. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení personálních činností v odboru personálním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 209 KB)

XML