Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 03. 2019 Actara 25 WG/UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 490 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka/náměstkyně pro řízení Sekce zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 221 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka/náměstkyně pro řízení Sekce EU a zahraničních vztahů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 229 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení bezpečnosti potravin v odboru bezpečnosti potravin v Ministerstvu zemědělství (PDF, 175 KB)
14. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/034053-G z 14.3. 2019_změna MVO č.j. SVS/2018/127886-G z 26.10.2018 k AMP - celostátní_intenzivní odlov_trofeje_kuchyňské odpady_seno_sláma (PDF, 194 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení koordinace cross compliance v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 169 KB)
14. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Celostátní sítě pro venkov a technické pomoci v odboru Řídicí orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 199 KB)
14. 03. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2019/0033005-G z 12. 3. 2019 o ukončení platnosti MVO č. j. SVS/2017/097138-G ze dne 14. 8. 2017, ve znění nařízení č. j. SVS/2017/102751-G ze dne 29. 8. 2017 a ve znění nařízení č. j. SVS/2017/118650-G ze (PDF, 269 KB)
13. 03. 2019 Vyrozumění o právu seznámit se s podklady rozhodnutí (PDF, 247 KB)
11. 03. 2019 Dessicash 20% SL / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení Nařízení o povolení (PDF, 375 KB)
05. 03. 2019 Cruiser OSR, Elado FS 480 / UKZ - nařízení (výsev) (PDF, 344 KB)
01. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Sekci lesního hospodářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 233 KB)
01. 03. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Sekci státního tajemníka (sekretariát sekce) v Ministerstvu zemědělství (PDF, 178 KB)
01. 03. 2019 EDN/UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 601 KB)
26. 02. 2019 Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení myslivosti v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 167 KB)
22. 02. 2019 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS-2019-024048-G z 19.2.2019 o změně nařízení č.j. SVS-2018-039334-G z 28.3.2018 - změna podmínek pro přemisťování domácích prasat (PDF, 193 KB)
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele odboru informačních a komunikačních technologií v Sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 296 KB)
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení v odboru Řídicí orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 165 KB)
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru kanceláře ministra - sekretariát I. v Ministerstvu zemědělství (PDF, 174 KB)
15. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v odboru kanceláře ministra - sekretariát II. v Ministerstvu zemědělství (PDF, 174 KB)
13. 02. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího oddělení speciálních plodin v odboru rostlinných komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 228 KB)
05. 02. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Quick 5 EC (PDF, 345 KB)
05. 02. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku GraFoP (PDF, 345 KB)
05. 02. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Quick 5 EC (PDF, 345 KB)
05. 02. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku GraFoP (PDF, 345 KB)
01. 02. 2019 Cruiser OSR, Elado FS 480 / UKZ - nařízení (výsev) (PDF, 344 KB)
01. 02. 2019 Cruiser OSR, Elado FS 480 / UKZ - nařízení (výsev) (PDF, 344 KB)
29. 01. 2019 Nabídka nepotřebného majetku - 1. kolo (PDF, 430 KB)
25. 01. 2019 SpinTor / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 607 KB)
23. 01. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Xara (PDF, 344 KB)
22. 01. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 168 KB)
18. 01. 2019 Nařízení SVS č.j. SVS/2019/007910-G z 17.1.2019 o ukončení platnosti MVO k prevenci SLAK a moru malých přežvýkavců č.j. SVS/2018/079746-G z 2.7.2018 (PDF, 192 KB)
07. 01. 2019 Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 173 KB)
07. 01. 2019 Výběrové řízení na služební místo ředitele Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Sekci lesního hospodářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 232 KB)
18. 12. 2018 Nařízení ÚKZÚZ o zrušení MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Vitavax 2000 (PDF, 377 KB)
18. 12. 2018 Nařízení ÚKZÚZ o zrušení MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Mustang Forte (PDF, 376 KB)
14. 12. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/151568-G ze dne 12.12.2018 o změně nařízení č.j.SVS/2018/134060-G z 8.11.2018_ o zákazu používání antiparazitik (PDF, 276 KB)
13. 12. 2018 Zamítnutí odvolání do usnesení o prodloužení lhůty (PDF, 299 KB)
12. 12. 2018 Nařízení ÚKZÚZ - Aromia bungii, důvodová zprávaRozhodnutí o odvolání (PDF, 282 KB)
11. 12. 2018 Cruiser OSR / UKZ - nařízení (PDF, 553 KB)
11. 12. 2018 Elado FS 480 / UKZ - nařízení (PDF, 562 KB)
11. 12. 2018 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZ..." již není dostupný.
11. 12. 2018 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZ..." již není dostupný.
05. 12. 2018 Cruiser OSR / UKZ - nařízení (PDF, 553 KB)
02. 12. 2018 Cruiser OSR / UKZ - nařízení (PDF, 551 KB)
02. 12. 2018 Elado FS 480 / UKZ - nařízení (PDF, 561 KB)
02. 12. 2018 Prodloužení lhůty -Luka n.J. - pro zrušení povolení k provozování majetku spol. VAS, a.s. (PDF, 270 KB)
26. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v sekretariátu odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 169 KB)
23. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v sekretariátu odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 165 KB)
23. 11. 2018 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Vitavax 2000 (PDF, 343 KB)

XML