Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2019 Nařízení SVS č.j. SVS/2019/007910-G z 17.1.2019 o ukončení platnosti MVO k prevenci SLAK a moru malých přežvýkavců č.j. SVS/2018/079746-G z 2.7.2018 (PDF, 192 KB)
07. 01. 2019 Výběrové řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 173 KB)
07. 01. 2019 Výběrové řízení na služební místo ředitele Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Sekci lesního hospodářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 232 KB)
18. 12. 2018 Nařízení ÚKZÚZ o zrušení MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Vitavax 2000 (PDF, 377 KB)
18. 12. 2018 Nařízení ÚKZÚZ o zrušení MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Mustang Forte (PDF, 376 KB)
14. 12. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/151568-G ze dne 12.12.2018 o změně nařízení č.j.SVS/2018/134060-G z 8.11.2018_ o zákazu používání antiparazitik (PDF, 276 KB)
13. 12. 2018 Zamítnutí odvolání do usnesení o prodloužení lhůty (PDF, 299 KB)
12. 12. 2018 Nařízení ÚKZÚZ - Aromia bungii, důvodová zprávaRozhodnutí o odvolání (PDF, 282 KB)
11. 12. 2018 Cruiser OSR / UKZ - nařízení (PDF, 553 KB)
11. 12. 2018 Elado FS 480 / UKZ - nařízení (PDF, 562 KB)
11. 12. 2018 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZ..." již není dostupný.
11. 12. 2018 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZ..." již není dostupný.
05. 12. 2018 Cruiser OSR / UKZ - nařízení (PDF, 553 KB)
02. 12. 2018 Cruiser OSR / UKZ - nařízení (PDF, 551 KB)
02. 12. 2018 Elado FS 480 / UKZ - nařízení (PDF, 561 KB)
02. 12. 2018 Prodloužení lhůty -Luka n.J. - pro zrušení povolení k provozování majetku spol. VAS, a.s. (PDF, 270 KB)
26. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v sekretariátu odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 169 KB)
23. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v sekretariátu odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření v Ministerstvu zemědělství (PDF, 165 KB)
23. 11. 2018 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Vitavax 2000 (PDF, 343 KB)
23. 11. 2018 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2019 (PDF, 663 KB)
14. 11. 2018 Žádost prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí k provozování v+k v Lukách nad Jihalvou (PDF, 267 KB)
14. 11. 2018 Movento 100 SC - Nařízení menšinové použití (PDF, 510 KB)
13. 11. 2018 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY (PDF, 196 KB)
12. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 231 KB)
12. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení v odboru Řídicí orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 169 KB)
12. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení celostátní sítě pro venkov a technické pomoci v odboru Řídicí orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 170 KB)
08. 11. 2018 POLYRAM WG - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do celeru bulvového (PDF, 435 KB)
08. 11. 2018 Šetření za účelem zjištění data nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j. 825/90704/2008/ZPZ/Hu ze dne 16. 5. 2008 - výzva k vyjádření (PDF, 265 KB)
06. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení komitologie v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 222 KB)
05. 11. 2018 Dokument "Oznámení o vyhlášení ..." již není dostupný.
05. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení komitologie v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 171 KB)
02. 11. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu – ústředního ředitele/ředitelky Státního pozemkového úřadu (PDF, 198 KB)
02. 11. 2018 Cantus - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 487 KB)
31. 10. 2018 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření AMP na území České republiky č. j. SVS 2018-127866-G ze dne 26.10.2018 (PDF, 207 KB)
12. 10. 2018 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Mustang Forte (PDF, 344 KB)
12. 10. 2018 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Elegant 2 FD (PDF, 344 KB)
09. 10. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady (právník) v oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 167 KB)
02. 10. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení bezpečnostní politiky (utajované informace) v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 174 KB)
02. 10. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení bezpečnostní politiky (vnitřní bezpečnost) v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 174 KB)
01. 10. 2018 Časový plán a program prací k připomínkám - elektronická úřední deskaOznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení pro víno v odboru rostlinných komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 226 KB)
27. 09. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v Sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 171 KB)
27. 09. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení evropských politik v odboru pro vztahy s EU v Ministerstvu zemědělství (PDF, 167 KB)
20. 09. 2018 MUSTANG - NAŘÍZENÍ UKZUZ o rozšíření na menšinová použití (PDF, 457 KB)
19. 09. 2018 Nařízení UKZUZ - Cruiser 600 FS/Cruiser SB - povolení k výsevu namořeného osiva cukrovky (PDF, 388 KB)
19. 09. 2018 Cruiser 350 FS / UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 411 KB)
19. 09. 2018 Gaucho 70 WS / UKZ - zrušení nařízení (PDF, 414 KB)
19. 09. 2018 Confidor 200 OD / UKZ - zrušení nařízení (PDF, 452 KB)
18. 09. 2018 ACTARA 25 WG / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení Nařízení o povolení na menšinové použití (PDF, 454 KB)
14. 09. 2018 Vaztak Active / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití (PDF, 543 KB)
14. 09. 2018 Vaztak Les / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ pro omezené a kontrolované použití (PDF, 545 KB)

XML