Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 200 KB)
13. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení zemí SNS, Afriky a proexportní politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 218 KB)
13. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení zemědělských vstupů v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 225 KB)
06. 12. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení potravinového práva a kvality potravin v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 193 KB)
06. 12. 2019 Nařízení ÚKZÚZ_Cruiser 600 FS_Cruiser SB_Poncho Beta 4533_výsev cukrovky (PDF, 512 KB)
28. 11. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinové použití přípravku Propulse (PDF, 521 KB)
26. 11. 2019 Coragen 20 SC / UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení (PDF, 536 KB)
21. 11. 2019 VitiSan / UKZ - nařízení (PDF, 515 KB)
20. 11. 2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY-"METODIKA KONTROLY ZDRAVÍ A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2020"Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – právníka v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 210 KB)
20. 11. 2019 Rozhodnutí o vyhlášení rybářského revíru Černý rybník Mošnice (PDF, 203 KB)
19. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 192 KB)
18. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Projektových opatření II. v odboru Řídicí orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)
18. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru pro vztahy s EU v sekci EU a zahraničních vztahů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 233 KB)
14. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení prostorových informací v odboru zemědělských registrů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 105 KB)
12. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborného referenta v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 185 KB)
11. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Národní agentura pro zemědělský výzkum v odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)
06. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení státní správy ve vodním hospodářství v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)
06. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení potravinového práva a kvality potravin v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 188 KB)
06. 11. 2019 DECIS FORTE - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do jetelů, lničky, tolice (PDF, 508 KB)
06. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení zemí Asie a rozvojové politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 302 KB)
05. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení zemí Asie a rozvojové politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 231 KB)
04. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení ochrany lesa v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 208 KB)
31. 10. 2019 Movento 100 SC / UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 545 KB)
31. 10. 2019 Delan Pro / UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 517 KB)
29. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení mimounijních evropských zemí, Amerik a rozvojové politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 220 KB)
25. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení právní a licenční podpory v odboru právním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 218 KB)
23. 10. 2019 Fusilade Forte 150 EC/UKZ - nařízení o rozšíření na menšinová použití (PDF, 530 KB)
18. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 205 KB)
18. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení výzkumu v odboru vědy, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 211 KB)
11. 10. 2019 NATUREN Koncentrát Proti plevelům (UKZ) - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 504 KB)
10. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 192 KB)
10. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení komodit skotu a krmiv v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 230 KB)
09. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent v odboru environmentálních podpor PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)
08. 10. 2019 AMISTAR - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do salátu a pažitky (PDF, 512 KB)
03. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru environmentálního a ekologického zemědělství v sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 235 KB)
02. 10. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru zemědělských komodit v sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 224 KB)
02. 10. 2019 NATUREN Postřik Proti plevelům - nařízení (PDF, 508 KB)
02. 10. 2019 B-Nine SG - nařízení (PDF, 507 KB)
30. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení ekonomického řízení a controllingu I. v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
30. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v oddělení ekonomického řízení a controllingu II. v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)
24. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Oddělení rybářství a včelařství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 226 KB)
24. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení z moci úřední (PDF, 204 KB)
24. 09. 2019 Nařízení ÚKZÚZ - zrušení výjimky STUTOX II (aplikace rozhozem) (PDF, 362 KB)
18. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 173 KB)
16. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 230 KB)
16. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru zemědělských registrů v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 236 KB)
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Přikyselování, povolení vinařské technologie (PDF, 279 KB)
09. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Oddělení potravinového práva a kvality potravin v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 234 KB)
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 190 KB)

XML