Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Přikyselování, povolení vinařské technologie (PDF, 279 KB)
09. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Oddělení potravinového práva a kvality potravin v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 234 KB)
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci v Odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 190 KB)
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru environmentálního a ekologického zemědělství v sekci zemědělství a potravinářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 236 KB)
06. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení mimounijních evropských zemí, Amerik a rozvojové politiky v odboru zahraničně obchodní spolupráce v Ministerstvu zemědělství (PDF, 231 KB)
05. 09. 2019 Phostoxin tablety / UKZ - nařízení o povolení menšinového použití (PDF, 692 KB)
04. 09. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – pověřenec pro ochranu osobních údajů, risk manager v Ministerstvu zemědělství (PDF, 219 KB)
04. 09. 2019 MOVENTO 100 SC - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do zelenin (PDF, 529 KB)
30. 08. 2019 Opatření obecné povahyOznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení vody v krajině a rozpočtu v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod v Ministerstvu zemědělství (PDF, 213 KB)
29. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady v Oddělení hospodářské úpravy lesů v Odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 207 KB)
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení polních plodin v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 200 KB)
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení polních plodin v odboru zemědělských komodit v Ministerstvu zemědělství (PDF, 227 KB)
28. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí oddělení komunikace s veřejností v odboru kanceláře ministra v Ministerstvu zemědělství (PDF, 225 KB)
26. 08. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Pendimex 330 EC (PDF, 341 KB)
26. 08. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Sharpen 33 EC (PDF, 339 KB)
23. 08. 2019 Žádost o prodloužení lhůty - veřejná služba v Jihlavě (PDF, 284 KB)
23. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení obecné strategie, analýz, monitoringu a hodnocení v odboru Řídící orgán PRV v Ministerstvu zemědělství (PDF, 206 KB)
19. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 193 KB)
16. 08. 2019 Milbeknock - nařízení (PDF, 526 KB)
15. 08. 2019 Clap/SWE - nařízení o rozšíření na menšinová použití (PDF, 531 KB)
09. 08. 2019 Nařízení ÚKZÚZ (PDF, 365 KB)
05. 08. 2019 Stutox II / UKZ - nařízení o povolení výjimky na 120 dnů - aplikace do nor (refugia, interfugia) (PDF, 518 KB)
05. 08. 2019 Stutox II / UKZ - nařízení o povolení výjimky na 120 dnů - plošná aplikace (PDF, 553 KB)
01. 08. 2019 Stutox II / UKZ - nařízení o povolení výjimky na 120 dnů - aplikace do nor (PDF, 522 KB)
31. 07. 2019 Stopkus/UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 548 KB)
31. 07. 2019 Aversol/UKZ - nařízení ÚKZÚZ (PDF, 549 KB)
22. 07. 2019 Resortni_nabidka_nepotrebneho_nemoviteho_majetku_dle_19_zakona_c._219_2000_Sb._pozemky_v_k._u._Strakonice (PDF, 235 KB)
15. 07. 2019 CORAGEN 20 SC / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 504 KB)
12. 07. 2019 Luna Privilege / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 562 KB)
11. 07. 2019 BISCAYA 240 OD - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 505 KB)
10. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru zahraničně obchodní spolupráce v sekci EU a zahraničních vztahů v Ministerstvu zemědělství (PDF, 237 KB)
04. 07. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení veřejných zakázek v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 208 KB)
29. 06. 2019 EDN/UKZ - Nařízení ÚKZÚZ, navazující (PDF, 710 KB)
26. 06. 2019 Žádost o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí (PDF, 269 KB)
20. 06. 2019 SYSTIVA - NAŘÍZENÍ ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití do ostropestřce mariánského (PDF, 479 KB)
19. 06. 2019 Apel / UKZ - zrušení nařízení (PDF, 478 KB)
13. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení přímých plateb v odboru přímých plateb v Ministerstvu zemědělství (PDF, 209 KB)
13. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada – metodik dotací v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 201 KB)
11. 06. 2019 Contans WG/UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření na menšinová použití (PDF, 518 KB)
10. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerského rady – administrátora dotací v oddělení odvětvové ekonomiky v odboru ekonomiky a rozpočtu v Ministerstvu zemědělství (PDF, 203 KB)
10. 06. 2019 Benevia / UKZ - Nařízení ÚKZÚZ o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 519 KB)
10. 06. 2019 Nařízení ÚKZÚZ o MRO zákazu uvádění na trh a používání přípravku Troy 480 (PDF, 156 KB)
07. 06. 2019 Integral Pro/UKZ - nařízení o rozšíření povolení na menšinová použití (PDF, 513 KB)
03. 06. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada - metodik spisové služby v oddělení správního archivu a spisové služby v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 202 KB)
31. 05. 2019 Rozhodnutí v přezkumném řízení II. (PDF, 325 KB)
30. 05. 2019 Contans WG/UKZ - nařízení ÚKZÚZ o rozšíření na menšinová použití (PDF, 522 KB)
30. 05. 2019 Actara 25 WG / UKZ - nařízení (PDF, 519 KB)
29. 05. 2019 Storanet / UKZ - nařízení UKZ - výjimka na 120 dní (PDF, 518 KB)
28. 05. 2019 Nabídka nepotřebného majetku centrála a regiony (PDF, 732 KB)

XML