Ministerstvo zemědělství

Instituce
Ministerstva

http://eagri.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1

Datová schránka: yphaax8
E-mail: posta@mze.cz

Podřízené úřední desky

Státní pozemkový úřad

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení architektury a digitalizace v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 849 KB)
24. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení rozpočtu a financování v Ministerstvu zemědělství (PDF, 518 KB)
22. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ vedoucího oddělení správního archivu a spisové služby v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 581 KB)
20. 03. 2023 Předklad odvolání proti rozhodnutí č.j. MHMP 1919526/2022 ze dne 24.10.2022 včetně předložení spisového materiálu vedeného pod spisovou značkou S-MHMP 395036/2021 - stavba vodního díla "DOCK MARINA" (PDF, 448 KB)
17. 03. 2023 Aukční řízení k pronájmu rekreačního zařízení „chata AMOR" čp. 163, Pec pod Sněžkou - opakování (PDF, 389 KB)
15. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada „interní auditor/interní auditorka“ v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 508 KB)
13. 03. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti n..." již není dostupný.
03. 03. 2023 Ukončení MVO - AI (PDF, 453 KB)
01. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení aproximace a dotační legislativy v odboru legislativním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 508 KB)
01. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení registrů v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 552 KB)
01. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení Ekologického zemědělství v odboru Environmentálním a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 682 KB)
01. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 527 KB)
28. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo vedoucího/vedoucí v oddělení programového a projektového financování v odboru ekonomiky a rozpočtu (PDF, 517 KB)
28. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení státní správy a hospodářské úpravy lesa v odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesa v Ministerstvu zemědělství (PDF, 680 KB)
28. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení personálních činností v odboru personálnímv Ministerstvu zemědělství (PDF, 681 KB)
22. 02. 2023 Opatření obecné povahy "2. úprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2023" (PDF, 389 KB)
22. 02. 2023 Uveřejnění "Nařízení SVS - MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy AI na území ČR" (PDF, 480 KB)
14. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení metodického řízení provozu v odboru vodovodů a kanalizací (PDF, 781 KB)
14. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení odstraňování povodňových škod a ostatních opatření ve vodním hospodářství v odboru vody v krajině a odstraňování povodňových škod v Ministerstvu zemědělství (PDF, 505 KB)
13. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení bezpečnostní politiky v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 525 KB)
10. 02. 2023 Aukční řízení k pronájmu rekreačního zařízení „chata AMOR" čp. 163, Pec pod Sněžkou (PDF, 386 KB)
02. 02. 2023 ÚVS nařízení SVS MVO,ukončující nařízení č.j.SVS/2022/037830-G ze dne 16.3.22 (PDF, 460 KB)
02. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení analytickém a benchmarkingu v odboru hlavního regulátora a vrchního dohledu sektoru VaK (PDF, 669 KB)
02. 02. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný referent/odborná referentka v sekretariátu odboru Řídicí orgán OP Rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 657 KB)
31. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení personálních činností v odboru personálním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 658 KB)
26. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení pro úřední kontroly v potravinovém řetězci v odboru potravinářském v Ministerstvu zemědělství (PDF, 658 KB)
24. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího v oddělení architektury a digitalizace v odboru informačních a komunikačních technologií v Ministerstvu zemědělství (PDF, 784 KB)
19. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/ vedoucího v oddělení správy povodí v odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí v Ministerstvu zemědělství (PDF, 747 KB)
17. 01. 2023 Opatření obecné povahy "Úprava Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 2023" (PDF, 424 KB)
06. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení právní podpory v odboru právním v Ministerstvu zemědělství (PDF, 660 KB)
06. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru personálního v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 362 KB)
06. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 385 KB)
06. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení státní služby v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 331 KB)
05. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky odboru personálního v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 702 KB)
05. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 745 KB)
05. 01. 2023 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada v oddělení státní služby v sekci státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství (PDF, 660 KB)
23. 12. 2022 Žádost o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí (PDF, 429 KB)
22. 12. 2022 Zveřejnění materiálu - opatření obecné povahy "Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace 2023" (PDF, 890 KB)
22. 12. 2022 Uveřejnění materiálu "Úprava metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace 2022" (PDF, 370 KB)
22. 12. 2022 Uveřejnění materiálu "Nařízení KVS MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy – AMP na území ČR" (PDF, 233 KB)
20. 12. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení průřezových agend v odboru průřezových činností a zemědělských informací v Ministerstvu zemědělství (PDF, 417 KB)
20. 12. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení půdy a geoprostorových informací v odboru průřezových činností a zemědělských informacív Ministerstvu zemědělství (PDF, 410 KB)
15. 12. 2022 Uveřejnění materiálu "Nařízení SVS - MVO k zamezení šíření nebezpečné nákazy AI na území ČR"Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení krizového řízení v odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení v Ministerstvu zemědělství (PDF, 413 KB)
15. 12. 2022 Nařízení SVS - ukončení MVO k africkému moru prasat ze dne 30. 11. 2021 (PDF, 70 KB)
13. 12. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení rybářství a včelařství v odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 405 KB)
08. 12. 2022 Uveřejnění materiálu "Úprava metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace 2022" (PDF, 380 KB)
06. 12. 2022 Rozhodnutí o odvolání (PDF, 498 KB)
06. 12. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada/interní auditor v oddělení interního auditu v odboru auditu a supervize v Ministerstvu zemědělství (PDF, 411 KB)
29. 11. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ministerský rada v oddělení precizního zemědělství v odboru precizního zemědělství, výzkumu a vzdělávání v Ministerstvu zemědělství (PDF, 405 KB)
25. 11. 2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí/vedoucího v oddělení obnovitelných zdrojů energie a environmentálních strategií v odboru environmentálního a ekologického zemědělství v Ministerstvu zemědělství (PDF, 440 KB)

XML