Ministerstvo kultury

Instituce
Ministerstva

http://mkcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1

Datová schránka: 8spaaur

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 12. 2022 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,na základě žádosti podané dne 1.12.2022 OPP
15. 12. 2022 Poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.,na základě žádosti podané dne 1.12.2022 SOM
14. 12. 2022 Referent - Referentka – Tiskové oddělení
14. 12. 2022 Opatření obecné povahy č. 2/2021 o prohlášení památkové zóny Královo Pole
13. 12. 2022 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 29.11.2022 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.8.2022
09. 12. 2022 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 5.12.2022 -  Příloha č.1
01. 12. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o poskytnutí příspěvku Programu restaurování movitých kulturních památek v roce 2022 OPP 1.12.2022
01. 12. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení - Kulturní aktivity  OPP 30.11.2022 
29. 11. 2022 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 13.9.2022
26. 11. 2022 Usnesení o spojení řízení a opravné rozhodnutí - NPO status umelce 3/2022 (kreativní učení)
25. 11. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 318 Kancelář bezpečnostního ředitele
25. 11. 2022 MPZ_Znojmo_klasifikace vyvěšeno 25.11.2022 MPZ_Znojmo hranice  vyvěšeno 25.11.2022
24. 11. 2022 vedoucí Oddělení účetnictví
24. 11. 2022 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 11.11. 2022 SOAP
23. 11. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí příspěvku v Havarijním programu společně 2022_OPP_23_11_2022
15. 11. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve společném řízení PZAD_2022
11. 11. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí_ dotace_hromadné_OPP_REG_2022
09. 11. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí_ dotace_hromadné_OPP_REG_2022
07. 11. 2022 Odpověď na žádost dle 106-1999 Sb podané dne 24_10_2022
03. 11. 2022 vedoucí Oddělení územních garantů
25. 10. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 39 – vedoucí Kanceláře státní tajemnice
21. 10. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1.KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č.365 Vedoucí oddělení metodiky a administrace - Odbor strukturálních fondů
20. 10. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.399 Odbor řízení lidských zdrojů
12. 10. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 241 Samostatné oddělení IT a spisové služby
11. 10. 2022 Opatření obecné povahy č. 2/2021 o prohlášení památkové zóny Královo Pole a určení podmínek ochrany - OOP PZ Královo Pole
10. 10. 2022 Usnesení o spojení řízení a zamítnutí žádostí - NPO status umelce 3/2022 (kreativní učení)
07. 10. 2022 Usnesení o spojení řízení a zamítnutí žádostí - Kulturní aktivity v gesci oddělení umění MK v roce 2022
27. 09. 2022 hodný kandidát-kandidátka na pozici referent-referentka
16. 09. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 228 – Oddělení investic – Odbor ekonomický
15. 09. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 391 Odbor strukturálních fondů
13. 09. 2022 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na základě žádosti podané dne 20.6.2022 SOAP
08. 09. 2022 Poskytnutí informace dle zákona č. 1061999 Sb. na základě žádosti podané dne 9.8.2022 SONCS
26. 08. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 31– ředitel/ředitelka Odboru řízení lidských zdrojů v Ministerstvu kultury
24. 08. 2022 Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidátky na pozici Asistentka/Office manažerka v Kanceláři státní tajemnice - zástup za MD/RD
23. 08. 2022 Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pozici právník – Odbor legislativní a právní
23. 08. 2022 Usnesení o spojení řízení - ISO II A 2022_Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
22. 08. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 309 Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly
19. 08. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 – Oddělení veřejných zakázek – Odbor ekonomický
16. 08. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení – odbor médií a audiovize 2022
08. 08. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti-K 21-2022
01. 08. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místa v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 388 a 391 Odbor strukturálních fondů
25. 07. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 228 – Oddělení investic – Odbor ekonomický
20. 07. 2022 Usnesení o spojení řízení - Podpora profesionálních kulturních aktivit vysílaných do zahraničí 2. kolo 2022 (OMV)
19. 07. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 145 – Oddělení právní – Odbor památkové péče
01. 07. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 381 Samostatné oddělení muzeí
30. 06. 2022 Usnesení o spojení řízení-ISO II D 2022-Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
17. 06. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o poskytnutí dotace – SOCNS - rok 2022 
10. 06. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Ministerský rada č. 326 - Oddělení kontroly - Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly
31. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 382 – Samostatné oddělení IT a spisové služby
30. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení místa ředitele/ředitelky Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, státní příspěvkové organizace

XML