Ministerstvo kultury

Instituce
Ministerstva

http://mkcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1

Datová schránka: 8spaaur

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 06. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí o poskytnutí dotace – SOCNS - rok 2022 
10. 06. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - Ministerský rada č. 326 - Oddělení kontroly - Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly
31. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 382 – Samostatné oddělení IT a spisové služby
30. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení místa ředitele/ředitelky Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, státní příspěvkové organizace
24. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 91 Sekce legislativní a ekonomické podpory kultury
24. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místa v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 389, 390, 392, 393 a 394 – Odbor strukturálních fondů
16. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - referent č. 245 – Samostatné oddělení IT a spisové služby
10. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 121 - Samostatné oddělení autorského práva  
10. 05. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí-ISO II B 2022-NPÚ
02. 05. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 371 Oddělení kulturních a kreativních odvětví – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví
29. 04. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí-Kulturní aktivity pro spolky 2022-Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
21. 04. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.374 - Kancelář státní tajemnice
15. 04. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 122 Samostatné oddělení autorského práva
14. 04. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 385 – Oddělení kontroly – Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly
04. 04. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 228 – Oddělení investic – Odbor ekonomický
04. 04. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - Odbor mezinárodních vztahů 2. kolo 2021
01. 03. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 386 Samostatné oddělení muzeí
25. 02. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 – Oddělení veřejných zakázek – Odbor ekonomický
24. 02. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 335 – Kancelář státní tajemnice
23. 02. 2022 Rozhodnutí o zamítnutí poskytnutí dotace z programu ISO II/A ze dne 22.2.2022
09. 02. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 385 – Oddělení kontroly – Odbor interního auditu a veřejnosprávní kontroly
25. 01. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 273 – Oddělení majetkové – Odbor hospodářský
18. 01. 2022 Pozice vedoucího ekonomického útvaru a rozpočtáře
18. 01. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 382 – Samostatné oddělení IT a spisové služby
12. 01. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 217 Oddělení účetní služby – Odbor příspěvkových organizací
08. 01. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 373 – Oddělení finančního řízení – Odbor příspěvkových organizací
04. 01. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 145 – Oddělení právní – Odbor památkové péče
03. 01. 2022 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 120 Samostatné oddělení autorského práva
22. 12. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 279 - vedoucí Oddělení Účetní služby - Odbor příspěvkových organizací
20. 12. 2021 Návrhy opatření obecné povahy o prohlášení památkové zóny Brno a Královo Pole
06. 12. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí příspěvku v programu Podpora obnovy kulturních památek ze dne 30.11.2021
03. 12. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 383 - Oddělení UNESCO a mezinárodní spolupráce - Odbor mezinárodních vztahů
02. 12. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí příspěvku ze dne 30.11.2021
29. 11. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 380 - Oddělení kulturních a kreativních průmyslů - Odbor umění, literatury a knihoven a kulturních a kreativních průmyslů
24. 11. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí
02. 11. 2021 Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pracovní místo č. 322 - Kancelář bezpečnostního ředitele
24. 09. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 108 - Oddělení bilaterální spolupráce - Odbor mezinárodních vztahů
21. 09. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 368 Samostatné oddělení Evropské unie
17. 09. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 361 Samostatné oddělení Evropské unie
14. 09. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 372 Kancelář státní tajemnice
10. 09. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místa v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 213 a 217 Oddělení účetní služby – Odbor příspěvkových organizací
01. 09. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí vydaných ve společném řízení - Odbor mezinárodních vztahů - 2. kolo 2021
18. 08. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 130 - Odbor výzkumu a vývoje
12. 08. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 376 - Oddělení kulturních a kreativních průmyslů - Odbor umění, literatury a knihoven a kulturních a kreativních průmyslů
10. 08. 2021 Opatření obecné povahy č. 1/2021 o prohlášení části krajinného celku - území Žatecká chmelařská krajina za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
09. 08. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II A 2021 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
29. 07. 2021 Kulturní aktivity v oblasti profesionálního umění - 2020 - rozhodnutí o zamítnutí žádostí
24. 07. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 365 - vedoucí Oddělení metodiky a administrace - Odbor strukturálních fondů
01. 07. 2021 Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pracovní místo projektový manažer - Odbor strukturálních fondů
28. 06. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 130 - Odbor výzkumu a vývoje

XML