Ministerstvo kultury

Instituce
Ministerstva

http://mkcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1

Datová schránka: 8spaaur

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 363 - Oddělení umění - Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
22. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 - Oddělení veřejných zakázek - Odbor ekonomický
20. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 317 Odbor regionální a národnostní kultury
08. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 369 - vedoucí Oddělení kulturních a kreativních průmyslů
16. 12. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 364 - ředitel-ředitelka Odboru strukturálních fondů v Ministerstvu kultury
11. 12. 2020 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve společném řízení - Kulturní aktivity v památkové péči
09. 12. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury, Vrchní ministerský rada č. 39 - Vedoucí kanceláře státního tajemníka
08. 12. 2020 Opatření obecné povahy č.1/2020 o prohlášení části krajinného celku - území Kladenská za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
19. 11. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 13 - vedoucí samostatného oddělení interního auditu
11. 11. 2020 Usnesení o spojení řízení - odbor památkové péče - příspěvky - Program záchrany architektonikého dědictví
05. 11. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na pracovní místo č. 208 - účetní do Oddělení účetnictví - Odbor ekonomický
28. 10. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 341 - Vedoucí oddělení Samostatné oddělení církví a náboženských společností
20. 10. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 107 - vedoucí oddělení bilaterální spolupráce v Odboru mezinárodních vztahů
19. 10. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerský rada č. 220 - vedoucí oddělení investic
12. 10. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 304 - oddělení účetní služby - Odbor příspěvkových organizací
30. 09. 2020 Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku – území Kladská za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
16. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 36 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
10. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 72 - oddělení kulturně výchovných aktivit - Odbor regionální a národnostní kultury
10. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 55 - oddělení umění - Odbor umění, literatury a knihoven
26. 08. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury ministerský rada č. 367 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
04. 08. 2020 Usnesení o spojení řízení – program „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií
30. 07. 2020 Program státní podpory festivalů profesionálního umění - rozhodnutí o zamítnutí žádosti
16. 07. 2020 Usnesení o spojení řízení – Odbor mezinárodních vztahů 2. kolo 2020
08. 07. 2020 Oddělení umění: usnesení o spojení řízení a rozhodnutí k zamítnutým žádostem o dotaci 2020
16. 06. 2020 Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2020
27. 05. 2020 Usnesení o spojení řízení - ISO II D 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
26. 05. 2020 Rozhodnutí z programu Podpora pro památky UNESCO
15. 04. 2020 Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce generální ředitelky/generálního ředitele Národní galerie v Praze
11. 03. 2020 Rozhodnutí o zamítnutí - Kulturní aktivity pro spolky 2020 - Samostatné oddělení ochrany kulturních statků
11. 03. 2020 Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí_Odbor mezinárodních vztahů 1. kolo 2020
20. 02. 2020 Veřejná soutěž o nejvýhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor Ministerstva kultury 2020
29. 01. 2020 Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Památníku Lidice
15. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu kultury
15. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 350 – vedoucí samostatného oddělení informačních technologií a spisové služby v Ministerstvu kultury
16. 12. 2019 Opatření obecné povahy č. 1/2019 o prohlášení území s historickým prostředím obce Uhřičice za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
07. 12. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení v programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2019
09. 10. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Rada č. 38 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů - Mzdová/ý účetní
04. 10. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 29 - oddělení územních grantů - Památková inspekce
02. 10. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádostí ve společném řízení v programu Kulturní aktivity v památkové péči na rok 2019
01. 10. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 302 - Oddělení ochrany kulturních památek - Odbor památkové péče
27. 09. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.178 - oddělení péče o sbírky - Odbor muzeí
15. 09. 2019 Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí dotace na projekt: "Mikulčické imprese 2019"
12. 09. 2019 Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí dotace na projekt: "Mikulčické imprese 2019"
08. 09. 2019 Rozhodnutí ve věci žádosti o změnu výše poskytnuté dotace na projekt: "Století změn. Každodennost v zámcích Valtice a Lednice mezi léty 1900 až 2000"
29. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Rada č. 37 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
26. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 327 - oddělení kontroly dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
23. 08. 2019 Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení literatury a knihoven MK
15. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 135 - Odbor výzkumu a vývoje
15. 08. 2019 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor MK
13. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 76 - vedoucí oddělení registrací - Odbor církví

XML