Ministerstvo kultury

Instituce
Ministerstva

http://mkcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1

Datová schránka: 8spaaur

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 365 - vedoucí Oddělení metodiky a administrace - Odbor strukturálních fondů
01. 07. 2021 Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pracovní místo projektový manažer - Odbor strukturálních fondů
28. 06. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 130 - Odbor výzkumu a vývoje
22. 06. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 379 - ředitel-ka Odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly
21. 06. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení
18. 06. 2021 Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pozici referent č. 373 - Oddělení finančního řízení - Odbor příspěvkových organizací
08. 06. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 379 - ředitel/ka Odboru interního auditu a veřejnosprávní kontroly
07. 06. 2021 Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku – území Žatecká chmelařská krajina za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
03. 06. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 130 - Odbor výzkumu a vývoje
21. 05. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 375 - Kancelář státního tajemníka
13. 05. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 228 - Oddělení investic v Odboru ekonomickém
08. 05. 2021 Výběrové řízení na pracovní místo č. 209 - účetní - Oddělení účetnictví - Odbor ekonomický
29. 04. 2021 Rozhodnutí o zamítnutí - ISO II B 2021 - NPÚ
29. 04. 2021 Rozhodnutí z Programu podpory pro památky světového dědictví
28. 04. 2021 Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2021
27. 04. 2021 Ministerstvo kultury hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pracovní místo projektový manažer – Odbor strukturálních fondů
27. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 54 - Oddělení umění - Odbor umění, literatury a knihoven a kulturních a kreativních průmyslů
20. 04. 2021 Výběrové řízení na obsazení místa ředitele instituce MUSEum+, státní příspěvkové organizace
14. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 130 - Odbor výzkumu a vývoje
13. 04. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 70 - Oddělení kulturně výchovných aktivit - Odbor regionální a národnostní kultury
19. 03. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 335 – Oddělení metodiky a administrace – Odbor strukturálních fondů
19. 03. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 300 – Oddělení účelové podpory výzkumu a vývoje - Odbor výzkumu a vývoje
12. 03. 2021 MKČR hledá vhodné kandidátky/kandidáty na pracovní místo č. 251 – referent podatelny – Samostatné oddělení informačních technologií a spisové služby
02. 03. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 373 - Oddělení finančního řízení - Odbor příspěvkových organizací
01. 03. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 228 - Oddělení investic v Odboru ekonomickém
14. 02. 2021 Usnesení o spojení řízení – Odbor mezinárodních vztahů 1. kolo 2021
12. 02. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 46 - Ředitel/ka odboru umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů - Sekce živého umění
11. 02. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 369 - vedoucí Oddělení kulturních a kreativních průmyslů
11. 02. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 369 - vedoucí Oddělení kulturních a kreativních průmyslů
27. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 363 - Oddělení umění - Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů
22. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 - Oddělení veřejných zakázek - Odbor ekonomický
20. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 317 Odbor regionální a národnostní kultury
08. 01. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 369 - vedoucí Oddělení kulturních a kreativních průmyslů
16. 12. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 364 - ředitel-ředitelka Odboru strukturálních fondů v Ministerstvu kultury
11. 12. 2020 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve společném řízení - Kulturní aktivity v památkové péči
09. 12. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury, Vrchní ministerský rada č. 39 - Vedoucí kanceláře státního tajemníka
08. 12. 2020 Opatření obecné povahy č.1/2020 o prohlášení části krajinného celku - území Kladenská za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
19. 11. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 13 - vedoucí samostatného oddělení interního auditu
11. 11. 2020 Usnesení o spojení řízení - odbor památkové péče - příspěvky - Program záchrany architektonikého dědictví
05. 11. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na pracovní místo č. 208 - účetní do Oddělení účetnictví - Odbor ekonomický
28. 10. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 341 - Vedoucí oddělení Samostatné oddělení církví a náboženských společností
20. 10. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 107 - vedoucí oddělení bilaterální spolupráce v Odboru mezinárodních vztahů
19. 10. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo ministerský rada č. 220 - vedoucí oddělení investic
12. 10. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 304 - oddělení účetní služby - Odbor příspěvkových organizací
30. 09. 2020 Opatření obecné povahy o prohlášení části krajinného celku – území Kladská za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
16. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 36 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
10. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 72 - oddělení kulturně výchovných aktivit - Odbor regionální a národnostní kultury
10. 09. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 55 - oddělení umění - Odbor umění, literatury a knihoven
26. 08. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury ministerský rada č. 367 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
04. 08. 2020 Usnesení o spojení řízení – program „Kulturní aktivity“ na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií

XML