Ministerstvo kultury

Instituce
Ministerstva

http://mkcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1

Datová schránka: 8spaaur

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 09. 2019 Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí dotace na projekt: "Mikulčické imprese 2019"
12. 09. 2019 Rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí dotace na projekt: "Mikulčické imprese 2019"
08. 09. 2019 Rozhodnutí ve věci žádosti o změnu výše poskytnuté dotace na projekt: "Století změn. Každodennost v zámcích Valtice a Lednice mezi léty 1900 až 2000"
29. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Rada č. 37 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
26. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 327 - oddělení kontroly dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
23. 08. 2019 Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení literatury a knihoven MK
15. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 135 - Odbor výzkumu a vývoje
15. 08. 2019 Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na pronájem nebytových prostor MK
13. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 76 - vedoucí oddělení registrací - Odbor církví
13. 08. 2019 HLEDÁME REFERENTA-KU ODBORU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ - anglofonní a španělsky mluvící země
09. 08. 2019 Ministerstvo kultury přijme zaměstnance na pozici REFERENT – správa aplikační podpory
07. 08. 2019 Rozhodnutí o neudělení dotace v druhém kole grantového řízení Odboru mezinárodních vztahů v roce 2019
06. 08. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 - oddělení veřejných zakázek - Odbor investic a veřejných zakázek
31. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce: generálního ředitele - generální ředitelky Národní galerie v Praze
26. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 326 - oddělení kontroly dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
26. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 18 - oddělení kontroly - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
19. 07. 2019 Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení umění MK
16. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 20 - oddělení kontroly - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
16. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 326 - oddělení kontroly dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
16. 07. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022
14. 07. 2019 Zamítavé rozhodnutí – Mladé Česko z.s.
03. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce: ředitele - ředitelky Muzea umění Olomouc
02. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 212 - oddělení finančního řízení - Odbor příspěvkových organizací
02. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 304 - oddělení účetní služby v Odboru příspěvkových organizací v Ministerstvu kultury
27. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 135 - Odbor výzkumu a vývoje
14. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení – odbor médií a audiovize 2019
14. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel Odboru muzeí v Ministerstvu kultury
12. 06. 2019 Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2019
07. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 314 - oddělení péče o sbírky - odbor muzeí
05. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 22 - kancelář bezpečnostního ředitele
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Archeologický ústav AVČR Brno
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - České dědictví UNESCO
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Karlovarský kraj
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Karlovarský kraj1
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Litomyšl
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Třeboň
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Žatec
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Muzeum města Brna
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Nadace Kutná Hora
15. 05. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 260 - Kancelář státního tajemníka
10. 05. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.178 - oddělení péče o sbírky - odbor muzeí
25. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 - oddělení veřejných zakázek - Odbor investic a veřejných zakázek
25. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 259 - oddělení projektového řízení - Odbor projektového řízení a informačních technologií
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Národní technická knihovna
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Východočeské muzeum v Pardubicích
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
09. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel Odboru muzeí v Ministerstvu kultury
05. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 78 - oddělení registrací - Odbor církví
05. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 98 - oddělení legislativní - Odbor legislativní a právní
03. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 36 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů

XML