Ministerstvo kultury

Instituce
Ministerstva

http://mkcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1

Datová schránka: 8spaaur

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Usnesení o spojení řízení a rozhodnutí o zamítnutí žádostí - oddělení umění MK
16. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 20 - oddělení kontroly - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
16. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 326 - oddělení kontroly dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
16. 07. 2019 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Aktualizace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2019 – 2022
14. 07. 2019 Zamítavé rozhodnutí – Mladé Česko z.s.
03. 07. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkce: ředitele - ředitelky Muzea umění Olomouc
02. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 212 - oddělení finančního řízení - Odbor příspěvkových organizací
02. 07. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 304 - oddělení účetní služby v Odboru příspěvkových organizací v Ministerstvu kultury
27. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 135 - Odbor výzkumu a vývoje
14. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti vydané ve společném řízení – odbor médií a audiovize 2019
14. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel Odboru muzeí v Ministerstvu kultury
12. 06. 2019 Usnesení o spojení řízení - odbor médií a audiovize 2019
07. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 314 - oddělení péče o sbírky - odbor muzeí
05. 06. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 22 - kancelář bezpečnostního ředitele
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Archeologický ústav AVČR Brno
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - České dědictví UNESCO
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Karlovarský kraj
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Karlovarský kraj1
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Litomyšl
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Třeboň
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Město Žatec
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Muzeum města Brna
05. 06. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu Podpora pro památky UNESCO - Nadace Kutná Hora
15. 05. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 260 - Kancelář státního tajemníka
10. 05. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.178 - oddělení péče o sbírky - odbor muzeí
25. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 - oddělení veřejných zakázek - Odbor investic a veřejných zakázek
25. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 259 - oddělení projektového řízení - Odbor projektového řízení a informačních technologií
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Národní technická knihovna
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Východočeské muzeum v Pardubicích
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
09. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel Odboru muzeí v Ministerstvu kultury
05. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 78 - oddělení registrací - Odbor církví
05. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 98 - oddělení legislativní - Odbor legislativní a právní
03. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 36 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
24. 03. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 190 - kancelář ekonomických analýz a koncepcí
20. 03. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 325 - vedoucí oddělení kontroly a dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
08. 03. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 304 - oddělení účetní služby v Odboru příspěvkových organizací v Ministerstvu kultury
27. 02. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 147- právní oddělení - Odbor památkové péče
16. 02. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 134 - Odbor výzkumu a vývoje
14. 02. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel odboru muzeí v Ministerstvu kultury
04. 02. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 3. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 330 - ředitel odboru kanceláře ministra v Ministerstvu kultury
25. 01. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel odboru muzeí v Ministerstvu kultury
21. 01. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 330 - ředitel odboru kanceláře ministra v Ministerstvu kultury
15. 01. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 298 - Odbor výzkumu a vývoje
21. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 52 - oddělení umění - Odbor umění, literatury a knihoven
21. 12. 2018 Ministerstvo kultury přijme zaměstnance do pracovního poměru na pozici: zástup na služebním místě č. 49, odboru umění, literatury a knihoven
19. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 260 – oddělení projektového řízení – Odbor projektového řízení a informačních technologií
13. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 325 - vedoucí oddělení kontroly a dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
13. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 328 - Kancelář ministra
10. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 315 – samostatného oddělení autorského práva

XML