Ministerstvo kultury

Instituce
Ministerstva

http://mkcr.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 471/1
118 00 Praha 1

Datová schránka: 8spaaur

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 05. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 260 - Kancelář státního tajemníka
10. 05. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č.178 - oddělení péče o sbírky - odbor muzeí
25. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 - oddělení veřejných zakázek - Odbor investic a veřejných zakázek
25. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 259 - oddělení projektového řízení - Odbor projektového řízení a informačních technologií
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Národní technická knihovna
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Východočeské muzeum v Pardubicích
16. 04. 2019 Rozhodnutí o zamítnutí žádosti z programu VISK - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
09. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel Odboru muzeí v Ministerstvu kultury
05. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 78 - oddělení registrací - Odbor církví
05. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 98 - oddělení legislativní - Odbor legislativní a právní
03. 04. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 36 - oddělení personální a mzdové - Odbor lidských zdrojů
24. 03. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 190 - kancelář ekonomických analýz a koncepcí
20. 03. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 325 - vedoucí oddělení kontroly a dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
08. 03. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 304 - oddělení účetní služby v Odboru příspěvkových organizací v Ministerstvu kultury
27. 02. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 147- právní oddělení - Odbor památkové péče
16. 02. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 134 - Odbor výzkumu a vývoje
14. 02. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel odboru muzeí v Ministerstvu kultury
04. 02. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 3. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 330 - ředitel odboru kanceláře ministra v Ministerstvu kultury
25. 01. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Vrchní ministerský rada č. 172 - ředitel odboru muzeí v Ministerstvu kultury
21. 01. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 2. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 330 - ředitel odboru kanceláře ministra v Ministerstvu kultury
15. 01. 2019 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 298 - Odbor výzkumu a vývoje
21. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 52 - oddělení umění - Odbor umění, literatury a knihoven
21. 12. 2018 Ministerstvo kultury přijme zaměstnance do pracovního poměru na pozici: zástup na služebním místě č. 49, odboru umění, literatury a knihoven
19. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 260 – oddělení projektového řízení – Odbor projektového řízení a informačních technologií
13. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 325 - vedoucí oddělení kontroly a dotací - Odbor interního auditu a kontroly v Ministerstvu kultury
13. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 328 - Kancelář ministra
10. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 315 – samostatného oddělení autorského práva
05. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 98 - legislativní oddělení - Odbor legislativní a právní
02. 12. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ 1. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 330 - ředitel odboru kanceláře ministra v Ministerstvu kultury
20. 11. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 132 - Odbor výzkumu a vývoje
13. 11. 2018 Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce: ředitele-ředitelky Pražského filharmonického sboru pro funkční období 2019 - 2024
09. 11. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 230 - oddělení veřejných zakázek - Odbor investic a veřejných zakázek
04. 11. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 - oddělení veřejných zakázek - Odbor investic a veřejných zakázek
01. 11. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 143 - vedoucí právního oddělení v odboru památkové péče
30. 10. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 190 - kancelář ekonomických analýz a koncepcí
17. 10. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 298 – Odbor výzkumu a vývoje
12. 10. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 259 – oddělení projektového řízení - Odbor projektového řízení a informačních technologií
09. 10. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 260 – oddělení projektového řízení – Odbor projektového řízení a informačních technologií
05. 10. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ I. KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 292 – vedoucí oddělení kanceláře ministra v Ministerstvu kultury
03. 10. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 156 – oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území – Odbor památkové péče
02. 10. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Vrchní ministerský rada č. 252 – vedoucí oddělení fondů EHP Norska – Odbor projektového řízení a informačních technologií
02. 10. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 156 - oddělení regenerace kulturních památek a památkově chráněných území - Odbor památkové péče
26. 09. 2018 Přezkumné řízení ve věci opatření obecné povahy č. 1/2016, o prohlášení památkové zóny – Kačerov, obec Zdobnice
17. 09. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 292 – vedoucí kanceláře ministra
14. 09. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 212 – oddělení finančního řízení – Odbor příspěvkových organizací
14. 09. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo Ministerský rada č. 304 – oddělení účetní služby v Odboru příspěvkových organizací v Ministerstvu kultury
22. 08. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 316 – Odbor regionální a národnostní kultury
17. 08. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 190 – kancelář ekonomických analýz a koncepcí
15. 08. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 297 – samostatné oddělení autorského práva
11. 08. 2018 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo v Ministerstvu kultury Ministerský rada č. 232 – oddělení veřejných zakázek – Odbor investic a veřejných zakázek

XML