Praha 9

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha9.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
190 00 Praha 9

Datová schránka: nddbppc
E-mail: podatelna@p9.mepnet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 11. 2014 Magistrát hl.m.Prahy, výběrové řízeni: urologie,zubní lékařství,dermatovenerologie
12. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
12. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
12. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
12. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
12. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
12. 11. 2014 Dokument "Dokumenty 167 EX 2797..." již není dostupný.
12. 11. 2014 MHMP-VŘ-dětská kardiologie
11. 11. 2014 Dokumenty 067 EX 283088/10-78-DV movité věci
11. 11. 2014 EX 563/13-47 UOD
11. 11. 2014 MHMP-VŘ-všeobecná sestra-domácí péče
11. 11. 2014 MHMP-výběrové řízení: 6x
11. 11. 2014 Výzva k odstranění silničních vozidel - Správa služeb hl.m. Prahy
11. 11. 2014 MHMP-Výběrové řízení-praktické lékařství, neurologie, revmatologie
11. 11. 2014 Rozhodnutí o umístění stavby: Zátiší nad Rokytkou, Praha 9
11. 11. 2014 Záměr na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 459, U Vysočanského pivovaru 17, Praha 9
11. 11. 2014 Záměr na pronájem nebytového prostoru v domě čp. 341, Letňanská 13, Praha 9
11. 11. 2014 Záměr na pronájem nebytové jednotky č. 973/101 v domě čp. 973, Sokolovská 197, Praha 9
11. 11. 2014 Záměr na pronájem garáže č.3 v přízemí domu čp. 549, Skloněná 8, Praha 9
11. 11. 2014 Záměr na pronájem NP U Svobodárny 1180/14, Praha 9
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 MHMP-Výběrové řízení-geriatrie, vnitřní lékařství
11. 11. 2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
11. 11. 2014 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
11. 11. 2014 MHMP - výběrové řízení - kardiologie
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Dokument "Okresní soud Kladno, ..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 MHMP - VŘ - sexuologie
11. 11. 2014 Dokument "Finanční úřad Praha, ..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 žádost o vydání rozhodnutí - LIVING POINT s r.o.
11. 11. 2014 MHMP - VŘ - gastroenterologie
11. 11. 2014 Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9
11. 11. 2014 Policie ČR, Vyhlášení popisu věci na úřední desku
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Žádost o povolení změny stavby před dokončením- VILA VIOLETTA s.r.o.
11. 11. 2014 Rozhodnutí o umístění a provedení stavby (U+S) [S]: Rekonstrukce, dostavba a nástavba domu Kovářská
11. 11. 2014 Výzva k odstránění silničních vozidel technicky nezpůsobilých k provozu
11. 11. 2014 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
11. 11. 2014 Magistrát hl.m.Prahy, rozhodnutí o odvolání: "Plazza Střížkov"
11. 11. 2014 EIA Závěr zjišťovacího řízení TZÚS Praha, Prosecká ulice
11. 11. 2014 Rozhodnutí o umístění a provedení stavby (U+S) [S]: Rekonstrukce přízemí budovy ústředí
11. 11. 2014 Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu - Sobín
11. 11. 2014 Státní pozemkový úřad - Zveřejnění nabídky nepronajatých pozemků
11. 11. 2014 Obvodní soud Praha 9, Usnesení - určení data úmrtí

XML