Obec Výkleky

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://vykleky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Výkleky
Výkleky 72
751 25 Výkleky

Datová schránka: qzraukq
E-mail: ou.vykleky@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 03. 2020 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových-březen 2020
09. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstvo zdravotnictví České Republiky
28. 02. 2020 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019-obec Výkleky
08. 02. 2020 Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Výkleky
04. 02. 2020 Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Výkleky
04. 02. 2020 Pozvánka a program 9. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
04. 02. 2020 Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
04. 02. 2020 Pozvánka a program 8. zastupitelstvo obce Výkleky
04. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Český svaz chovatelů, z.s.
04. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Sbor dobrovolných hasičů Výkleky
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 14/2019
04. 02. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020 obec Výkleky
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 13/2019
04. 02. 2020 Rozpočtový výhled 2020-2023
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 12/2019
04. 02. 2020 Návrh rozpočtového výhledu pro roky 2020 - 2023
04. 02. 2020 Pozvánka a program 10. zasedání Zastupitelstva obce Výkleky
04. 01. 2020 Návrh zadání Územního plánu Výkleky pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky
04. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání návrhu Zadání Územního plánu Výkleky
23. 12. 2019 Veřejná vyhláška_ Rozhodnutí_Výkleky splašková kanalizace a ČOV
21. 12. 2019 Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Výkleky
21. 12. 2019 Záměr prodeje
21. 12. 2019 OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy....komunálních odpadů
21. 12. 2019 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy.....komunálních odpadů
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - MZE
30. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 - obec Výkleky
29. 11. 2019 Pozvánka a program 9. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu Mateřské školy Výkleky pro rok 2020
24. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 11
24. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 10
20. 11. 2019 Statutární město Přerov - Nařízení města Přerova č. 2/2019, kterým se mění Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád
05. 11. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
04. 11. 2019 Rozpočtové opatření č. 10
02. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO MIKROREGION POBEČVÍ pro rok 2020
02. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO MORAVSKÁ BRÁNA pro rok 2020
01. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o opatření obecné povahy, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
18. 10. 2019 Výpis usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
17. 10. 2019 Pozvánka a program 8. zastupitelstvo obce Výkleky
17. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 9
09. 10. 2019 Pozvánka a program 8. zastupitelstvo obce Výkleky
25. 09. 2019 Upozornění společnosti ČEZ Distribuce na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 Výpis usnesení ze 7. zasedání ZO Výkleky
12. 09. 2019 Výpis usnesení ze 7. zasedání ZO Výkleky
11. 09. 2019 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.8
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.7/2019
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č.6/2019
06. 09. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
23. 08. 2019 Pozvánka a program 7. zastupitelstvo obce Výkleky

XML