Praha 4

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha4.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 00 Praha 4

Datová schránka: ergbrf7
E-mail: posta@praha4.cz, radnice@praha4.cz, jmeno.prijmen@praha4.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 12. 2014 Veřejná vyhláška
12. 12. 2014 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1231, k. ú. Krč
12. 12. 2014 Dokument "[20#5599589#812C] Dra..." již není dostupný.
12. 12. 2014 vyrozumění o odvolání: Bytový dům Michelské zahrady
12. 12. 2014 územní rozhodnutí § 92 SZ/TUIV: Rezidence Podolské schody
11. 12. 2014 EX 62629/12-16 EXPR,41 Vyrozumění o převzetí spisu
11. 12. 2014 Dokumenty 067 EX 206652/09-72-usn.
11. 12. 2014 dodatečné povolení § 129 odst. 2 SZ/TUIV: Protihlukový zemní val s opěrnou zídkou z gabionů
11. 12. 2014 dopis-r: bytového domu s garáží na rohu ulic Týmlova a Děkanská, Praha 4 - Michle,
11. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
10. 12. 2014 Dokument "081 EX 05439/07-101, ..." již není dostupný.
10. 12. 2014 Rozhodnutí
10. 12. 2014 VŘ - vedoucí oddělení sociální prevence v odboru sociálním
10. 12. 2014 Usnesení - opatrovník
10. 12. 2014 oznámení ÚŘ § 87 odst. 1 SZ/TUIV: "Bytové domy Kavčí hory", v prostoru mezi ul. Na Hřebenech I a Na
10. 12. 2014 územní rozhodnutí § 92 SZ: Novostavba rodinného domu na parc.č. 334/4, k.ú. Braník
10. 12. 2014 zveřejnění pronájmu ZP N 45/2014
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 Veřejná vyhláška
10. 12. 2014 oznámení ÚŘ § 87 odst. 1 SZ/TUIV: Ing.arch. Mertlík Přístavba a změna užívání stavby
10. 12. 2014 seznámení s podklady § 36 SŘ/VLCH: Provozovna sběrných surovin v ul. Michelská, Praha 4 - Michle,
09. 12. 2014 081 EX 32290/13-091, Opravné usnesení
09. 12. 2014 ZP N 46/14 Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc.č. 1254/2, Krč
09. 12. 2014 ZP V 4/14 Zveřejnění záměru výpůjčky části pozemků parc. č. 61/1 a 61/18, Podolí
09. 12. 2014 vyrozumění o odvolání: Novostavba opěrné stěny a oplocení v ulici U Podolského sanatoria a podél poz
08. 12. 2014 Výzva k odstranění silničních vozidel nezpůsobilých k provozu
08. 12. 2014 Dokument "082 EX 162/09 - 81 Dr..." již není dostupný.
08. 12. 2014 120 EX 2950/10-256-dražba nemovitosti v k.ú. Krč
08. 12. 2014 usnesení - opatrovník
08. 12. 2014 Oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb - MUDr. Marta Hajasová
05. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
05. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
05. 12. 2014 Dokument "doručení veřejnou vyh..." již není dostupný.
05. 12. 2014 Prodej jednotky - 5. května 1330/8, k.ú. Nusle
05. 12. 2014 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
05. 12. 2014 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
04. 12. 2014 společné rozhodnutí § 94a SZ/TUIV: objektu církevního zařízení č.p. 709 v ul. Hornokrčská, Praha 4 -
04. 12. 2014 Usnesení - opatrovník

XML