Obec Střelice okres Brno

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://streliceubrna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střelice
nám. Svobody 111/1
664 47 Střelice

Datová schránka: gezbr3z
E-mail: strelice@streliceubrna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 07. 2015 Obec Střelice - Informace o pronájmu pozemku č.p. 17/1
03. 07. 2015 Dokument "KÚ Jmk - Veřejná vyhl..." již není dostupný.
03. 07. 2015 2814-15 OZŘ UR distribuční síť v Silůvkách
02. 07. 2015 Nařízení obce Střelice č. 1/2015 o zákazu podomního prodeje
01. 07. 2015 Obec Střelice - Výběrové řízení - Stavební úpravy ZUŠ a knihovny
22. 06. 2015 2996-14 DP přístavba garáže p. č. 429... v Ořechově
19. 06. 2015 Obec Střelice - Výběrové řízení - Oprava schodiště zdravotního střediska
19. 06. 2015 Obec Střelice - Výsledky výběrového řízení - půjčky z FRB červen 2015
16. 06. 2015 ÚZSVM - Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
15. 06. 2015 1690-15 UR Karnet a.s. - novostavba RD p. č. 7727-1 v Ořechově
10. 06. 2015 2107-15 OZŘ UR pro rekonstrukci vedení NN v Omicích
10. 06. 2015 Dokument "2392-15 OZŘ UR pro um..." již není dostupný.
10. 06. 2015 Dokument "2391-15 OZŘ UR pro um..." již není dostupný.
03. 06. 2015 Dokument "3733-14 UR MEVOS loka..." již není dostupný.
03. 06. 2015 SVaK Ivančice - Závěrečný účet za rok 2014
01. 06. 2015 Obec Střelice - Informace o nájmu nebytových prostor - Dům služeb
01. 06. 2015 Svolání 4. zasedání Zastupitelstva obce Střelice
26. 05. 2015 Obec Střelice - Závěrečný účet za rok 2014
15. 05. 2015 SVaK Ivančice - Vyúčtování vodné a stočné 2014
13. 05. 2015 Obec Střelice - Výběrové řízení - Oprava střechy ZUŠ
13. 05. 2015 1107-15-Bi ÚR oplocení Olšanovi p. č. 112-10 Ostopovice
13. 05. 2015 ČR-Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
13. 05. 2015 Obec Střelice - Návrh smlouvy pachtovní ZEVO Střelice,a.s.
13. 05. 2015 Obec Střelice - Veřejná zakázka "Kompostéry pro občany obce Střelice
13. 05. 2015 FÚ pro JmK - Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu (daň z nemovitých věcí pro rok 2015)
13. 05. 2015 Obec Střelice - Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu koupaliště - Veverka Ondřej
13. 05. 2015 Obec Střelice - Smlouva o nájmu VSP corp,s.r.o. s potvrzením záměru
13. 05. 2015 1690/15 OZŘ ÚR Vila Ořechov
13. 05. 2015 FÚ pro Jmk - Placení daně z nemovitých věcí na rok 2015
13. 05. 2015 Obec Střelice - Podmínky výběrového řízení - Půjčky z FRB
13. 05. 2015 Ministerstvo zemědělství - Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
13. 05. 2015 Dokument "Krajský úřad Jmk - Oz..." již není dostupný.
13. 05. 2015 OÚ Střelice - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

XML