Obec Střelice okres Brno

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://streliceubrna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střelice
nám. Svobody 111/1
664 47 Střelice

Datová schránka: gezbr3z
E-mail: strelice@streliceubrna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 SVaK Ivančice - Návrh Závěrečného účtu za rok 2018
22. 05. 2019 SVaK Ivančice - Rozpočtové opatření č. 2/2019
22. 05. 2019 Obec Střelice - Informace o pronájmu pozemku p. č. 6375 - ostatní plocha v k.ú. Střelice u Brna
22. 05. 2019 Obec Střelice - Informace o pronájmu sportovní haly - Nová tělocvička ZŠ
17. 05. 2019 MěÚ Šlapanice - Stanovení přechodné úpravy provozu (ul. Nebovidská, Brněnská)
16. 05. 2019 STAV/1090/2019/Ka ÚR kabelové vedení VN, NN, ... v Omicích
16. 05. 2019 STAV/2101/2019/Ba informace o VPS BV EXPO s.r.o.
10. 05. 2019 Obec Střelice - Změna rozpisu rozpočtu č.4/2019
09. 05. 2019 SVAK Ivančice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za r. 2018
03. 05. 2019 Státní pozemkový úřad - Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ
03. 05. 2019 Finanční úřad pro Jmk - Hromadný předpisný seznam (daň z nemovitých věcí na rok 2019)
03. 05. 2019 Státní pozemkový úřad - Zahájení aktualizace BPEJ na části k. ú. Střelice u Brna
30. 04. 2019 STAV/1883/2019/Bí Informace o VPS areál v k.ú. Popůvky u Brna
25. 04. 2019 OÚ Střelice - Svolání první schůze okrskové volební komise - volby do EP
23. 04. 2019 OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
18. 04. 2019 MÚ Šlapanice / VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA / Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
17. 04. 2019 STAV/1381/2019/Ka Obec Nebovidy, úpravy chodníku
16. 04. 2019 Návrh - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
15. 04. 2019 STAV/535/2019/Ka ÚR rozšíření distribuční sítě NN v Silůvkách
11. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy (lesy)
11. 04. 2019 Obec Střelice - Výběrové řízení "Zpracování studie pro výstavbu obchodního centra"
11. 04. 2019 Obec Střelice - Informace o pronájmu pohostinství U Trnků
09. 04. 2019 Dokument "MěÚ Šlapanice-Rozhodn..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Obec Střelice - Změna rozpisu rozpočtu č.3/2019
04. 04. 2019 STAV/1928/2018/Ba Oznámení o uzavření VPS
02. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
02. 04. 2019 Obec Střelice - Informace o pronájmu pozemku p.č. 3392 k. ú. Střelice u Brna
22. 03. 2019 OÚ Střelice - Informace o počtu a sídle volebních okrsků EP
22. 03. 2019 Obec Střelice - Výběrové řízení "Koordinátor BOZP na stavbě - oprava chodníků Ant. Smutného. II.etapa"
22. 03. 2019 Obec Střelice - Výběrové řízení "Technický dozor na stavbě - oprava chodníků Ant. Smutného. II.etapa"
21. 03. 2019 Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SRPZŠ Střelice
21. 03. 2019 Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Římskokatolická farnost Střelice
20. 03. 2019 Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Střelice
20. 03. 2019 Obec Střelice - Sdělení k k žádosti o informaci č.j. STRE-1109/2019-S
19. 03. 2019 Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - JUNÁK
19. 03. 2019 Obec Střelice - Střednědobý výhled rozpočtu obce Střelice na rok 2020-2021
15. 03. 2019 ÚZSVM - Seznam nemovotstí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
15. 03. 2019 MŽP - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (kormorán velký)
13. 03. 2019 STAV/1090/2019/Ka OZŘ kabelové vedení VN, NN, ... v Omicích
12. 03. 2019 STAV/1067/2019/Ka OZŘ novostavba stájí v Silůvkách
08. 03. 2019 Obec Střelice - Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2019
06. 03. 2019 SVak Ivančice - Rozpočtové opatření č.1/2019
04. 03. 2019 Obec Střelice - Informace o pronájmu pozemku p.č. 385/1 k. ú. Střelice u Brna
04. 03. 2019 Obec Střelice - Svolání 3. zasedání Zastupitelstva obce Střelice
28. 02. 2019 Dokument "MěÚ Šlapanice - Stave..." již není dostupný.
27. 02. 2019 MMB, OŽP - Hromadný předpisný seznam
27. 02. 2019 Dokument "MěÚ Šlapanice - Veřej..." již není dostupný.
25. 02. 2019 Obe Střelice - NÁVRH - Změna střednědobého výhledu rozpočtu obce Střelice na rok 2020-2021
21. 02. 2019 Obec Střelice - Výběrové řízení "Střelice - oprava chodníků na ulici Ant. Smutného, II. etapa"
21. 02. 2019 Obec Střelice - Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2019

XML