Obec Střelice okres Brno

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://streliceubrna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Střelice
nám. Svobody 111/1
664 47 Střelice

Datová schránka: gezbr3z
E-mail: strelice@streliceubrna.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2019 Obec Střelice - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - JUNÁK
19. 03. 2019 Obec Střelice - Střednědobý výhled rozpočtu obce Střelice na rok 2020-2021
15. 03. 2019 ÚZSVM - Seznam nemovotstí s nedostatečně identifikovanými vlastníky
15. 03. 2019 MŽP - Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy (kormorán velký)
13. 03. 2019 STAV/1090/2019/Ka OZŘ kabelové vedení VN, NN, ... v Omicích
12. 03. 2019 STAV/1067/2019/Ka OZŘ novostavba stájí v Silůvkách
08. 03. 2019 Obec Střelice - Změna rozpisu rozpočtu č. 2/2019
06. 03. 2019 SVak Ivančice - Rozpočtové opatření č.1/2019
04. 03. 2019 Obec Střelice - Informace o pronájmu pozemku p.č. 385/1 k. ú. Střelice u Brna
04. 03. 2019 Obec Střelice - Svolání 3. zasedání Zastupitelstva obce Střelice
28. 02. 2019 MěÚ Šlapanice - Stavební povolení "Střelice - oprava chodníků na ul. Ant. Smutného,II.etapa"
27. 02. 2019 MMB, OŽP - Hromadný předpisný seznam
27. 02. 2019 MěÚ Šlapanice - Veřejná vyhláška - "Střelice - ul. Ant. Smutného, prodloužení vodovodu k BD"
25. 02. 2019 Obe Střelice - NÁVRH - Změna střednědobého výhledu rozpočtu obce Střelice na rok 2020-2021
21. 02. 2019 Obec Střelice - Výběrové řízení "Střelice - oprava chodníků na ulici Ant. Smutného, II. etapa"
21. 02. 2019 Obec Střelice - Změna rozpisu rozpočtu č. 1/2019
21. 02. 2019 STAV/535/2019/Ka OZŘ rozšíření distribuční sítě NN Silůvky
18. 02. 2019 OÚ Střelice - Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018
01. 02. 2019 ZUŠ Střelice - Rozpočet na r. 2019 a Rozpočtový výhled na r. 2020-2021
31. 01. 2019 ZŠ a MŠ Střelice - Rozpočet na r. 2019 a Střednědový výhled na r. 2020-2021
25. 01. 2019 Obec Popůvky - Výběrové řízení - referent územního samosprávného celku
25. 01. 2019 Obec Střelice - Informace o pronájmu pozemku p.č. 385/1 k. ú. Střelice u Brna
25. 01. 2019 STAV/4964/2018/Bí ÚR Ostopovice - kanalizace ulice U Dráhy
24. 01. 2019 STAV/4812/2018/Bí ÚR Ostopovice, chaty - rozšíření DS
19. 01. 2019 Dokument "KÚ Jmk - Oznámení zve..." již není dostupný.
18. 01. 2019 ÚMČ Brno-Bosonohy - Výběrové řízení - pracovník sociálního referátu
13. 01. 2019 Obec Střelice - Rozpočet obce Střelice na r. 2019
12. 01. 2019 Obec Střelice - Střednědobý výhled rozpočtu obce Střelice na rok 2020-2021
12. 01. 2019 Obec Střelice - Změna rozpisu rozpočtu č.12/2018
12. 01. 2019 Dokument "MěÚ Šlapanice, OV - O..." již není dostupný.
12. 01. 2019 MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu ul. Jar. Svobody
11. 01. 2019 MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu ul. Komenského, Příční a Školní
10. 01. 2019 Obec Střelice - Výběrové řízení na pronájem nebyt. prostor - restaurace U Trnků ve Střelicích
20. 12. 2018 SVAK Ivančice - Oznámení o vyvěšení Střednědobého výhledu 2020-2021
20. 12. 2018 SVAK Ivančice - Oznámení o vyvěšení schváleného rozpočtu 2019
19. 12. 2018 Dokument "STAV/4820/2018/Ba sta..." již není dostupný.
14. 12. 2018 MěÚ Šlapanice,OŽP - Stavební povolení-"Rezidence Střelice,vodovod,jednotná a splašková kanalizace,...""
10. 12. 2018 Obec Střelice - Změna rozpisu rozpočtu č.11/2018
07. 12. 2018 STAV/4964/2018/Bí OZŘ kanalizace ulice U Dráhy v Ostopovicích
04. 12. 2018 STAV/3690/2018/Ka ÚR kabelové vedení NN na p.č. 84,.. v k.ú. Troubsko
29. 11. 2018 STAV/4489/2018/Bí oznámení o uzavření VPS Montážní a skladovací hala Popůvky
29. 11. 2018 STAV/3917/2018/Ka ÚR kabelové vedení NN Troubsko
28. 11. 2018 Obec Střelice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020 - 2021
28. 11. 2018 Obec Střelice - Návrh rozpočtu na rok 2019
28. 11. 2018 Obec Střelice - Svolání 2. zasedání Zastupitelstva obce Střelice
26. 11. 2018 STAV/4812/2018/Bí Ostopovice, chaty - rozšíření DS
23. 11. 2018 SVAK Ivančice - Oznámení o vyvěšení rozpočtového opatření č.8
23. 11. 2018 MěÚ Šlapanice, OV - Stanovení místní úpravy provozu ul. Komenského, Příční a Školní
23. 11. 2018 MěÚ Šlapanice, OV - Stanovení místní úpravy provozu ul. Jar. Svobody
23. 11. 2018 MěÚ Šlapanice, OŽP - Opatření Obecné povahy - Zrušení zákazu odběru povrchových vod

XML