« Najít podobné dokumenty

Praha 8 - Zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro ZTP, Drahorádova /viz situace/

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 8.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Scan_2024_06_10_14_12_40.pdf
_j / ! I o o I I I I I I I:: I I \_.<.> l.--,F1 ~L -.---,- '----' I I IJI l_ i i I I I I ! I ',1 ·I I I I 1~ I L-- ]'I I Ii--- : 1~1 I I - - :'J '1 I I rn:~3 wz·€~~ l~-z:~d\ ~L~9Z:~\~ I I II I ==MÉS'fSKÁ ČÁST PRAHA 8 ~Uřad městské částiI I =-==,odbor dopravy ť = _< ;Zenklova 1 /35 ° (8) • 180 48 Praha 8 - Libeň=: /lflJP,P{)l!,e__/!4y-/_Li} zy-= I /JO.c.&l)i:j_/ = / ltt~ / \ \ / =I \\
oop.pdf
Se sídlem: Zenklova 1/35,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 111 - centrála <,>
Pracoviště: U Meteoru 147/6,180 00 Praha 8 - Libeň tel.: (+420) 222 805 718 – sekretariát <,>
IČO: 00063797 tel.: (+420) 222 805 717 – vedoucí <,>
www.praha8.cz datová schránka: g5ybpd2
<br> e-mail: posta@praha8.cz
Stránka 1 z 2
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
<br> odbor dopravy
oddělení silničního správního úřadu
<br> Žadatel
<br> Číslo jednací: Vaše značka: Vyřizuje / telefon: Datum:
MCP8 325748/2024 Ďurkovičová / 222805706 10.06.2024
SZ MCP8 312114/2024/2
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> Úřad Městské části Praha 8,odbor dopravy,jako příslušný silniční správní úřad dle ust.§ 124 odst.6
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.§ 171 a ust <.>
§ 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci Drahorádova,podané dne 4.6.2024 a po projednání s
příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní policie <,>
<br> vydává
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy –
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – Drahorádova /viz situace/
<br> spočívající v umístění svislého dopravního značení IP 12 „vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení
nebo prostoru pro osoby na vozíku s uvedením registrační značky vozidla 7U7 3778 a vodorovné
dopravní značení V 10f „vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo
těžce pohybově postiženou“,dle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže
uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br...

Načteno

edesky.cz/d/9993882

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 8      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz