« Najít podobné dokumenty

Město Znojmo - Veřejná vyhláška - OOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Znojmo.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
\\ LEGENDŘ! mnam,vemu! "Immo Mr! / ],/ D xmmmc - amu / D Pulu—toci srpu - mm autu E ::sz / / 1//,f',/' man / /'/ / / /,_/ zna/.a \ / v '0 " ' \' )/ * \,* “zoom '\ / f ' zm \\ „ / „.<.> <.>,—-,- Á \,// \ /,/ / \\ / / \ / „f “' >\_ !,/ // z' _ *,<.> __ /' 2m '// 2095 / \ \ —_ / / // „ \_ / f / “\ „* /,2097/7 - \Á / / /'/ Souhlaslme - KRPB-7027/ČJ-2021-061306.<.>.t // /7\_\ / _/ Znojmo dne 14.1.2021 \,/ /,/ / \\ „ / za DI ZN por.Mgr,Ladlslav Loun,v.v /' / /\ / í/ * / 2m // / \___\\_ „ / 5.- * / / V/,' * / / _ //,Wý sumu s-umt "Snow sumu S.P.V.* Šungit.<.> - “W /,! mm mm: mamut: Sir:.: rum "za mmm.ml "m:" gum HWC! * I': ' "Q " " aha | mm XXXX J “' [“.“—N' Mou “IBS/li :“ / - _,x _ _! 2 /,mm mnm" mu./ g_lxřs u :“ 7 2 : zna / IU.LIM! IIC" ' „[ Slull | k ĚIUIQWWÍ S B.II \ ' —.„.5.“má „,““ M.5:3 “za “an ===,<.>,<,> mu | | _M." /.<.> -.„f.// „,nm.nm mm.mm lm.m |: „“in—W Meganu: ",f / un: umu W „m.m.<.> _.<.>.* / mm-.mm.mmm-v :::.: “.<.>." [! &.21.5- n 0" ___- \ /' DY JE mnm h- / “" "\\ >! sn m nutt m nm: alum Mun u: MMM" "Munchen mn.: - _ \ mu - _/ gu; :::—fu meu —— ý“ /\ [“ monument snuncm VYKRES C.3 (,' \ 4/ —x _ / * J
<br> /.<.>.\skulco_zmlnn_1.dgn 14.1.2021 10:02:17
2024-20076
Městský úřad Znojmo
odbor dopravy
<br> nám.Armády 1213/8,669 22 Znojmo
<br>
<br> SPIS.ZN.: SMUZN 20076/2024 DOP/La
<br> Č.J.: MUZN 131655/2024
<br>
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br>
<br> XXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> XXX XXX XXX
<br> roman.lahodny@muznojmo.cz
<br>
<br> DATUM: 10.06.2024
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK
<br> Městský úřad Znojmo,odbor dopravy (dále jen „správní orgán“),jako obecní úřad obce s rozšířenou
<br> působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
<br> komunikacích,silnici II.a III.třídy,místní a veřejně přístupné účelové komunikaci v územním obvodu
<br> Městského úřadu Znojmo dle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
<br> komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
<br> na PK“),postupem v souladu s ust.§ 171 a násl.části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě podnětu Vladimíra Závěrky,IČO 62842820 <,>
<br> Kravsko 230,671 51 Kravsko (dále jen „žadatel“),podaného dne 10.04.2024 <,>
<br> rozhodl
<br> o stanovení místní úpravy provozu
<br> podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na PK,na místní komunikaci,na pozemku parc.č <.>
<br> 2125/4,2181 v katastrálním území Dyje v obci Dyje,z důvodu vybudování nové místní komunikace a její
<br> připojení na stávající komunikaci <.>
<br> Místní úprava provozu spočívá:
<br> v umístění nového dopravního značení P2 (Hlavní silnice) v obci Dyje na místní komunikaci ležící
<br> na pozemku par.č.2181 v katastrálním území Dyje,vpravo ve směru jízdy před křiž.nově vybudované
<br> místní komunikace ležící na pozemku par.č.2125/4 v katastrálním území Dyje a dále v umístění nového
<br> dopravního značení P4 (Dej přednost v jízdě!),vpravo ve směru jízdy,při výjezdu z nově vybudované
<br> komunikace ležící na pozemku pr.č.2125/4 v katastrá...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Znojmo
22. 07. 2024
19. 07. 2024
19. 07. 2024
17. 07. 2024
17. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Město Znojmo      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz