« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
č.j <.>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Záměr obce prodat,směnit,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k
<br> souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
řejňujeme ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> pozemku p.č.2270 – zahrada o výměře 24 m² a části pozemku p.č.2233/1 –
ha o výměře 365 m² (celková výměra 5377 m²) k.ú.Husovice
<br> nformace o uvedeném záměru a dalším postupu
JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno
<br>
<br>
č.j <.>
<br> směny pozemků:
p.č.1352/15 – ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 1854 m²
p.č.1352/16 ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 725 m²
p.č.1352/18 – ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 1584 m²
p.č.1352/19 ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 959 m²
p.č.1352/39 ostatní plocha,manipulační plocha o výměře 394 m²
p.č.1352/43 ipulační plocha o výměře 580 m²
část p.č.1352/32 – ostatní plocha,manipulační plocha o výměře cca 5 182 m²
část p.č.1352/33 – í plocha,manipulační plocha o výměře cca 281 m²
část p.č.1361/3 ostatní plocha,manipulační plocha o výměře cca 254 m²
vše v k.ú.Brněnské Ivanovice,ve vlastnictví statutárního města Brna,v
Městské policie Brno
<br> p.č.414 – půda o výměře 4 035 m²
p.č.420 – orná půda o výměře 10 336 m²
p.č.431 – orná půda o výměře 3 217 m²
p.č.433 – orná půda o výměře1 817 m²
p.č.436 – orná půda o výměře 10 516 m²
p.č.438 – orná půda o výměře 2 051 m²
p.č.466 orná půda o výměře 6 705 m²
vše v k.ú.Dvorska,ve vlastnictví MANAG invest,a.s <.>,IČO: 27698131,se sídlem
Kaštanová 489/34,Brněnské Ivanovice,620 00 Brno,v dostihovém areálu TJ Brno <,>
<br> pozemků:
část pozemku p.č.1352/32 o výměře cca
část pozemku p.č.1352/33 o výměře cca
oba v k.ú.Brněnské Ivanovice,v areálu Městské policie Brno
<br>
<br> č.j <.>
<br> nformace o uvedeném záměru a dalším postupu
bor Magistrátu města Brna <,>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/9987724

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz