« Najít podobné dokumenty

Obec Malhostovice - Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malhostovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu za rok 2023
Mikroregion Čebínka Návrh závěrečného účtu za rok 2023
<br> Strana 1/4
<br>
<br> Mikroregion Čebínka
<br>
<br>
Návrh závěrečného účtu za rok 2023
sestavený ke dni 31.12.2023
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Mikroregion Čebínka
<br> Adresa Malhostovice
<br> 66603 Malhostovice
<br> IČ 70499993
<br> Právní forma Dobrovolný svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 723708426
<br> E-mail burkart@satelles.cz
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> II <.>
<br>
<br> Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> III.Majetek
<br> IV.Peněžní fondy a cizí prostředky
<br> V.Zpráva o přezkoumání hospodaření obcí za rok 2023
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Mikroregion Čebínka Návrh závěrečného účtu za rok 2023
<br> Strana 2/4
<br> I.Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> PŘÍJMY
<br>
<br>
Třída Skutečnost
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet upravený %
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 165,76 400,00 400,00 41,44
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 52.426.703,98 52.465.600,00 52.465.600,00 99.93
<br> C E L K E M P Ř Í J M Y 52.426.869,74 52.466.000,00 52.466.000,00 99.93
<br>
<br>
<br> VÝDAJE
<br>
<br>
Třída Skutečnost
Rozpočet
schválený
<br> Rozpočet upravený %
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 35.455.500,76 36.466.000,00 36.466.000,00 97,23
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> C E L K E M V Ý D A J E 35.455.500,76 36.466.000,00 36.466.000,00 97,23
<br>
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> FINANCOVÁNÍ
<br>
<br>
Třída Skutečnost Rozpočet schválený
Rozpočet
upravený
<br> 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -971.368,98 0,00 0,00
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 0,00
<br> 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků
<br> 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00
<br> 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 0,00 0.00 0,00
...

Načteno

edesky.cz/d/9969493


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malhostovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz