« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Oznámení o možnosti seznámení s návrhem plánu péče o přírodní památku Netopýrky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Netopýrky.pdf (PDF 2.41 MB)
Plán péče o přírodní památku NETOPÝRKY na období 2024–2033 Plán péče o přírodní památku NETOPÝRKY na období 2024–2033 Vilém Jurek Brno,2022 Plán péče o přírodní památku NETOPÝRKY na období 2024–2033 2 Plán péče je odborný a koncepční dokument ochrany přírody,který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu zvláště chráněného území navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětu ochrany ve zvláště chráněném území a na zabezpečení zvláště chráněného území před nepříznivými vlivy okolí v jeho ochranném pásmu.Plán péče slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování orgánů ochrany přírody.Pro fyzické ani právnické osoby není závazný.Realizaci plánu péče zajišťuje orgán ochrany přírody příslušný ke schválení péče,a to v součinnosti s vlastníky a nájemci dotčených pozemků postupy podle § 68 zákona č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny,v platném znění.Plán péče o přírodní památku NETOPÝRKY na období 2024–2033 3 OBSAH 1.Základní údaje o zvláště chráněném území.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 1.1 Základní identifikační údaje.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 1.2 Údaje o lokalizaci území v rámci územně správního členění ČR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4 1.3 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem PP Netopýrky_příloha obci.pdf (PDF 72.82 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn.: ---
Ze dne: ---
Č.j.: JMK 82935/2024
Sp.zn.: S - JMK 131943/2023 OŽP
Vyřizuje: Ing.Bc.XXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
Datum: 06.06.2024
<br> Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní
památku Netopýrky
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody
oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a odst.4 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
přírody a krajiny (dále také „zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst.3 zákona,že byl
vypracován a ke schválení předložen návrh plánu péče o přírodní památku Netopýrky na období
2024–2033 <.>
<br> Plán péče navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v tomto zvláště
chráněném území a jeho ochranném pásmu <.>
<br> S návrhem plánu péče se lze seznámit na Odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí 3,4.poschodí,dveře č.415,vždy v úřední dny pondělí <,>
středa od 8 do 17 hod <.>,nebo i v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.číslo 541 651
556) a také na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje (www.kr-
jihomoravsky.cz) v sekci „Jihomoravský kraj/Odbor životního prostředí/Dokumenty odboru/
Ochrana přírody a krajiny/Projednávané návrhy plánů péče o PR a PP“ pod odkazem
https://jmk.brandcloud.pro/document/111945/219471 <.>
<br> V případě,že ve lhůtě 30 dní ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce neuplatníte své
připomínky u odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,máme za to,že
s návrhem plánu péče pro zvláště chráněné území přírodní památku Netopýrky na období
2024– 2033 souhlasíte a berete jeho obsah na vědomí <.>
<br>
Mgr.XXXX XXXX
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:__________________ Sejmuto dne:__________________
<br> Razítko úřadu:
Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem PP Netopýrky_příloha obci (2).pdf (PDF 263.29 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br>
<br>
Váš dopis zn.: ---
Ze dne: ---
Č.j.: JMK 83611/2024
Sp.zn.: S - JMK 131943/2023 OŽP
Vyřizuje: Ing.Bc.XXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
Datum: 07.06.2024
<br> Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o zvláště chráněné území přírodní
památku Netopýrky
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,odbor životního prostředí,jako orgán ochrany přírody
oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a odst.4 písm.f) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně
přírody a krajiny (dále také „zákon“) oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst.3 zákona,že byl
vypracován a ke schválení předložen návrh plánu péče o přírodní památku Netopýrky na období
2024–2033 <.>
<br> Plán péče navrhuje opatření na zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany v tomto zvláště
chráněném území a jeho ochranném pásmu <.>
<br> S návrhem plánu péče se lze seznámit na Odboru životního prostředí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje,Žerotínovo náměstí 3,4.poschodí,dveře č.415,vždy v úřední dny pondělí <,>
středa od 8 do 17 hod <.>,nebo i v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel.číslo 541 651
556) a také na webových stránkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje (www.kr-
jihomoravsky.cz) v sekci „Jihomoravský kraj/Odbor životního prostředí/Dokumenty odboru/
Ochrana přírody a krajiny/Projednávané návrhy plánů péče o PR a PP“ pod odkazem
https://jmk.brandcloud.pro/document/111945/219471 <.>
<br> V případě,že ve lhůtě 30 dní ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce neuplatníte své
připomínky u odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje,máme za to,že
s návrhem plánu péče pro zvláště chráněné území přírodní památku Netopýrky na období
2024– 2033 souhlasíte a berete jeho obsah na vědomí <.>
<br>
Mgr.XXXX XXXX
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny
<br>
<br>
Vyvěšeno dne:__________________ Sejmuto dne:__________________
<br> Razítko úřadu:
<br>
<br>
<...

Načteno

edesky.cz/d/9952256

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz