« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna B-mo jih
<br> Mariánské nám.13 61700 Brno 0 g n 7 -05 2021.o
<br> lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> aaaaaaaaaaaaaa
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Č.j.: JMK 81991/2024 Sp.zn.: S—JMK 76990/2024 OD Brno 04.06.2024
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovenípřechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor dopravy,jako příslušný orgán státnísprávy podle ust.5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,O provozu na pozemních komunikacích a O změnách někte rýd'i zákonů,ve zněnípozdějších předpisů (dálejen zákon O silničním provozu),ve věcech stanovenímístní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích !.třídy,postupem v souladu s ust.Š 171 a násl.části šesté zákonač.500/2004 Sb <.>,správnířád,ve zněnípozdějších předpisů (dále jen správnířád),na základě podnětu podateIe—FIRESTA - Fišer,rekonstrukce,stavby,a.s <.>,Mlýnská 68,602 00 Brno,IČ: 253 17 628,zastoupeného společností DOKA,s.r.o <.>,Na Návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 634 71 752 (dálejen podatel),ze dne 24.05.2024,pO projednánís Ředitelstvím silnica dálnic ČR,Na Pankráci 56,145 05 Praha 4,Závodem Brno,šumavská 31,602 00 Brno,IČ: 659 93 390,jakožto organizací pověřenou výkonem práv státu k dotčené silnici I.třídy,a po projednánís PoliciíČR,KŘP JMK,Městským ředitelstvím policie Brno,Dopravníinspektorát Brno -— město (č.j.KRPB-106344-2/ČJ— 2024-0602Dl ze dne 24.05.2024),vydává podle ust.š 77 odst.1 písm.a) v souladu s ust.& 77 odst.5 zákona O silničním provozu
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> silnice: I/41 Brno—dálničnípřívaděčBrnO—jih l/42 Brno—VMO I/52 BrnO— Rajhrad
<br> v místě: Brno — ul.Hněvkovského,Svatopetrská,Zvonařka,Opuštěná a Heršpická (víz přílohy— situace dopravního značení)
<br> důvod: Oprava asfaltových hutněných vrstev vozovky
<br> termín: předpoklad od: 10.06.2024 do: 12.07.2024
<br> (celkový termín a te...

Načteno

edesky.cz/d/9952255

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz