« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Magistrát města Brna B R N 0 Odbor dopravy
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0260496/2024/2 VYŘIZUJE: Mgr_ XXXXXXXX XXXXXXX Bmo,XXXXXXXX Č- J.: MMB/XXXXXXX/XXXX/GJE TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 /jeklova.gabriela©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> úřad městské části města Brna
<br> vv.07 '05'20216 _ _.<.> Brno-jih Vyveseno dne.Uřad městské části města Brna oMananske nam.13.61700 Brno <.>,<,> Emo/"l "75 0 7 -06- 2024 Sejmuto dne; Marianske nám.13,61700 rno 3
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: Příloha:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dálejen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-106336-3/ČJ—2024-0602Dl ze dne 03.06.2024 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemních komunikacích — místních komunikacích ul.Masná a Zvonařka ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace výměny světelného signalizačního zařízení v křižovatce ul.Hladíkova x Masná <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je vobdobí 01.07.2024 — 31.08.2024.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí o povolení zvláštního užíván...

Načteno

edesky.cz/d/9952247

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz