« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - SKM-C360i-O24060611530.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM-C360i-O24060611530.pdf
Město Třeboň Palackého nám,46/ll IČ: 00247618
<br> ? A v „ ' ře bo " 379 01 Třeboň DlC: (200247618,Czech Republic www.mesto-treboncz
<br> ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
<br> tel: +420 384 342 193,e-mail: radka.bickova©mesto-trebon.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> Ve smyslu 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,zveřejňuje město Třeboň záměr dispozice s majetkem města,které rada města projednala na svém zasedání dne 05.06.2024 — usnesení č.329/2024—46:
<br> Záměr pronájmu bytu č.6 o velikosti 1+1 v čp.34/l v ul.Rožmberská v Třeboni o celkové ploše s příslušenstvím 54,40 m2 obálkovou metodou,dle nabídky výše nájemného za 1 m2.Minimální cena pro obálkovou soutěž činí 130 Kčlmzlměsíc <.>
<br> Uchazeč musí být všeobecně bezdlužný,není vlastníkem nemovitosti k trvalému bydlení na území města Třeboně a místních částí Třeboně a po uzavření nájemní smlouvy se přihlásí k trvalému pobytu včetně spolubydlících uvedených v nájemní smlouvě <.>
<br> Zájemci složí kauci ve výši 3.000 Kč na účet města Třeboně,č.účtu 6015—0603148389/0800 nejpozději poslední pracovní den před stanoveným termínem pro přihlášení do výběrového řízení na pronájem bytu v majetku města tak,aby mohli složení kauce doložit dokladem,který přiloží k zasílané přihlášce,popř.hotově na pokladně MěÚ,a to nejpozději do termínu výběrového řízení.Tato kauce se vybranému uchazeči stává zálohou na úhradu kauce ve výši trojnásobku nájemného,která musí být uhrazena před podpisem nájemní smlouvy.Ostatním účastníkům výběrového řízení je kauce vrácena do 7 pracovních dnů od rozhodnutí o pronájmu bytu.Nesjednávají se úroky pro případ vrácení nepoužité jistoty (kauce).V případě neuzavření nájemní smlouvy z důvodu na straně nájemce (s vybraným zájemcem) se složená kauce ve výši 3.000 Kč nevrací.Písemné nabídky doručte osobně nebo poštou vzalepených obálkách na podatelnu Městského úřadu Třeboň,Palackého nám.46/ll v termínu zveřejnění od 07.06.2024 do 25.06.2024 do 9:00 h,na obálku napište adresu odesílatele a nápis:
<...

Načteno

edesky.cz/d/9952103


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz