« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - VV-VP-Lomnice-nad-Luznici-Z2.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV-VP-Lomnice-nad-Luznici-Z2.pdf
^ Třeboň IČ: 00247618
DIČ: CZ00247618
www.mesto-trebon.cz
<br> Palackého nám.46/II
379 01 Třeboň
Česká republika
<br> MĚSTSKÝ
ÚŘAD
<br> ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
<br> ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
METRP00E1WEK
<br> tel.: +420 384 342 169,fax.: +420 384 723 505
e-mail: veronika.brchanova@mesto-trebon.cz
<br> Spis.zn.: METR_S 2058/2024 OÚPaSŘ
Naše č.j.: METR 10249/2024 BrVe
Vyřizuje: Ing.Veronika Brchaňová
Datum: 07.06.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Třeboň,odbor územního plánování a stavebního řádu,jako věcně,dle ustanovení § 10
zákona číslo 500/2004 Sb <.>,Správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),a
místně,dle ustanovení § 11,odst.(1),písm.b) správního řádu,příslušný úřad územního plánování <,>
pořizující na základě § 6,odstavce (1),písmene c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a
v souladu s § 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon („dále jen „nový stavební zákon")
oznamuje dle § 55b a § 52 odst.1 stavebního zákona zahájení řízení o Změně č.2 Územního plánu
Lomnice nad Lužnicí a konání veřejného projednání o návrhu Změny č.2 Územního plánu Lomnice
nad Lužnicí.Změna č.2 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí je pořizována v souladu s § 55a
stavebního zákona tj.zkráceným postupem pořizování <.>
<br> Veřejné projednání
<br> o návrhu Změny č.2 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí
<br> se uskuteční dne 16.07.2024 (úterý) od 16:00 hod <.>
<br> v Domě s pečovatelskou službou - přízemí
<br> (Náměstí 5.května 125,Lomnice nad Lužnicí) <.>
<br> Podle § 173 správního řádu oznamujeme,že vzhledem k rozsahu návrhu Změny č.2 Územního plánu
Lomnice nad Lužnicí,jej není reálné v tištěné podobě zveřejnit na úřední desce.Ve lhůtě do
23.07.2024 je možné se s návrhem Změny č.2 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí seznámit:
<br> ->• v tištěné podobě na Městském úřadě Třeboň,odboru územního plánování a stavebního řádu <,>
oddělení územníh...

Načteno

edesky.cz/d/9952102

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz