« Najít podobné dokumenty

Obec Lužec nad Cidlinou - Nařízení obce Lužec nad Cidlinou o zákazu některých forem prodeje v energetice na území obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lužec nad Cidlinou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení obce Lužec nad Cidlinou o zákazu některých forem prodeje v energetice na území obce
Obec Lužec nad Cidlinou
<br> Nařízení obce Lužec nad Cidlinou
<br> o zákazu některých forem prodeje v energetice na území obce
<br> Zastupitelstvo obce Lužec nad Cidlinou na svém zasedání dne ……… usnesením č.……….<.>
usneslo vydat na základě ustanovení § 11p zák.č.458/2000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění
pozdějších předpisů,a v souladu s ustanovením § 11 odst.1,§ 84 odst.3 a § 102 odst.4 ve
spojení s odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,toto nařízení:
<br> Čl.1
Úvodní ustanovení
<br> Předmětem tohoto nařízení obce (dále jen „nařízení“) je stanovit,že některé formy prodeje zboží
nebo poskytování služeb prováděné mimo obchodní prostory jsou při výkonu licencované činnosti
držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti v energetických odvětvích dle zák <.>
č.458/2000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění pozdějších předpisů,v obci Lužec nad Cidlinou
zakázány <.>
<br> Čl.2
Vymezení pojmů
<br> Pro účely tohoto nařízení se vymezují formy prodeje:
<br> 1.Podomním prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb provozovaný bez
pevného stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů,domů,budov apod.bez předchozí
objednávky <.>
<br> 2.Pochůzkovým prodejem se rozumí prodej zboží nebo poskytování služeb na veřejném
prostranství s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce,tyče,závěsného
pultu,ze zavazadel,tašek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky,přičemž není rozhodující <,>
zda ten,kdo zboží nebo služby prodává či nabízí,se přemísťuje nebo postává na místě <.>
<br> Čl.3
Zakázané formy prodeje zboží a poskytování služeb
<br> Na území obce Lužec nad Cidlinou se podomní prodej a pochůzkový prodej,při výkonu
licencované činnosti držitelem licence nebo při výkonu zprostředkovatelské činnosti
v energetických odvětvích dle zák.č.458/2000 Sb <.>,energetický zákon,ve znění pozdějších
předpisů,zakazují <.>
<br> Čl.4
Závěrečná ustanovení
<br> 1.Porušení povinností stanovených tímto nařízením se posti...

Načteno

edesky.cz/d/9947530

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lužec nad Cidlinou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz