« Najít podobné dokumenty

Obec Radovesnice I - Opatření obecné povahy ze dne 5.6.2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radovesnice I.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy ze dne 5.6.2024.pdf
<.> /4
<br> Městský úřad Kolín
Odbor životního prostředí a zemědělství
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 111,e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz
sídlo odboru: Sokolská 545,Kolín II
<br>
<br> Energie AG Kolín a.s <.>
Orebitská 885
280 02 KOLÍN
<br> Vaše čj.(zn.):
Číslo jednací:
Spisová zn.:
<br> Oprávněná
úřední osoba:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> O24XX0011867
MUKOLIN/OZPZ 64012/24-hak
OZPZ 12775/2024
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX <,>
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
katerina.haklova@mukolin.cz
<br>
Počet listů:
<br> Příloh/listů:
2
0/0
<br>
Datum: 05.06.2024
<br>
Opatření obecné povahy- veřejná vyhláška - v obcích Kolín (vč.částí Sendražice,Štítary a
Zibohlavy),Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry,Ovčáry,Volárna,Tři Dvory,Konárovice,Veletov <,>
Ratboř,Radovesnice I,Kořenice,Křečhoř (vč.částí Kamhajek a Kutlíře),Libodřice,Chocenice <,>
Břežany I,Velim,Plaňany,Dobřichov a voda předaná obcím Cerhenice,Radim,Pašinka a Velký
Osek <.>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br> (Veřejnou vyhláškou)
<br> Městský úřad Kolín,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů a § 27 odst.2 písm.b) zákona č.274/2001 Sb.<,>
o vodovodech a kanalizacích,ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 25 a § 172 <,>
§ 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen správní řád),v souladu
s ustanovením § 15 odst.4 zákona č.274/2001 Sb <.>,o vodovodech a kanalizacích,ve znění
pozdějších předpisů,na základě podané žádosti dne 06.05.2024 společností ENERGIE AG Kolín <,>
a.s <.>,IČ: 475 38 457,Orebitská 885,Kolín IV,jako provozovatele skupinového vodovodu pro veřejnou
potřebu v obcích Kolín (vč.částí Sendražice,Štítary a Zibohlavy),Průmyslová zóna Kolín - Ovčáry <,>
Ovčáry,Volárna,Tři Dvory,Konárovice,Veletov,Ratboř,Radovesnice I,Kořenice,Křečhoř (vč.částí
Kamhajek a Kutlíře),Libodřice,Chocenic...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radovesnice I      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz