« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument67_2024.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument67_2024.pdf
úřeanššěššgš *Mfit agua Aša (5er M E ST O KLI M KOV' CE www.polanhxz Rada města Klimkovic zimě?/!?!?,Lidická 1: 742 83 Klimkovice milencům: Íý/ŽŽÝ Mrak/%);?.<.>.<.>.<.>.<.> “ale dne:
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Rada města Klim kovic vyhlašuje výběrové řízení č.2/2024 na obsazení pracovního místa
<br> vedoucí Kulturního a informačního střediska Klimkovice
<br> Charakteristika práce:
<br>.<.>.<.> <.>
<br> řízení kulturního a informačnřho střediska (KIS) v celém rozsahu činností
<br> pořádání koncertů,divadelních a filmových představeni,soutěží,výstav včetně vernisáží a sportovních akcí města dle schváleného plánu
<br> poskytování kulturních a informačních služeb obyvatelům a návštěvníkům města včetně poskytování základních informací o městě
<br> organizační zajištění tvorby,vydávání a distribuce Zpravodaje
<br> zajišťování provozu kina Panorama a městského muzea
<br> správa webových stránek města a KIS a facebooku města ve stanoveném rozsahu
<br> řízení zaměstnanců KIS; zpracování dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,kompletace podkladů pro mzdové závěrky
<br> na úseku kultury a informačního centra spolupráce se Sanatoriemi Klimkovice zajišťování destinačního managementu v rámci Sdružení obcí Poodří
<br> zajišťování spolupráce města s kronikářem
<br> pořizování dokumentace z akcí města a vedeníjejí evidence včetně archivace
<br> spolupráce s pěveckým sborem města a se spolky a sdruženími ve městě
<br> účast na realizaci komunitních projektů
<br> Místo výkonu práce: město Klimkovice
<br> Funkční zařazení: vedoucí zaměstnanec,pracovní poměr na dobu neurčitou
<br> Platové zařazení: 9.platová třída v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb.ve znění nařízení vlády
<br> č.531/2021 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění nařízení vlády č.264/2022 Sb.(platový tarif od 21.710; do 31.820,- Kč podle délky započitatelné praxe),možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník...

Načteno

edesky.cz/d/9939719

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
16. 07. 2024
16. 07. 2024
15. 07. 2024
12. 07. 2024
12. 07. 2024
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz