« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městská část.Brno—jih Doručeno: 05.06.2024
<br> MCBJIH/06907/2024
<br> listy: přilohy:2
<br> druh: il/sv: Magistrát města Brna Odbor dopravy
<br> bc07est0d3af5 SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0244227/2024/3 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXX Brno,XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/O244227/2024/GJE TEL./E-MAIL: +420 542 174 612 /jeklova.gabriela©brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní ko nikaci
<br> „ Uřid městské Fésgg města Bm
<br> f „,Brno-jih “.J/"W MananSke nám.13,61700 Brno
<br> Vyvěšeno dne: 05 “05“ 20211
<br> Úřad městské části města rna _ Brno-jih Sejmuto dne: Mariánské nám.13,61700 Brno
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD"),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu") <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-108739-2/ČJ-2024-0602DI ze dne 23.05.2024 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — veřejně přístupné účelové komunikaci Parkoviště u Parkové dráhy ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu realizace výkopu distribuční sítě vysokého napětí na Parkovišti u Parkové dráhy (parcel.č.892/45) <.>
<br> Termín realizace je v období 18.06.2024 — 30.11.2024.Stanovení ie platné pouze se souhlasem vlast...

Načteno

edesky.cz/d/9939694

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz