« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Rozhodnutí - Změna rozhodnutí o povolení uzavírky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - Změna rozhodnutí o povolení uzavírky
Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br>
<br> Č.j.: MSNS/6513/2024/OD-5
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> Kovandová Věra
569 496 635
podatelna@svetlans.cz
<br> Ve Světlé nad Sázavou dne: 23.4.2024
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
ZMĚNA ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad ve Světlé nad Sázavou odbor dopravy,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst <.>
4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"zákon o pozemních komunikacích"),posoudil žádost o změnu rozhodnutí o povolení uzavírky,kterou
dne 10.4.2024 podal
<br> Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,provoz Havlíčkův Brod <,>
IČO 00090450,Kosovská 1122,586 01 Jihlava
<br> (dále jen ”žadatel”),a na základě tohoto posouzení
<br> p o v o l u j e
<br> změnu rozhodnutí spis.zn.MSNS/6513/2024/OD-3 ze dne 26.4.2024 o povolení uzavírky
<br> silnice č.II/347,Kunemil,km 4.120 – 6,660
<br> v tomto rozsahu:
<br> změna termínu uzavírky: od 10.6.– 16.6.2024
<br> důvod: porucha finišeru
<br>
<br> Podmínky pro uzavírku se doplňují a mění takto:
<br> 1.Lhůta k ukončení uzavírky se stanoví do 16.6.2024 <.>
<br> 2.Umístění dopravních značek,včetně označení objížďkové trasy,bude provedeno v souladu se
stanovením MÚP č.j.MHB_DOP/5476/2024/JSOB ze dne 31.5.2024 a MSNS/9958/2024/OD-
28SDZ-TIM ze dne 3.6.2024 schváleným Krajským ředitelstvím Policie Kraje Vysočina,ÚO
Havlíčkův Brod,DI HB,č.j.KRPJ-43064-2/ČJ-2024-161606 ze dne 8.4.2024 <.>
<br> 3.Ostatní podmínky a souhlasy zůstávají v platnosti <.>
<br>
Účastníci řízení dle § 27 odst.1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,příspěvková organizace,provoz Havlíčkův Brod,Kosovská
1122,586 01 Jihlava
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Dne 10.4.2024 podal žadatel žádost o změnu rozhodnutí o povolení uzavírky.Silniční správní úřad
přezkoumal předl...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz