« Najít podobné dokumenty

Obec Těchobuz - Schválený závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Těchobuz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet obce Těchobuz za rok 2023
OBEC TĚCHOBUZ
Těchobuz 60,395 01 Pacov
<br> WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz ☏ 565 443 900 775 446 950 IČO:00584061
<br>
<br>
Závěrečný účtu obce Těchobuz za rok 2023
<br>
<br> Obec Těchobuz,Těchobuz 60,395 01 Pacov,IČO 00584061,podle § 17,odst.6,zákona č.250/2000 Sb.o
<br> rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.128/2000 Sb.o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků
<br> zpracovala tento závěrečný účet obce za rok 2023 <.>
<br>
<br> 1.Všeobecné údaje
<br> Obec Těchobuz je dle zákona č.128/2000 Sb.v platném znění územně samosprávným celkem s právní
<br> subjektivitou a vlastním majetkem.Tento subjekt je zároveň samostatnou účetní jednotkou,která v souladu se
<br> zákonnými postupy pro ÚSC vede účetnictví,v povinném členění podle platné rozpočtové skladby.Od 1.6.2009 se stala
<br> plátcem daně z přidané hodnoty <.>
<br>
<br> 2.Stav finančních prostředků na bankovních účtech a v pokladnách
<br> Obec Těchobuz vlastnila k 31.12.2023:
<br> 2x běžné bankovní účty u České spořitelny a.s.<,>
<br> 1x účet u ČNB <,>
<br> 2x úvěrové účty vedené u České spořitelny a.s <.>
<br> 2x vkladový účet s obnovováním
<br> : 1 byl zřízen 1.6.2023 (zrušen 1.12.2023) - minimálním vkladem 5.mil.Kč,doba vkladu 1měsíc,roční úrok 5,7% <.>
<br> : 2 byl zřízen 1.12.2023 - minimální vklad jsou 2mil.Kč,doba vkladu 1měsíc,roční úrok 3,2% <.>
<br> Zůstatky na všech bankovních účtech k 31.12.příslušného roku za posledních 5 let jsou následující
<br> Číslo účtu 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023
<br> 622174339/0800_běžný účet 396.062,09 1.995.876,18 3.689.414,87 1.224.202,92 506.142,56
<br> 35-622174339/0800_běžný účet 283.433,01 79.006,61 171.455,04 248.097,14 129.995,89
<br> 0441564469/0800 - úvěr "Lesní
<br> cesty U Buku"_úvěrový účet
<br> -440.856,23 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 0495233139/0800 – úvěr „Sběrná
<br> lesní komunikace PE525 Velká
<br> Černá – Zhoř“_úvěrový účet
<br> -4.291.000,00 -410.933,00 -362.933,00 -314.933,00 -266.933,00
<br> 0431004409/080...

Načteno

edesky.cz/d/9935719

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Těchobuz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz