« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Finanční úřad Teplice - Veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Finanční úřad Teplice - Veřejná vyhláška
Finanční úřad pro Ústecký kraj
Velká Hradební 39/61,400 21 Ústí nad Labem
<br> Územní pracoviště v Teplicích
Dlouhá 143/42,415 01 Teplice
<br>
Č.j.: 1254807/24/2514-00460-507260
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXXXX,Oddělení majetkových daní
Tel.: XXX XXX 378; 417 551 111
E-mail: podatelna2514@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: df7n6d6
<br>
<br> Massoumah M H A Maarafie,nar.1942
B.9 H.9 St.40,89413 SHEEB,KUVAJT
Číslo poplatníka: 683683857
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Finanční úřad pro Ústecký kraj,Územní pracoviště v Teplicích,ve smyslu ustanovení § 49
odst.1 zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“),touto veřejnou vyhláškou oznamuje výše uvedenému daňovému subjektu,že jeho
písemnost:
<br> č.j.: 2334076/23/2514-00460-507082
<br> je uložena na Finančním úřadě pro Ústecký kraj,Územním pracovišti v Teplicích,Dlouhá
143/42,415 01 Teplice <.>
<br> Písemnost si daňový subjekt může vyzvednout v úřední dny v kanceláři č.22 v 1.patře
v době od 8.00 do 17.00 hodin <.>
<br> Nevyzvedne-li si adresát písemnosti doručované veřejnou vyhláškou do 15 dnů ode dne
vyvěšení na úřední desce správce daně,považují se písemnosti posledním dnem této lhůty
za doručené (ustanovení § 49 odst.3 daňového řádu) <.>
<br>
Datum vyvěšení veřejné vyhlášky: …………………………… <.>
<br> Datum sejmutí veřejné vyhlášky: …………………………… <.>
<br>
<br>
<br>
XXXXX XXXXXXX
XXXX a zástupce vedoucího oddělení
<br>
<br>
<br> 2024-06-05T07:18:00+0200

Načteno

edesky.cz/d/9931978

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz