« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Chrlice - Veřejná vyhláška - oznámení vydání OOP A3a ZÚR JMK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Chrlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení vydání OOP A3a ZÚR JMK
Mgr.XXX XXXXXXX hejtman Jihomoravského kraje
<br> llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> CJJ JMK 79066/2024 Sp.zn.: S-JIVIK 159148/2022 Datum: 29.04.2024
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Krajského úřadu Jihomoravského kraje na dobu nejméně 15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou <.>
<br> Vyvěšeno dne: \óqgg'goaqzí
<br> Sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 31.055295217
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> OZNÁMENÍ
<br> Hejtman Jihomoravského kraje na základě svého zmocněnív & 64b a 5 61 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,zákon o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,podle 5 173 odst.1 a 5 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,a na základě š 42 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění účinném ke dni 31.12.2023 a ve spojení s % 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále souhrnně „stavební zákon“) oznamuje,že Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém 24.zasedání dne 25.04.2024 vydalo usnesením č.2623/24/224
<br> Aktualizaci č.33 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy
<br> O pořízení Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje zkráceným postupem a o jejím obsahu bylo na návrh oprávněného investora rozhodnuto Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 15.12.2022,usnesením 1596/22/216 <.>
<br> O rozdělení Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na Aktualizace č.3a a č.3b bylo na žádost oprávněného investora rozhodnuto Zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 22.02.2024 usnesením č.2465/24/223 <.>
<br> Opatření obecné povahy „Aktualizace č.3a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje" a jeho odůvodnění a úplné znění Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje po Ak...

Načteno

edesky.cz/d/9927031

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Chrlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz