« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - METR-10045-2024-Stavebni-upravy-MK-v-ul.-Na-Chmelnici-a-casti-ul.-Vrchlickeho.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

METR-10045-2024-Stavebni-upravy-MK-v-ul.-Na-Chmelnici-a-casti-ul.-Vrchlickeho.pdf
ODBOR DOPRAVY
tel: +420 384 342 147,datová schránka: 4cbbvj4
e-mail: monika.pecova@mesto-trebon.cz
<br>
Spis.zn.: METR_S 2016/2024 OD
Ze dne: 07.05.2024
Naše č.j.: METR 10045/2024 PeMo
<br> Vyřizuje: M.Pečová
V Třeboni dne 03.06.2024
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o zahájení společného řízení
doručováno veřejnou vyhláškou
<br>
Městský úřad Třeboň,odbor dopravy,jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a jako příslušný speciální stavební úřad podle
ustanovení § 15 odst.1 písm.c) a § 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon),ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „ stavební zákon“),a to podle
ustanovení § 334a zákona č.283/2021 Sb <.>,stavební zákon v platném znění,a jako místně příslušný
správní orgán podle ustanovení § 11 odst.1 písm.b) zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),obdržel dne 07.05.2024 žádost o vydání
společného povolení podle ustanovení § 94j stavebního zákona na „Stavební úpravy MK v ul.Na
Chmelnici a části ul.Vrchlického v Třeboni“ <.>
<br> Žadatelem a stavebníkem je Město Třeboň,IČ: 00247618,se sídlem Palackého nám.46/II,379 01
Třeboň,zastoupené na základě plné moci společností WAY project s.r.o <.>,Jarošovská 1126/II,377 01
<br> Jindřichův Hradec,IČ: 63906601 (dále jen „stavebník“) <.>
<br> Stavba je situována na pozemcích parc.č.755,801,738/1 v obci a kat.území Třeboň (dále jen „stavba“) <.>
<br> Stavba obsahuje:
Předmětem stavby je rekonstrukce místních komunikací ul.Na chmelnici a části ul.Vrchlického
ve městě Třeboň <.>
<br> Stručný popis stavby:
Jedná se o stavební úpravy stávajících místních komunikací ul.Na chmelnici a části ul.Vrchlického ve
městě Třeboň.Je zachován jeden jízdní pruh a obousměrný provoz silničních vozidel.Podél vozovky
MK je navržen chodník a parkovací záliv.Celkem je v obou ulicích navrženo 27 podélných
parkovacích míst.V místě vyústění chodníku z...

Načteno

edesky.cz/d/9921509

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz