« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Oznámení - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br>
<br> Č.j.: MSNS/6902/2024/OD-3
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
<br> Kovandová Věra
569 496 635
podatelna@svetlans.cz
<br> Ve Světlé nad Sázavou dne: 3.6.2024
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br>
Městský úřad ve Světlé nad Sázavou odbor dopravy dále jen „městský úřad“ jako příslušný silniční
správní úřad podle ustanovení § 124 odst.6 vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) na základě žádosti podané Město Světlá nad Sázavou,IČO 00268321,náměstí Trčků z
Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou dále jen „navrhovatel“,dne 16.4.2024 po předchozím souhlasném
vyjádření orgánu Policie ČR,KŘP Kraje Vysočina,DI Havlíčkův Brod,č.j.KRPJ-36008-2/ČJ-2024-
161606 ze dne 22.3.2024 v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c),§ 77 odst.5 zákona č.13/1997
Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“)
v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů dále jen „správní řád“
<br>
s t a n o v u j e
místní úpravu provozu na silnici č.II/150 Leštinka – Mrzkovice
<br>
doplnění trvalého dopravního značení (dále jen „TDZ“):
<br> 1 x B20a Nejvyšší dovolená rychlost „70“ cca 180 m před stávající TDZ IZ4a „Začátek obce“ ze směru
od Ledče nad Sázavou
<br> instalaci dopravního značení provede: Město Světlá nad Sázavou
<br> odpovědná osoba: XXXX XXXXXXX
<br> důvod: zvýšení BESIP v dané lokalitě
<br>
Podmínky:
1.Dopravní značení bude instalováno neprodleně,nejpozději do 15.7.2024 <.>
2.Osazení dopravního značení musí barevně i provedením odpovídat příloze vyhlášky MD č <.>
<br> 30/2001 Sb.a § 62 odst.4 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích,ve znění
pozdějších předpisů.Dále v souladu s ...

Načteno

edesky.cz/d/9918442

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz