« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor dopravy
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> ID datové schránky: yptb58f Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXX/XXXX/OD-XTzMK-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 03.06.2024 E-mail: posta@svetlans.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění
<br> připomínek nebo námitek
<br>
Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),na základě žádosti podané dne XX.05.2024
žadatelem Městem Světlá nad Sázavou,IČ 00268321,sídlo náměstí Trčků z Lípy 18,Světlá nad
Sázavou (dále jen žadatel) a po písemném souhlasném stanovisku příslušného orgánu Policie ČR
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina,územní odbor Havlíčkův Brod,dopravní inspektorát,ze
dne 27.05.2024,č.j.KRPJ-62624-2/ČJ-2024-161606 a po posouzení podnětu v souladu s ustanovením
§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 171 a § 173 odst.1
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) připravil
návrh opatření obecné povahy pro
<br> stanovení místní úpravy provozu na účelové komunikaci č.000085u v ul.Jelenova,par.č.47/26
v obci a k.ú.Světlá nad Sázavou:
- instalaci svislého dopravního značení 1x č.B1 – Zákaz vjezdu a 1x dodatková tabulka č.E13
s textem – „Vjezd povolen se souhlasem Sportovního zařízení města Světlá n.S.a dopravní
obsluze“,dle předložené a schválené dokumentace <.>
<br> důvod: zamezení parkování nežádoucích vozidel v prostoru před tenisovým areálem
<br> odpovědná organizace za provedení tohoto stanovení: Město Světlá nad Sázavou,sídlo náměstí
Trčků z Lípy 18,Světlá nad Sázavou
<br> Podmínky:
<br>
1.Stanovení dopravního značení nenahrazuje stanovisko,posouzení,případně jiné opatření
dotčeného správního úřadu vyžadova...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz