« Najít podobné dokumenty

Město Ledeč nad Sázavou - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Ledeč nad Sázavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
strana 1/3
<br>
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou
<br> odbor dopravy
náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> ID datové schránky: yptb58f Vyřizuje: XXXXXXX XXXXX
Naše č.j.: MSNS/XXXX/XXXX/OD-XXSDZ-TIM Telefon: XXX 496 646
Světlá nad Sázavou dne: 03.06.2024 E-mail: podatelna@svetlans.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor dopravy,příslušný podle § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
silničním provozu),na základě žádosti o zvláštní užívání chodníku v ul.Komenského,Světlá n.S <.>
podanou dne 23.05.2024 panem Zdeňkem Popkem,d.n.16.10.1990,bydliště Kochánov 34,Světlá
nad Sázavou (dále jen žadatel) a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství
policie Kraje Vysočina,územní odbor Havlíčkův Brod,Dopravní inspektorát,Nádražní 59,Havlíčkův
Brod ze dne 21.05.2024,č.j.KRPJ-61004-2/ČJ-2024-161606 a po posouzení podnětu v souladu
s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst <.>
5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) stanovuje dne 03.06.2024:
<br> přechodnou úpravu provozu na chodníku a na silnici č.III/34728 v ul.Komenského ve Světlé
nad Sázavou - přechodné dopravní značení dle grafické přílohy,která je nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy.Umístění přenosných dopravních značek a zařízení je povoleno
ke zvláštnímu užívání chodníku a silnice č.III/34728 v ul.Komenského ve Světlé nad
Sázavou,termínu od 24.06.2024 do 27.06.2024 <.>
<br> důvod: Rekonstrukce kanalizační přípojky
<br> Platnost stanovení: od 24.06.2024 do 27.06.2024
<br> Instalaci dopravního značení provede: XXXXXX XXXXX,bydliště Kochánov XX,Světlá nad Sázavou
<br> Odpovědná osoba: XXXXXX XXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Podmínky:
<br> 1.) Použité dopr...

Načteno

edesky.cz/d/9918440

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Ledeč nad Sázavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz