« Najít podobné dokumenty

Obec Dlouhopolsko - Nařízení města Poděbrady č. 3/2024 o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dlouhopolsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nařízení č. 3-2024 (Narizeni_o_zameru_zadat_zpracovani_LHO) (1).pdf
Nařízení města Poděbrady
<br> č.„$./2024 ze dne 15.05.2024
<br> o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
<br> Rada města Poděbrady se usnesla dne 15.05.2024 usnesením č.297/2024 v souladu s ustanovením š 11 odst.1 a 2 a g 102 odst.2 písm.d) zákona 0.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 25 odst.2 a 5 48 odst.2 písm.d) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesni zákon"),vydat toto nařízení,kterým se vyhlašuje
<br> záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov:
<br> Město Poděbrady vyhlašuje záměr zadat zpracováni lesni hospodářské osnovy dle ustanovení š 25 odst.1 lesního za'kona.Lesni hospodářské osnovy budou vypracovány v
<br> Článek 1
<br> zařizovacim obvodu,který tvoří následuucí katastrální území:
<br> ?i'l'řířiámčhí činěn.obci v ;
<br> číslo číslo,<,>,<,> ( _,_ bez nazev obce nazev ka'ras'rralniho uzemi kaTas—h'almho 0 Území 537021 Běrunice Běrunice (103 104 Běruničky 603112 Slibovice 603155 Vrzlkiž \'ýklaky (703163 Vlkov nad Lesy 603171 537080 Činěves Činěves 623920 5370923 Dlouhopolsko Dlouhopolsko 026651 537101 Dobšice D::rhšicc u Žehurlč (325042 537128 Dymokury Dymokury 634247 Černá Hora u Dyrnokur 634239 Svídnice,u Dyrnokur 760684 537161 Hradčany Hradčany u Žchuně 646628 537217 Chal'ánky Chaťánky 652792 537225 Cho'fěšicc Charčšicc 653071 Břístezv 653063 Malá Strana u Chofěšic 653080 Nonzov u Dyrnokur 704920 Nová Vus u Cho1čšic 653098 534706 Chroustov Chrausi ov 651; 248 Dvořišrč 712968 537292 Kněžice Kněžice u Městce Králové 660921 Duhučna (766912 Osck 712876 551481 Kněžičky KnčŽíčky 603121 537306 Kolnja KalaJe 668010 534943 Kouty Kou'ry u Poděbrad 671266 537403 Křeč kov KFcČ kov 675539 537438 Libice nad Cidlinou Libice nad Cidlinou 632691 537489 Městec: Králové Mčslcc Králová 693286 Vinica: u A\čntce.Králové 693308 537551 Odřepsy Odřapsy 709174 5375639 Okřínfak Okřfnck 709751 Srbce.u ORF—inka 709760 537578 Op...

Načteno

edesky.cz/d/9912568

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dlouhopolsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz