« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení č. 2 z veřejného zasedání konaného dne 29.5.2024 160,3 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> 2.USNESENÍ
Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 29.5.2024 od 17:00 na obecním úřadě
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXX Nováka a paní
<br> Zuzanu Dlabačovou a zapisovatelku Šárku Jelínkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
2) Schválení programu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo navržený program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 3) Rozpočtového opatření č.2/2024
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo Rozpočtové opatření č.2/2024,které je přílohou
zápisu <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Projednání Závěrečného účtu za rok 2023 a Zprávy o výsledku hospodaření
obce za rok 2023
<br>
Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2023
a Zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2023,a to bez výhrad <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno <.>
<br>
5) Projednání návrhu na schválení daru pro SDH Vrbčany – na činnost mládeže
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo žádost SDH Vrbčany na činnost
mládeže ve výši 5 000 Kč <.>
Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 6) Návrh na schválení Dodatku ke Smlouvě o zajištění a financování dopravní
obslužnosti
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo Dodatek ke Smlouvě o zajištění a
financování dopravní obslužnosti <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.6 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 7) Návrh na schválení Přílohy k pachtovní smlouvě – Předmět pachtu a výpočet...

Načteno

edesky.cz/d/9898249

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz