« Najít podobné dokumenty

Obec Vítanov - NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU - Sdružení obcí MIKROREGIONU Hlinecko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vítanov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_1330672548_0_Zpráva_konečné_přezkoumání_2023 - DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko (01.01.2023 - 31.12.2023) (2) (2).pdf

Návrh závěrečného účtu (2).pdf
Sdruzeni obci mikroregionu Hlinecko lh wie? *!
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2023
<br> (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 70151156 název Sdruzeni obcí mikroregionu Hlinecko ulice č p Poděbradovo nám.1 obec Hlinsko PSC pošta 539 01
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 733 742 080
<br> fax
<br> e-mail info©hlinecko.eu WWW stránky www.hlineckoregion.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu | Plnění rozpočtu přijmu ll Plnění rozpočtu vydaju l|| Financování (zapoiení vlastních úspor a čizích ZdrOJU) lV Stavy a obraty na bankovních účtech V Peněžní fondy - informativné Vl Majetek Vll Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům kraju,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll Vyúčtování finančních vztahu ke státnímu rozpočtu státním fondúm a Národnímu fondu IX Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sieiich majetkem
<br> Xl Ostatní doplňuiící údaje
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Text " " V * Schválený rozpočet Rozpočet po změnách
<br> Skutečnost
<br> Danove příjmy Neoanove prijmy 4 826 000 00 4 846 000.00 4 798 220 79 Kapitálove příjmy
<br> Přijate transfery 452 300 00 4 SC 780,50 4 ; 'o 505 D <.>,Příjmy celkem 5 278 000,00 9 416 780,50 9 369 219.29 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové Vsk/adby * _ i * Schválený rozpočetý * * iŘŠzpočetpo změnách Skutečnost 2132 Příjem z pronajmu nebo pachtu ostatnich nemovrtých věcí a jejich části 1 926 000,00 1 926 00000 1 890 918 79 2133 Příjem z pronajmu nebo pachtu movttych věcí 2 900 00000 2 900 000,00 2 887 30200 213 Příjem z pronajmu nebo pachtu majetku 4 826 000.00 4 826 00000 4 778 220,79 21 Příjem z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým ' V * 4026 000,00 ' ' 4782767000007 ' ' "lůze 220 79 vztahem 2321 Přijate ríeneZite neinvesščnirěary * ' W A? * WW * ň * ÍÍWW * _.řý20ýoř00ř00 20 000 00 232 Ostatni nedaňove př-jniy 20 000,00 20 00000 23 Příjem z prodeje neinvestičniho majetku a ostatní nedaňové příjmy...

Načteno

edesky.cz/d/9896947

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vítanov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz