« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Úřad městské části města Brna Brno-jih Manánské nánm13,61700 Brno
<br> _,„ % 30-05- 2024 Mag'st'atmestaBm č <.>,<.>.<.>.<.>.<.> 06790.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> V.A.B 1 R | „ | o '
<br> Odbor dopravy
<br> Č.J.: MMB/0255942/2024/MAI VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXX Brno XX.X.XXXX SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0254390/2024/2 TEL./E-MAIL: 542 174 120 / maixner.jan©,brno.cz
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne: 31 “05" 7025 „ <.>,_,Urad mestske casti města Brna
<br> _ Brno-jih Sejmuto dne: Mariánské nama,61700 Brnoí,Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední de y:
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy
<br> podle 5 124 odst.6 zákona 0.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
<br> po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem,jimž je podle 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát,pracoviště dopravního inženýrství,se sídlem Renčova 38,621 00 Brno (dálejen „Policie ČR"),který vydal stanovisko pod č.j.: KRPB-110464-2/ČJ—2024—0602Dl,ze dne 29.5.2024 <,>
<br> na základě ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci — místní komunikaci ul.Záhumenice ve městě Brně podle výkresové dokumentace,která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu záboru komunikace pro pokládku kabelu nízkého napětí na ul.Záhumenice 9 <.>
<br> Předpokládaný termín realizace je cca 3 dny v období 5.6.2024 — 30.6.2024.Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace,resp.uzavírce d...

Načteno

edesky.cz/d/9894770

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz