« Najít podobné dokumenty

Město Třeboň - SKM-C360i-O24053107480.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třeboň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM-C360i-O24053107480.pdf
Město Třeboi Palackého nám,46/11 tč: 00247618
<br> v v „ ' re o " 379 01 Třebon DIČ: CZ00247618 Czech Republic www.mesto-trebon.cz
<br> ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ
<br> tel: +420 384 342 183,fax: +420 384 723 505 e—mail: vládisláva.bickova©mesto—trebon.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> V Třeboni dne 31.05.2024
<br> Ve smyslu 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,zveřejňuje město Třeboň záměr dispozice s majetkem města,který projednala rada města na svém zasedání dne 22.05.2024 <.>
<br> záměr výpůjčky nebytového prostoru v 2,NP budovy čp.114 Branná,která je součástí pozemku p.č.KN st.208 k.ú.Branná o výměře podlahové plochy 29,40 m2,a to na dobu určitou do 30.06.2025 s jednoměsíční výpovědní lhůtou.Záměr výpůjčky prostor se zveřejňuje za účelem provozování společenských aktivit pro děti a dospělé.Náklady na služby související s užívání nebytových prostor bude hradit vypůjčitel <.>
<br> Rada města si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku na výpůjčku nebytových prostor <.>
<br> V souladu s předpisy o hospodaření s majetkem obce má každý občan právo vznést připomínky,návrhy,náměty rovněž do dne zveřejnění záměru,tj.do 19.06.2024,a to písemně odboru finančnímu a majetkověmu Městského úřadu Třeboň <.>
<br> Písemné žádosti doručte osobně nebo poštou odboru finančnímu a majetkovému Městského úřadu Třeboň v 15ti denní lhůtě do dne zveřejnění záměru,tj.do 19.06.2024 <.>
<br> Případné bližší informace podáme a dotazy zodpovíme na tel.č.384 342 183,384 342 187 odbor finanční a majetkový,odděleni majetkové,Městský úřad Třeboň <.>
<br> Dokumentje zároveň zveřejněn na úřední elektronické desce <.>
<br> Vyvěšeno dne: 31.05.2024 Ksejmutí dne: 19.06.2024
<br> otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX v.r.vedoucí odboru finančního a majetkového
<br> Vyřizuje: Bicková VI <.>

Načteno

edesky.cz/d/9894716

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třeboň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz