« Najít podobné dokumenty

Obec Košátky - Oznámení o zveřejnění Účetní závěrky obce Košátky za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Košátky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kosatky za rok 2023
Zborovská 11
150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_066426/2023/KUSK
Čj.: 002620/2024/KUSK
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br>
KOŠÁTKY
IČ: 00509256
za rok 2023
<br>
Přezkoumání hospodaření u výše uvedeného územního samosprávného celku nebo
dobrovolného svazku obcí (dále jen „územní celek“) za rok 2023 bylo zahájeno dne
08.01.2024 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného oddělením
přezkumu hospodaření obcí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje (dále jen
„přezkoumávající orgán“) <.>
<br> Přezkoumání hospodaření územního celku se uskutečnilo ve dnech:
▪ 22.05.2024
<br> odkazem na ustanovení § 42 (alternativně § 53) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“),a to na základě zákona
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „kontrolní řád“) <.>
<br> Přezkoumávané období:
01.01.2023 - 31.12.2023
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo v sídle územního celku:
Košátky
Košátky 4
294 79 Kropáčova Vrutice
<br> Kontrolní osoby pověřené výkonem přezkoumání hospodaření:
Kontrolní osoba pověřená řízením přezkoumání hospodaření:
XXXXX XXXXXXXX
<br> Členové kontrolní skupiny:
Bc.Zuzana Svobodová
<br> Zástupci územního celku:
XXXXXXXX XXXXXXX - starosta
XXXX XXXXXXXXXX,DiS.- hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,a § 4 a § 6
kontrolního řádu,vydala vedoucí Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje
Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.104424/2023/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou dle ustanovení § 2 zákona č.420/2004 Sb.<,>
údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona
č.250/2000 Sb <.>,o...
VZZ k 31.12.2023 Obec Košátky
Výkaz pro hodnocení plněné rozpočtu k 31.12.2023 Obec Košátky
Inventarizační zpráva k 31.12.2023 Obec Košátky
Inventarizační zpráva Obec Košátky k 31.12.2023
<br> Inventarizační zpráva
<br> za obec Košátky sestavovaná k 31.12.2023
<br> Dne 18.12.2023 v 19 hodin na OÚ byli proškoleni všichni členové inventarizační komise — viz příloha č.1 <.>
<br> V pondělí dne 18.prosince 2023 proběhla fyzická inventura majetku obce Košáth' na obecním úřadě.Inventura začala v 20:00 a skončila ve 21 :30,zjišťovaly se stavy majetku k 31.12.2023 v budově OÚ a majetku ve veřejném prostranství obce.Inventarizační komise byla ve složení: XXXXX XXXXX (předseda IK),Bc.XXXXXXX XXXXXXXX (člen IK) a XXXX XXXXXXXXXX (členka IK) — schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne X.12.2023 usnesením č.4f'2023-7 <.>
<br> Dne 22.12.2023 proběhla dílčí inventura v hospodě č.p.54 v obci Košátky.Dílčí IK.v obecní hospodě kontrolovala majetek ve složení XXXXX XXXXX st.a XXXXXX XXXXXXX - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne X.XX.2023 usnesením č.4020234 <.>
<br> Dne 6.1.2024 proběhla dílčí inventura na dětském hřišti v obci Košátky.Dílčí IK v obecni hospodě kontrolovala majetek ve složení XXXXX XXXXX st.A XXXXXXXX XXXXX - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne X.XX.2023 usnesením č.4f2023-7 <.>
<br> Hasičská zbrojnice byla kontrolována dne 7.1.2024 <.>
<br> Dílčí IK pro hasičskou zbrojnici pracovala ve složení: XXXXX XXXXX st.a strojník SDH Košátky XXXXXXXX XXXXX - schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne X.XX.2023 usnesením č.4f2023-7 <.>
<br> Příloha č.2 — Plán inventur na rok 2023 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 8.12.2023 usnesením č.4f2023-7 <.>
<br> Postup iednotlivých činnosti při inventarizaci:
<br> 1) Byl sestaven inventurní soupis č.1aí2023 dle útvarů,lokalit a místnosti —Qř170ha č.3_a_- pro celou inventarizaci.dle kterého proběhla fyzická kontrola majetku (pro budovu obecního úřad,hasičskou zbrojnici,dětské hřiště,veřejné prostranství a obecní hospodu).Pro kontrolu byl sestaven lnventurni soupis č.lbi'2023 diejednotlivých syntetických účtů —gř:'loha č.31) — pro celou...
ROZVAHA k 31.12.2023 Obec Košátky
PŘÍLOHA k 31.12.2023 Obec Košátky

Načteno

edesky.cz/d/9883538

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Košátky
19. 07. 2024
01. 07. 2024
24. 06. 2024
24. 06. 2024
22. 06. 2024
  ...a další
Více dokumentů od Obec Košátky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz